Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
410-KS1-2ANM4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-2CRL3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3CIN5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to reflect on the problem of the culture of individualism and its contemporary reinterpretations.

Strona przedmiotu
410-KS1-3CMD6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3DEL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-2FEB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone feministycznej bioetyce będą rozwijały się w 3 nurtach tematycznych. 1. przyjrzymy się wybranym koncepcjom z zakresu feministycznej filozofii nauki (obiektywność, relatywizm, wiedze usytuowane, rola rozumu i emocji w uprawianiu nauki) oraz relacjom między teoriami feministycznymi a wybranymi dziedzinami nauki (biologia, fizyka, genetyka, epigenetyka, neuronauki). 2. poddamy analizie szczegółowe zjawiska poruszane w ramach bioetyki takie między innymi jak transseksualność (transgender studies), rasa, kwestie związane z prawami reprodukcyjnymi i technologiami reprodukcyjnymi, technologiami ciała, rak piersi, HIV oraz AIDS, etyka życia i umierania w kontekście bio- i nekropolityki oraz podejście do zwierząt oraz do środowiska (zagadnienie antropocenu). 3. zapoznamy się ze specyfiką feministycznego podejścia do etyki (tu zwłaszcza z koncepcjami etyki troski – jej konceptualizacjami począwszy od lat 80. XX wieku oraz najnowszymi – posthumanistycznymi ujęciami).

Strona przedmiotu
410-ks1-3FEB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone feministycznej bioetyce będą rozwijały się w 3 nurtach tematycznych. 1. przyjrzymy się wybranym koncepcjom z zakresu feministycznej filozofii nauki (obiektywność, relatywizm, wiedze usytuowane, rola rozumu i emocji w uprawianiu nauki) oraz relacjom między teoriami feministycznymi a wybranymi dziedzinami nauki (biologia, fizyka, genetyka, epigenetyka, neuronauki). 2. poddamy analizie szczegółowe zjawiska poruszane w ramach bioetyki takie między innymi jak transseksualność (transgender studies), rasa, kwestie związane z prawami reprodukcyjnymi i technologiami reprodukcyjnymi, technologiami ciała, rak piersi, HIV oraz AIDS, etyka życia i umierania w kontekście bio- i nekropolityki oraz podejście do zwierząt oraz do środowiska (zagadnienie antropocenu). 3. zapoznamy się ze specyfiką feministycznego podejścia do etyki (tu zwłaszcza z koncepcjami etyki troski – jej konceptualizacjami począwszy od lat 80. XX wieku oraz najnowszymi – posthumanistycznymi ujęciami).

Strona przedmiotu
410-KS1-2KRY3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3KRY6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu kryminologii, z uwzględnieniem jej trzech działów: fenomenologii, etiologii i profilaktyki, z uwzględnieniem teorii kryminologicznych i patologii społecznych.

Strona przedmiotu
410-KS1-3MPO6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3MSL5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-2PAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I Problemy alkoholizmu

II Problemy narkomanii

III Problemy prostytucji

IV Problemy samobójstw

V Problemy przemocy

Strona przedmiotu
410-KS1-3PAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Pojęcie i charakterystyka wybranych patologii społecznych

1. Fenomen, etiologia i profilaktyka patologii społecznych w Polsce

2. Alkoholizm

3. Narkomania

4. Przemoc

5. Samobójstwa

6. Bezdomność i bezrobocie

7. Prostytucja

8. Nowe patologie społeczne (patostreaming i patoinfluencing)

9. Patologie w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości

II. Związki patologii społecznych z przestępczością

1. Przestępczość zorganizowana

2. Przestępczość narkotykowa

3. Przestępczość stadionowa

4. Przestępczość nieletnich

5. Przestępczość kobiet

6. Przestępczość seniorów

7. Przestępczość graniczna

8. Przestępczość okołotransplantacyjna i okołoprokreacyjna

9. Przestępczość gospodarcza

Strona przedmiotu
410-KS1-3PBM5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom praktycznych zastosowań kognitywistyki w branży badań marketingowych. Agencje badań rynku coraz częściej wykorzystują osiągnięcia kognitywistyki i nauk ścisłych do pełniejszego poznania i zrozumienia preferencji konsumentów poprzez zastępowanie tradycyjnych technik badań ankietowych nowoczesnymi metodami takimi jak neuromarketing. W trakcie zajęć przedstawione zostaną sposoby pozyskiwania danych rynkowych z wykorzystaniem EEG, rezonansu magnetycznego, eye-trackingu itp. oraz przykłady projektów z użyciem wymienionych metod.

Strona przedmiotu
410-KS1-2PMS4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczy podstawowych rodzajów i technik marketingu, które stosowane są współcześnie w celu zwiększania sprzedaży, z uwzględnieniem zasadności ich wyboru oraz sposobów zastosowania w poszczególnych sytuacjach, analizowanych wspólnie na poszczególnych studiach przypadku (case studies).

Strona przedmiotu
410-KS1-2PSN4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Strona przedmiotu
410-KS1-3PSN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Strona przedmiotu
410-KS1-3PSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3PRI6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie wiedzy pozwalającej uświadomić fakt istniejących różnic pomiędzy ludźmi, źródeł ich pochodzenia i wpływu na jakość tworzonych relacji interpersonalnych.

Strona przedmiotu
410-KS1-3PZS6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3PRU5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Odpowiadając na pytanie „Na czym polega myślenie?”, filozofowie uznawali przede wszystkim racjonalnie postępujących ludzi za wzorcowe przypadki do analizy, pomijając małe dzieci, zwierzęta czy osób upośledzonych umysłowo lub z uszkodzeniami mózgu.

We współczesnej filozofii psychiatrii raczej przypisuje się osobom z zaburzeniami psychicznymi przekonania czy myśli. Otwarte jest jednak pytanie, czy rzeczywiście ich myśli, w tym stany halucynacyjne i urojeniowe, mają treść same z siebie, czy też jest im ona jedynie przypisywana przez obserwatorów.

Celem wykładu jest zbadanie, czy odmawianie pewnym stanom umysłowym charakteru treściowego – czyli reprezentacyjnego – jest uzasadnione. Przedmiotem rozważań będą zaburzenia poznawcze, w tym halucynacje, konfabulacje i psychozy, a także zaburzenia o charakterze częściowo poznawczym, takie jak pewne zaburzenia empatii, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i zaburzenia zdolności do tworzenia wyobrażeń umysłowych.

Strona przedmiotu
410-KS1-2PMT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-ks1-3PMT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3SDE5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką socjologii dewiacji i wybranymi pojęciami teoretycznymi niezbędnymi do opisywania społecznych uwarunkowań zachowań dewiacyjnych. Poznanie specyfiki funkcjonowania najbardziej kluczowych instytucji kontroli społecznej.

Strona przedmiotu
410-KS1-2TWW4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć podstawowe społeczne i psychologiczne mechanizmy perswazji stosowane w kontaktach interpersonalnych. Na zajęciach analizowane podstawowe techniki manipulacyjne. Reguły wpływu Cialdiniego. Techniki sekwencyjne. Manipulacje emocjami. Techniki odwołujące do mechanizmów egotystycznych i autoprezentacyjnych. Samoocena. Wyobraźnia i samopoczucie

Strona przedmiotu
410-KS1-2MBI3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to present the main problems of bioethics as an interdisciplinary field bordering on biology, medicine, philosophy, sociology and psychology. In a wider perspective, it is a branch of ecological ethics that covers all forms of life. The lectures touch upon issues related to the rights and interests of animals, indicate the differences in approach to nature in shallow and deep ecology. In a narrower approach, bioethics is medical ethics, focusing on the problems of increasing divergence between scientific progress and traditional morality. Discussing specific bioethical issues, including, for example, abortion or transplantation, will illustrate the growing conflict between the perceptions of human life in terms of value and quality.

Strona przedmiotu
410-KS1-3MBI6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to present the main problems of bioethics as an interdisciplinary field bordering on biology, medicine, philosophy, sociology and psychology. In a wider perspective, it is a branch of ecological ethics that covers all forms of life. The lectures touch upon issues related to the rights and interests of animals, indicate the differences in approach to nature in shallow and deep ecology. In a narrower approach, bioethics is medical ethics, focusing on the problems of increasing divergence between scientific progress and traditional morality. Discussing specific bioethical issues, including, for example, abortion or transplantation, will illustrate the growing conflict between the perceptions of human life in terms of value and quality.

Strona przedmiotu
410-KS1-3WML5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poszerzenie przez Studentów wiedzy z zakresu wiedzy ludowej, rozumianej jako charakterystyczny sposób rozumienia świata oraz wizja rzeczywistości gromadzona i przekazywana z pokolenia na pokolenie wśród mieszkańców wsi. Podczas spotkań omówione zostaną klasyczne działy wiedzy ludowej takie jak; kosmogonia (wizja poznania świata), astronomia, meteorologia, wiedza przyrodnicza (fauna i flora), umiejętności matematyczne (jednostki miar i wag) oraz medycyna a także wiedza związana z określonymi umiejętnościami z zakresu kultury materialnej i twórczości artystycznej.

Strona przedmiotu
410-KS1-2WIK3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem zajęć jest poznanie wyników badań wiktymologicznych dotyczących roli ofiar przestępstw w procesie karnym,

przyswojenia podstawowej siatki pojęciowej wiktymologii, doświadczeń innych krajów i standardów europejskich dla umiejętnego

posługiwanie się nimi w przyszłej pracy

Strona przedmiotu
410-KS1-3WYO5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)