Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Matematyki

Jednostka: Wydział Matematyki Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
360-MS1-3GARa brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Course objectives: Understanding elements of projective (and affine) geometry to the extend necessary to listen to specialized lectures.

Strona przedmiotu
360-FS1-2ALG1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie umiejętności dostrzegania struktury grupy, pierścienia, ciała w znanych obiektach algebraicznych i geometrycznych (przekształcenia, permutacje, izometrie, podzbiory liczb zespolonych, macierze odwracalne), wyrażania faktów znanych z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni.

Strona przedmiotu
360-MS1-2ALG1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie umiejętności dostrzegania struktury grupy, pierścienia, ciała w znanych obiektach algebraicznych i geometrycznych (przekształcenia, permutacje, izometrie, podzbiory liczb zespolonych, macierze odwracalne), wyrażania faktów znanych z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni.

Strona przedmiotu
360-MS1-2ALG1a brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aims and objectives of the course: Developing the ability to recognize the structure of a group, ring, field in known algebraic and geometric objects (transformations, permutations, isometries, subsets of complex numbers, invertable matrices), expressing facts known from elementary number theory in terms of groups and rings.

Strona przedmiotu
360-MS2-1ATL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność posługiwania się pojęciem algebraicznego rozszerzenia ciała, wyznaczania grupy Galois rozszerzeń ciał, wyznaczania ciała punktów stałych działań grupy automorfizmów, znajomość pełnej charakteryzacji rozszerzeń Galois ciał oraz zasadniczych twierdzeń Teorii Galois, umiejętność dostrzeżenia izomorfizmu kraty ciał pośrednich rozszerzenia Galois L ciała K i kraty podgrup grupy Galois Gal(L/K), zrozumienie znaczenia Teorii Galois w rozstrzygnięciu problemu rozwiązalności równań przez pierwiastniki oraz wykonalności konstrukcji klasycznych; umiejętność operowania pojęciem liczby algebraicznej całkowitej, zrozumienie znaczenia jednoznaczności rozkładu w pierścieniach liczb algebraicznych całkowitych wybranych ciał kwadratowych w rozwiązywaniu problemów Teorio-Liczbowych, umiejętność rozwiązywania równań diofantycznych z wykorzystaniem jednoznaczności rozkładu w pierścieniach liczb algebraicznych całkowitych wybranych ciał kwadratowych.

Strona przedmiotu
360-FS1-2ALG2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność stosowania twierdzeń Sylowa do opisu wybranych grup skończonych, sprawne posługiwanie się grupami permutacji i twierdzeniem klasyfikacyjnym dla skończenie generowanych grup abelowych, rozumienia związków między ideałami a zbiorami algebraicznymi, rozumienia i stosowania teorii Galois.

Strona przedmiotu
360-MS1-2ALG2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność stosowania twierdzeń Sylowa do opisu wybranych grup skończonych, sprawne posługiwanie się grupami permutacji i twierdzeniem klasyfikacyjnym dla skończenie generowanych grup abelowych, rozumienia związków między ideałami a zbiorami algebraicznymi, rozumienia i stosowania teorii Galois.

Strona przedmiotu
360-MS1-2ALG2a brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Course objectives: A student can apply the Sylow theorem to describe selected finite groups.A student efficiently uses permutation groups and the classification theorem for finitely generated abelian groups. A student understands the relationship between ideals and algebraic sets. A student understands and can use the Galois theory.

Strona przedmiotu
360-MS1-1AL1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie w podstawowe działy algebry liniowej jako teorii aksjomatycznej, umiejętność dowodzenia twierdzeń przy użyciu aksjomatów i poprzednio udowodnionych twierdzeń. Algebra liniowa stanowi podstawę do zrozumienia wykładów z innych działów matematyki, w szczególności analizy funkcjonalnej oraz metod numerycznych. Celem wykładu jest osiągnięcie przez studentów znajomości materiału w zakresie przedstawianych na wykładzie treści na poziomie:

· rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń i dowodów

· przytaczania i analizowania odpowiednich przykładów.

Strona przedmiotu
360-FS1-1AL2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: wykształcenie umiejętności znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach, wyznaczania wartości własnych i wektorów własnych przekształceń liniowych, znajdowania macierzy Jordana i bazy Jordana przekształceń liniowych, znajdowania macierzy form kwadratowych, sprowadzania form kwadratowych do postaci kanonicznej metodą Lagrange'a, znajdowania macierzy funkcjonałów dwuliniowych w różnych bazach, wyznaczania baz prostopadłych z wykorzystaniem ortogonalizacji Schmidta.

Strona przedmiotu
360-MS1-1AL2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: wykształcenie umiejętności znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach, wyznaczania wartości własnych i wektorów własnych przekształceń liniowych, znajdowania macierzy Jordana i bazy Jordana przekształceń liniowych, znajdowania macierzy form kwadratowych, sprowadzania form kwadratowych do postaci kanonicznej metodą Lagrange'a, znajdowania macierzy funkcjonałów dwuliniowych w różnych bazach, wyznaczania baz prostopadłych z wykorzystaniem ortogonalizacji Schmidta.

Strona przedmiotu
360-MF2-1AF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
360-MS2-1AF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przestrzenie unormowane. Przestrzenie Banacha. Przykłady klasycznych przestrzeni Banacha. Przestrzeń operatorów ograniczonych, przestrzeń dualna. Przestrzenie Hilberta. Rzut ortogonalny - istnienie i jednoznaczność, operator rzutowania. Twierdzenie o postaci funkcjonału liniowego i ograniczonego na przestrzeni Hilberta. Baza ortogonalna. Wymiar przestrzeni Hilberta. Operatory w przestrzeni Hilberta - sprzężenie operatorowe, klasy operatorów.Twierdzenie Hahna-Banacha, przestrzenie refleksywne. Przestrzenie dualne do klasycznych przestrzeni Banacha. Twierdzenie Banacha-Steinhausa i twierdzenie Baire'a. Twierdzenie Banacha o odwzorowaniu otwartym. Twierdzenie o wykresie domkniętym. Elementy teorii spektralnej.

Strona przedmiotu
360-MS1-1AM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Relacje. Ciągi liczb wymiernych. Liczby rzeczywiste. Zupełność zbioru liczb rzeczywistych. Punkt skupienia zbioru liczb rzeczywistych. Punkt wewnętrzny. Zbiory otwarte, domknięte. Kresy zbiorów. Granice górne i dolne ciągów liczb rzeczywistych. Szeregi. Kryteria zbieżności szeregów. Zbieżność bezwzględna i warunkowa szeregu. Kolejność sumowania szeregu. Zbiory zwarte, spójne. Odwzorowania ciągłe, ich własności i przykłady. Granice funkcji jednej zmiennej. Asymptoty.

Strona przedmiotu
360-FS1-1AM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Ciągi i szeregi funkcyjne i ich własności.

Strona przedmiotu
360-MS1-1AM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Ciągi i szeregi funkcyjne i ich własności.

Strona przedmiotu
360-FS1-2AM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot poświęcony jest analizie funkcji wielu zmiennych.

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcje uwikłane. Ekstrema warunkowe. Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym.

Strona przedmiotu
360-MS1-2AM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym. Funkcje uwikłane. Ekstrema lokalne i warunkowe. Całkowanie funkcji oraz twierdzenie o zamianie zmiennych.

Strona przedmiotu
360-FS1-2AM4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunek form różniczkowych. Elementy teorii miary. Transformacja Fouriera.

Strona przedmiotu
360-MS1-2AM4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
360-MF2-1AZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własności algebraiczne ciała liczb zespolonych i ich geometryczna interpretacja. Podstawowe funkcje zespolone i ich własności. Różne pojęcia funkcji holomorficznej (jednej zmiennej) i ich równoważność. Własności funkcji holomorficznych: różniczkowalność, szeregi potęgowe, punkty osobliwe i ich klasyfikacja, przedłużenie analityczne i wieloznaczność. Różniczkowanie i całkowanie funkcji holomorficznych.

Strona przedmiotu
360-MS1-3AZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i technikami rachunkowymi analizy zespolonej.

Strona przedmiotu
360-FS1-2BOP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Model procesu decyzyjnego. Podstawowe rodzaje programowania matematycznego oraz metody wyznaczania rozwiązań optymalnych.

Założenia i cele przedmiotu:

umiejętność samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego.

Strona przedmiotu
360-MF2-1BCTa
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
360-MS2-1BCTa brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
360-FS1-3CAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza granic stosowalności CAS, komputerowe badanie (na przykładach) zagadnień które charakteryzują wnioski bazujące na próbie losowej ze zbioru zdarzeń nie poddającego się całościowym statystykom z powodu dużej liczebności.

Strona przedmiotu
360-MF2-2CDSa brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to provide students with the necessary information on the theory of autonomous dynamical systems, thanks to which they will be ready to apply the acquired knowledge to solve certain problems in various fields of science and practice.

Strona przedmiotu
360-MS2-2CDSa brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to provide students with the necessary information on the theory of autonomous dynamical systems, thanks to which they will be ready to apply the acquired knowledge to solve certain problems in various fields of science and practice.

Strona przedmiotu
360-MS2-1DP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

• problematyki diagnozy pedagogicznej, diagnozy problemów wych.,społ.

• analizy etapów diagnozowania, diagnoz cząstkowych,

• metod stawiania diagnoz,

• rozpoznania potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych.

Strona przedmiotu
360-MS2-1RRRa brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To familiarize the student with the theories of differential and difference equations, with special emphasis on the similarities and differences, and to deepen the ability to apply both theories in practice, with an emphasis on the accuracy of the choice of method to solve the problem and testing its stability.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)