Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022 2023
380-SPW-3JHC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy o istocie, celach i zadaniach wobec dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem i jego rodziną z zaburzeniami wzroku.

Strona przedmiotu
380-SPW-3JGZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami audiologicznymi oraz zasad ich profilaktyki

Strona przedmiotu
380-SPW-1BIH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-1JGE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-4JHH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-4JHG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2AIY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-1JAE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dydaktyka specjalna jest modułem podejmującym zagadnienia ogólne dotyczące kształcenia, wychowania i organizacji warunków edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).

Strona przedmiotu
380-SPW-2JGJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy o istocie, celach i zadaniach wobec dzieci ze schorzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem i jego rodziną oraz doskonalenie tych umiejętności poprzez edukację dziecka i jego opiekunów.

Strona przedmiotu
380-SPW-2JGK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentowi z zakresu: monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży, etiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i leczeniem zaburzeń psychiatrycznych wieku rozwojowego oraz zasad ich profilaktyki.

Strona przedmiotu
380-SPW-3JHK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia warsztatowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JGY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia warsztatowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2JGL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JHA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JHD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2JGM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw genetyki klinicznej i elementów poradnictwa genetycznego. Poznanie podstawowych informacji dotyczących zmian genetycznych, ich rozpoznawanie i zapoznanie się z opieką interdyscyplinarną nad rodzinami i ich dziećmi. Rola zespołu terapeutycznego w promocji akceptacji społecznej dziecka z zaburzeniami genetycznymi i rodzin z niepowodzeniami ciążowymi - znajomość form ich wspierania

Strona przedmiotu
380-SPW-3JGW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JHL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JHE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-4JHO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JHB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JGX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-1JGH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2PRO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2JGI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia warsztatowe - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis: warsztat dotyczy opieki pediatrycznej nad małym dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem okresu prenatalnego oraz pierwszych lat życia dziecka. Cele:

- zapoznanie studentów z zasadami, standardami opieki nad kobietą w ciąży,

- przedstawienie studentom zadań opieki neonatologicznej,

- zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami wcześniactwa,

- omówienie studentom zadań i roli położnej środowiskowej (położnej podstawowej opieki zdrowotnej),

- omówienie uczestnikom studiów pierwszych niepokojących sygnałów w rozwoju dziecka.

Strona przedmiotu
380-SPW-2IAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-1JGN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2JGF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-1JGD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)