Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - ekonomia 1 rok 2 st. stacjonarne sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wilno - ekonomia 1 rok 2 st. stacjonarne sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-ES2-1EMI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu: międzynarodowej polityki ekonomicznej,

konkurencyjności międzynarodowej, funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych, procesu integracji walutowej, pozycji krajów

słabo rozwiniętych w gospodarce światowej.

Strona przedmiotu
400-ES2-1ANG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka biznesu , poznanie słownictwa

biznesowego oraz ekonomicznego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Umiejętności: umiejętności komunikacji językowej, słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Strona przedmiotu
400-ES2-1ROS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka biznesu , poznanie słownictwa

biznesowego oraz ekonomicznego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Umiejętności: umiejętności komunikacji językowej, słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Strona przedmiotu
400-ES2-1ME2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Makroekonomia II jest pogłębienie wiedzy Studentów z zakresu funkcjonowania gospodarki w skali makro. W ramach przedmiotu Studenci pogłębiają wiedzę na temat kategorii makroekonomicznych i wzajemnych zależności między nimi, prawidłowości w działaniu mechanizmów gospodarczych, jak również wpływu państwa na gospodarkę. Studenci doskonałą ponadto umiejętności analizy ilościowej i jakościowej gospodarki w skali makro, rozwijają umiejętności twórczego i logicznego myślenia,

precyzyjnego wyrażania myśli, umiejętności formułowania ocen i opinii na temat sytuacji gospodarczej i polityki gospodarczej.

Strona przedmiotu
400-ES2-1OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-ES2-1PRG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-ES2-1RAK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie istoty rachunku kosztów (pojęcie, zadania, organizacja) i stosowanych w praktyce metod ewidencji i rozliczania kosztów w jednostce produkcyjnej. Szczególna uwaga jest zwrócona na metody kalkulacji i zasady ustalania jednostek kalkulacyjnych. W czasie zajęć studenci zdobywają umiejętności w zakresie ustalania kosztu jednostkowego wyrobu przy wykorzystaniu kalkulacji podziałowej i doliczeniowej oraz kalkulacji charakterystycznej dla rachunku kosztów działań.

Strona przedmiotu
400-ES2-1TPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów rozwoju i funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw . W ramach realizowanego kursu studenci zostaną zapoznani z problematyką przedsiębiorstwa obejmującą jego istotę, granice, rodzaje, cele i przesłanki tworzenia oraz z zasobami, stanowiącymi fundament efektywnych działań na rynku, a także z poszczególnymi teoriami przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
400-ES2-1WST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Strona przedmiotu
400-ES2-1ZZL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie organizacji. Szczególną uwagę zwraca się na takie zagadnienia jak: strategie personalne i modele polityki personalnej (model kapitału ludzkiego, model sita, model mieszany) oraz etapy procesu kadrowego realizowanego w organizacji.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)