Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

fizyka gier komputerowych i robotów 2 rok I stopień sem. letni 2022/2023 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: fizyka gier komputerowych i robotów 2 rok I stopień sem. letni 2022/2023
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
390-FG1-2DPE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

• problematyki diagnozy pedagogicznej, diagnozy problemów wych.,społ.

• analizy etapów diagnozowania, diagnoz cząstkowych,

• metod stawiania diagnoz,

• rozpoznania potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych.

Strona przedmiotu
390-FG1-2DUZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści poruszane na wykładzie:

 • Dynamika punktu materialnego
 • Dynamika układu swobodnych punktów materialnych
 • Dynamika układu punktów materialnych z więzami
 • Ruch impulsowy układów
 • Określenie ciała sztywnego: położenie, prędkość, przyśpieszenie, moment pędu i energia kinetyczna ciała sztywnego, tensor bezwładności
 • Równania ruchu ciała sztywnego
 • Równania ruchu dla układu ciał sztywnych i dwa ciała sztywne stykające się
Strona przedmiotu
390-FG1-2EFW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci mają możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych zakładach naukowych Wydziału Fizyki UwB. Otrzymują propozycje tematów prac dyplomowych, ustalają formę i zakres zadań objętych pracą.

Strona przedmiotu
390-FG1-2IO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie tematyki Inżynierii Oprogramowania w zakresie użytecznym przyszłemu absolwentowi specjalności "Fizyka gier komputerowych i robotów". Zajęcia te mają na celu przybliżenie praktycznych aspektów pracy nad oprogramowaniem jako produktem, zapoznania się z technikami programowania zwinnego, zasadami pracy w zespole programistów oraz samodoskonalenia się w zakresie rozwijania kompetencji osoby-informatyka.

Strona przedmiotu
390-FG1-2SBC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza do obsługi komputera Raspberry Pi (RPi) - jako reprezentanta komputerów jednopłytkowych (ang. SBC = Single Board Computer). Omawiane będą parametry techniczne komputera, instalacje systemu operacyjnego (różne rodzaje, w zależności od sposobu wykorzystania RPi - multimedia, IoT,retro gry), programowanie w C/C++ oraz w Pythonie, obsługa elektroniki przez interface GPIO (w wierszu poleceń oraz programując w C/C++ oraz w Pythonie). Dedykowana kamera i jej programowanie. Rozbudowa cyfrowych pinów I/O komputera RPi (moduł mcp23017), dodanie przetwornika AC (moduł mcp3008). Tworzenie interfejsu graficznego współpracujących z podłączoną elektroniką (biblioteka GTK). Akwizycja danych pomiarowych i budowa baz danych, tworzenie dynamicznych stron www (MySQL, php, apache).

Strona przedmiotu
390-FG1-2OIF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu (realizowanego w formie wykładu, konwersatorium oraz laboratorium) jest zapoznanie studentów z podstawami optyki geometrycznej oraz fizyki fal oraz z formalizmami związanymi z opisem światła spolaryzowanego oraz z propagacją fali elektromagnetycznej w materii. Studenci mają możliwość zapoznania się z tymi zjawiskami poprzez ich prezentacje na wykładzie oraz w trakcie własnoręcznie wykonanych doświadczeń w laboratorium. Wykład jest ilustrowany materiałami multimedialnymi. Na konwersatorium wykonywane są ćwiczenia rachunkowe umożliwiające jakościową i ilościową analizę praw i zjawisk z optyki i fal.

Strona przedmiotu
390-FG1-2PGR3D brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznajemy narzędzie GODOT - zaawansowane środowisko do programowania gier 2D/3D - w tym przypadku skupiamy się na 3D. Omawiana będzie obsługa silnika fizycznego obiektów, tworzenie skryptów w języku GDScript, obsługa dźwięku oraz efektów graficznych (w szczególności system cząsteczek). Poznawać będziemy tworzenie animacji 2D/3D z gotowych modeli z bibliotek/internetu, jak też i przygotowanych animacji grafik 2D (Inkscape, Gimp) oraz obiektów 3D (z Blendera).

Strona przedmiotu
390-FG1-2PG3D
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści realizowane na zajęciach:

 • Wprowadzenie do programowania grafiki 3D
 • Tworzenie kontekstu renderowania i okna aplikacji
 • Wprowadzenie do programów cieniujących (ang. shaders)
 • Język programów cieniujących GLSL
 • Wprowadzenie do teksturowania obiektów
 • Przekształcanie obiektów w scenie 3D
 • Kamera w scenie 3D
 • Wprowadzenie do oświetlenia
 • Ładowanie modeli z programów do modelowania
 • Bufory w grafice 3D
 • Rysowanie przezroczystych obiektów
 • Tekstury sześcienne i mapowanie otoczenia
 • Mapowanie wypukłości
 • Efekt mgły i antyaliasing
 • Renderowanie tekstu
Strona przedmiotu
390-FG1-2TK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

.

Strona przedmiotu
390-FG1-2WDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

.Zajęcia mają na celu nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, stawiania trafnych i rzetelnych diagnoz psychopedagogicznych za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania działań zapobiegawczych (profilaktycznych) lub korekcyjnych oraz podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
390-FG1-2WKI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

.

Strona przedmiotu
390-FG1-2WFII brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia fizyczne - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia fizyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)