Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-ES1-2FTJL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych terminów z zakresu ekonomii w języku litewskim, niezbędnych do poruszania się w sferze zawodowej i naukowej.

Najważniejszym aspektem ćwiczeń jest praca ze słownictwem ekonomicznym w języku litewskim. Zakres zagadnień obejmuje szerokie spektrum tematów. Na zajęciach omawiana jest terminologia związana z rynkiem, rachunkowością, finansami, marketingiem, kapitałem intelektualnym. Podczas ćwiczeń wykorzystuje się również artykuły prasowe, które są nie tylko cennym źródłem informacyjnym, lecz zarazem stanowią wartościowy materiał dydaktyczny.

Strona przedmiotu
400-ES1-2FIP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Nauczą się oni podstawowych pojęć z zakresu prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
400-ES1-2AN3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-ES1-2RO3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych:mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście

życia codziennego jak i w kontekście zawodowym.

Strona przedmiotu
400-ES1-2LOP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest wskazanie istoty logistyki produkcji, określenie zadań, metod oraz narzędzi wykorzystywanych w logistyce produkcji, które mają służyć usprawnieniu procesów logistycznych. Istotnym zadaniem jest także wskazanie i powiązanie systemów produkcyjnych z zarządzaniem logistycznym oraz umiejętne wykorzystanie metod i narzędzi logistycznych w praktyce.

Strona przedmiotu
400-ES1-2MA1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zjawiskach i procesach makroekonomicznych na poziomie średnio zaawansowanym.

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu – gospodarka narodowa.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do nich instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na nabywców. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności marketingowej w gospodarce, mieć świadomość dynamicznych zmian w tym obszarze oraz konieczności poszerzania wiedzy na ten temat.

Strona przedmiotu
400-ES1-2OPG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Opodatkowanie podmiotów gospodarczych” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PLG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą logistyki we współczesnym biznesie. Zarówno bieżąca obsługa klienta, jak i budowanie przewagi strategicznej wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania logistycznego. Studenci poznają różne aspekty logistyki oraz poszczególne jej etapy i wymiary. Przedmiot wprowadza studentów w tematykę logistyki, która następnie będzie rozwijana na kolejnych przedmiotach specjalnościowych.

Strona przedmiotu
400-ES1-2PSE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z zasadami przygotowania pisemnej pracy dyplomowej. W trakcie zajęć student powinien opanować technikę pisania pracy, rozwijać umiejętności samodzielnego studiowania, kształtować umiejętności dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów naukowych, zapoznać się z warsztatem naukowym, nabyć umiejętności posługiwania się nim.

Strona przedmiotu
400-ES1-2RFS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów rachunkowości finansowej jako międzynarodowego języka biznesu; zrozumienie terminologii i sposobów ewidencji i wyceny w zakresie: posiadanych przez firmy środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów); wyniku finansowego i jego ustalania na podstawie przychodów i kosztów. Sporządzanie sprawozdań finansowych. Praktyczne zaznajomienie studentów z księgowaniem operacji gospodarczych i tworzeniem sprawozdawczości finansowej. Rozumienie istoty, zasad i instrumentów rachunkowości finansowej, stosowanie instrumentów rachunkowości finansowej w rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Strona przedmiotu
400-ES1-2SRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć związana jest z zagadnieniem doboru i implementacji najkorzystniejszej z punktu widzenia przedsiębiorstwa strategii rozwoju. Student zdobywa w szczególności wiedzę dotyczącą samej istoty strategii, a także kluczowych z punktu widzenia skuteczności działań poziomów jej realizacji i różnic w implementacji. Ponadto studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia rynkowego, a także wykorzystania różnych strategii w zależności od ich ujęcia. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku. Ponadto rozumieją potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat planowania dzialań długofalowych.

Strona przedmiotu
400-ES1-2SIL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą systemów informatycznych w realizacji procesów logistycznych we współczesnym biznesie. Studenci poznają różne aspekty zarządzania informacją oraz tworzenia i eksploatacji systemów informatycznych w logistyce. Przedmiot zapoznaje studentów z różnymi typami systemów informatycznych oraz ich możliwościami.

Strona przedmiotu
400-ES1-2WPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty i specyfiki rynku pracy, podstawowych kategorii, jak też zapoznanie z prawidłowościami przemian na rynku pracy Litwy i wspólnotowym w kontekście polityki zatrudnienia, zmian demograficznych, pandemii oraz transformacji cyfrowej. W czasie zajęć praktycznych studenci zdobywają umiejętności w zakresie konstruowania planu osobistego rozwoju, sposobów poszukiwania zatrudnienia oraz budowania kariery zawodowej w nowej erze pracy.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)