Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1 rok 2 stopnia sem. letni Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1 rok 2 stopnia sem. letni Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
420-IS2-1GO-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z algorytmami geometrii obliczeniowej, ich kosztami obliczeniowymi oraz zastosowaniami. Treści przedmiotu: wprowadzenie do geometrii obliczeniowej wraz z prostymi algorytmami geometrycznymi; przecinanie się odcinków; podwójnie łączona lista krawędzi i algorytm nakładania się dwóch podziałów; triangulacja wielokąta; otoczka wypukła; przeszukiwanie obrazów ortogonalnych: obszary jednowymiarowe, Kd-drzewa, drzewa obszarów; lokalizacja punktu; diagramy Voronoi; triangulacja Delaunay; geometryczne struktury danych; binarne podziały przestrzeni; algorytm malarza; algorytmy planowania ruchu; grafy widzialności;

Strona przedmiotu
420-IS2-1GUM-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja głębokich sieci neuronowych jako specyficznego

paradygmatu uczenia maszynowego, optymalizacji i modelowania. Definicja parametrów i hiperparametrów modeli. Omówienie modułowych charakterystyk modeli głębokich. Opis najważniejszych i najczęściej używanych elementów głębokich sieci neuronowych, w tym warstw gęstych, splotowych, agregujących, fałdujących, redukujących i resztkowych. Komponenty nieliniowe i normalizujące. Funkcja straty i charakterystyka najczęściej stosowanych funkcji straty. Uczenie się poprzez hetero- i autoasocjację. Implementacja algorytmów głębokich sieci neuronowych. Głębokie modele uczenia się bez nadzoru, w szczególności do analizy skupień. Modele generatywne (GAN).

Strona przedmiotu
420-IS2-2G3D-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
420-IS2-1JAI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach pracy zawodowej informatyka, a także kształtowanie umiejętności rozumienia i stosowania zaawansowanej terminologii informatycznej (sieci komputerowe, systemy operacyjne, urządzenia elektroniczne, bezpieczeństwo danych i systemów komputerowych, systemy komunikacyjne, inżynieria komputerowa, rozwój technik informacyjnych).

Strona przedmiotu
420-IS2-1MAL-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest podanie i opanowanie wybranych metod algebraicznych mających zastosowanie w informatyce, w szczególności w teorii kodowania i kryptografii oraz zapoznanie się z podstawowymi strukturami algebraicznymi i twierdzeniami z zakresu algebry wykorzystywanymi w algorytmach kryptograficznych.

Strona przedmiotu
420-IS2-1MAI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przestrzeń liniowa, przestrzeń rzutowa. Odległość, geometria nieeuklidesowa. Długość, objętość. Generatory liczb pseudolosowych. Zbieżność symulacji Monte Carlo. Miary probabilistyczne, funkcje tworzące, transformacja Fouriera. Geometria analityczna w grafice komputerowej: Przestrzenie liniowe skończonego wymiaru, odwzorowania liniowe. Geometria sfery – liczby zespolone – kwaterniony. Przestrzeń rzutowa, dwustosunek, odległości. Aproksymacja wielomianami Bernsteina.

Strona przedmiotu
420-IS2-1MOR-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w zagadnienia nowoczesnych obliczeń naukowych realizowanych przy pomocy akceleratorów opartych na procesorach graficznych.

W ramach wykładu zostaną omówione podstawy teoretyczne a w trakcie ćwiczeń studenci zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie analizy algorytmów obliczeniowych, wyodrębniania kerneli obliczeniowych i ich przenoszenia na koprocesor graficzny z wykorzystaniem języka CUDA.

Strona przedmiotu
420-IS2-1MSR-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z modelowaniem rozmytym. Treści przedmiotu: zbiory rozmyte, rozmytość a przypadkowość, rodzaje funkcji przynależności zbiorów rozmytych, działania arytmetyczne na liczbach rozmytych, zasada rozszerzania, podstawowe modele rozmyte, rozmyte modele neuronowe, sterowanie rozmyte z wykorzystaniem modeli rozmytych.

Strona przedmiotu
420-IS2-1PO-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
420-IS2-1SE-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z

- zasadami działania systemów ekspertowych (opartych na wiedzy) i systemów informatycznych wykorzystujących reguły,

- obszarami zastosowań systemów opartych na wiedzy/regułach biznesowych,

oraz rozwinięcie umiejętności projektowania i implementowania praktycznych systemów wykorzystujących reguły, z użyciem wybranych technologii.

Strona przedmiotu
420-IS2-1TMO-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami mobilnymi i ich możliwościami aplikacyjnymi. Treści kształcenia: pozycjonowanie i nawigacja użytkowników mobilnych; system nawigacji satelitarnej GPS; systemy komórkowe - architektura i działanie systemu; systemy łączności bezprzewodowej; złożone problemy przetwarzania mobilnego; mobile IP; bezprzewodowe sieci LAN.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)