Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Administracja Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022 2023
370-AN2-1SUS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zadania polityki społecznej, jej instrumenty i organizacja, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa oraz obowiązki płatników i ubezpieczonych wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych. Przedstawiona zostanie problematyka świadczeń emerytalnych przysługujących ubezpieczonym z pierwszego, drugiego i trzeciego filaru ubezpieczeń społecznych.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PSA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy o pojęciach, strukturze i instytucjach postępowania sądowoadministracyjnego. Student winien uzyskać umiejętność analizowania i stosowania rozwiązań procesowych, które składają się na postępowanie sądowoadministracyjne, tak z pozycji skarżącego, jak i organu.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia, uwzględniające całokształt badanych w sądownictwie administracyjnym zjawisk. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali (lub zdalnie) przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji; druga część realizowana jest przy użyciu platformy e-learning oraz konsultacji.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PEU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej rozwoju oraz specyfiki i funkcjonowania prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, w tym m.in. zasad dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawania zależności między prawem UE a prawem krajowym a także odnośnie systemu instytucjonalnego UE, mechanizmów podejmowania decyzji w UE oraz unijnego systemu ochrony prawnej

Strona przedmiotu
370-AN2-1PROPAD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
370-AN2-1PROKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmujące cały program nauczania z zakresu prawa konstytucyjnego (polskiego i porównawczego), w tym także praktyki ustrojowej.

W ramach tych zajęć - do końca semestru - magistranci są zobligowani do wyboru zakresu tematycznego przyszłej pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PROPPU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem proseminarium jest pogłębienie wiedzy z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych , w szczególności w zakresie podjętego tematu pracy magisterskiej, a także przygotowanie tematu i planu pracy magisterskiej oraz bibliografii.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PROPAL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest podsumowanie wiedzy z zakresu procedur administracyjnych stosowanych w ramach realizacji zadań przez administrację lasów państwowych. Dodatkowo studentowi przypomniane zostaną zagadnienia metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i wstępne omówienie.

Strona przedmiotu
370-AN2-1RAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z administracyjnoprawnymi aspektami przeciwdziałania korupcji. Wskazane zostaną obok korupcji także inne patologie obecne w administracji publicznej.

Przedstawione zostaną różne środki do walki z korupcją o charakterze prewencyjnym, detekcyjnym i penalizującym.

Strona przedmiotu
370-AN2-1SGR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza i przedstawienie służ granicznych an terenie RP z uwzględnieniem uwarunkowań prawa UE

Strona przedmiotu
370-AN2-1MAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest prezentacja podstawowych i najbardziej charakterystycznych modeli administracji publicznej w szerokim aspekcie jej funkcjonowania i porównaniu z obowiązującymi krajowymi rozwiązaniami. Celem wykładu jest umiejętność prowadzenia samodzielnej analizy

porównawczej przez studenta wraz z próbą oceny przydatności poszczególnych rozwiązań, wskazania ich zalet i wad w konkretnej kulturze prawnej i ustroju politycznym.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)