Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MF1 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa - 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Matematyki)

Jednostka: Wydział Matematyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: MF1 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa - 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
360-FS1-2ALG1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie umiejętności dostrzegania struktury grupy, pierścienia, ciała w znanych obiektach algebraicznych i geometrycznych (przekształcenia, permutacje, izometrie, podzbiory liczb zespolonych, macierze odwracalne), wyrażania faktów znanych z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni.

Strona przedmiotu
360-FS1-2AM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot poświęcony jest analizie funkcji wielu zmiennych.

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcje uwikłane. Ekstrema warunkowe. Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym.

Strona przedmiotu
360-FS1-2BOP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Model procesu decyzyjnego. Podstawowe rodzaje programowania matematycznego oraz metody wyznaczania rozwiązań optymalnych.

Założenia i cele przedmiotu:

umiejętność samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego.

Strona przedmiotu
360-FS1-2LJO3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście sytuacji życia codziennego i języka do celów specjalistycznych.

Strona przedmiotu
360-FS1-2PPG1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programami: Access, LaTeX.

Student dowie się jak:

- pisać prace w TeXu (tworzyć podział dokumentu na rozdziały, podrozdziały, tworzyć tabele, rysunki, wzory matematyczne, wstawiać obrazy, tworzyć spisy)

- stworzyć bazę danych, tzn. stworzyć tabele i powiązania między nimi; wyszukiwać informacje w danej bazie danych poprzez stosowanie filtrów albo kwerend, tworzyć formularze ułatwiające wpisywanie danych, tworzyć raporty wymaganych operacji z bazy danych.

Strona przedmiotu
360-FS1-2RP1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Student po odbyciu kursu powinien rozumieć i umieć stosować metody probabilistyczne.

Strona przedmiotu
360-FS1-2TOP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami Topologii ogólnej. W szczególności: teoria zbiorów i logika, przestrzenie topologiczne, funkcje ciągłe, spójność, zwartość, aksjomaty oddzielania, twierdzenie Tichonowa, zupełne przestrzenie metryczne, grupa podstawowa.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)