Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-ES1-2FPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest: poznanie i zrozumienie podstawowych zależności występujących w finansach przedsiębiorstwa oraz metod wykorzystywanych do oceny ich stanu. Wśród głównych zagadnień, które zostaną omówione będą m.in. zasoby przedsiębiorstwa i źródła ich finansowania, analiza progu rentowności, poziom dźwigni finansowej i operacyjnej i ich wykorzystanie w działalności, podstawowe mierniki analizy wskaźnikowej, finansowej, istota wartości pieniądza w czasie oraz wartości przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
400-ES1-2FPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia związane z istotą ekonomicznej aktywności państwa oraz kategorie środków publicznych. Trzon dyskusji będzie koncentrował się na istocie i formach pomocy publicznej oraz zakresie pomocy publicznej udzielanej w Polsce.

Strona przedmiotu
400-ES1-2AN4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-ES1-2RO4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych:mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście

życia codziennego jak i w kontekście zawodowym.

Strona przedmiotu
400-ES1-2LOM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi obszarami logistyki międzynarodowej we współczesnej gospodarce. Studenci poznają zarówno aspekty organizacyjne logistyki międzynarodowej, jak również aspekty instytucjonalne oraz podstawy transakcji w handlu zagranicznym stanowiących podstawę logistyki międzynarodowej..

Strona przedmiotu
400-ES1-2MA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zjawiskach i procesach makroekonomicznych na poziomie średnio zaawansowanym.

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu – gospodarka narodowa. Student

poznaje współzależności między podstawowymi agregatami: dochód narodowy a produktywność czynników wytwórczych, wydatki na

konsumpcję i oszczędności a efekty mnożnikowe w gospodarce, dochody i wydatki budżetu państwa a stan równowagi gospodarczej.

Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy.

Strona przedmiotu
400-ES1-2MSG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczacych gospodarki swiatowej i miedzynarodowych stosunków ekonomicznych, w szczególności

procesu ich ewolucji, przyczyn i konsekwencji. międzynarodowego podziału pracy, podmiotów gospodarki światowej, międzynarodowego

przepływu czynników wytwórczych i ich konsekwencji, kursów walutowych

i czynników determinujących kursy walutowe oraz narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PEP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest poznanie uwarunkowań działań przedsiębiorczych i sposobów ich wspomagania. Ponadto zajęcia mają na celu określenie sposobu działań dobrego przedsiębiorcy, jak również przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PBI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne organizacje gospodarcze funkcjonują w otoczeniu o turbulentnym charakterze. W takich warunkach potrzebne są jednostki, które przejmując stery organizacji są nie tylko w stanie nadać im właściwy kierunek, ale przede wszystkim utrzymać je na właściwym kursie, zgodnym z zasadami etyki. W związku z tym, celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instrumentami sprawowania władzy w organizacji, a także teoriami wskazującymi na różne modele przywództwa. Ponadto stworzone zostaną warunki do rozwoju umiejętności związanych z podejmowaniem decyzji, kreowaniem wizji, budowaniem zespołów, a przede wszystkim przyjmowaniem etycznej postawy wobec innych członków organizacji, jak również wobec otoczenia.

Strona przedmiotu
400-ES1-2SD1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej, umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, konstruowania struktury pracy licencjackiej, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków.

Strona przedmiotu
400-ES1-2TSG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi kwestiami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi transportu i spedycji. Studenci poznają uwarunkowania pracy spedytora w firmach spedycyjnych oraz menedżera logistyki w przedsiębiorstwach (zarówno transportowych, jak i potrzebujących transportu towarów).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)