Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-AN2-2NKP

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu nadzoru i kontroli w administracji publicznej, w szczególności pojęcie, istota oraz geneza kontroli, wskazanie różnic między kontrolą a nadzorem, wyjaśnienie rodzajów i kryteriów kontroli oraz struktury systemu kontroli w administracji publicznej.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe pojęcia, ewolucję historyczną oraz aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie. Poznaje także prawa i obowiązki wynikające z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowe środkami jej ochrony.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PKE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące podstawowych instytucji prawa karnego skarbowego, które znajdują się w części ogólnej kks. W ramach wykładów analizie poddane zostaną także znamiona wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Owe zagadnienia uzupełnione zostaną aspektami praktycznymi, celem sprawdzenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu kazusów.

Strona przedmiotu
370-AN2-1PEU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej rozwoju oraz specyfiki i funkcjonowania prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, w tym m.in. zasad dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawania zależności między prawem UE a prawem krajowym a także odnośnie systemu instytucjonalnego UE, mechanizmów podejmowania decyzji w UE oraz unijnego systemu ochrony prawnej

Strona przedmiotu
370-AN2-1RAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z administracyjnoprawnymi aspektami przeciwdziałania korupcji. Wskazane zostaną obok korupcji także inne patologie obecne w administracji publicznej.

Przedstawione zostaną różne środki do walki z korupcją o charakterze prewencyjnym, detekcyjnym i penalizującym.

Strona przedmiotu
370-AN2-2SKA brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-AN2-1MAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest prezentacja podstawowych i najbardziej charakterystycznych modeli administracji publicznej w szerokim aspekcie jej funkcjonowania i porównaniu z obowiązującymi krajowymi rozwiązaniami. Celem wykładu jest umiejętność prowadzenia samodzielnej analizy

porównawczej przez studenta wraz z próbą oceny przydatności poszczególnych rozwiązań, wskazania ich zalet i wad w konkretnej kulturze prawnej i ustroju politycznym.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)