Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka i ekonometria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka i ekonometria
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021
420-ES1-1AL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: zapoznania studentów z pojęciem ciała i podstawami teorii liczb zespolonych i jej zastosowaniem, pokazanie sposobu dowodzenia prostych twierdzeń dotyczących liczb zespolonych; zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywanie operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczanie ich rzędu, obliczanie wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni generowanej przez skończony układ wektorów.

Strona przedmiotu
420-ES1-1AM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej. Umiejętność formułowania poznanych definicji i twierdzeń oraz rozwiązywania prostych zadań rachunkowych w zakresie poznanych treści kształcenia

Strona przedmiotu
420-ES1-1LJA1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową ekonometryczną i informatyczną.

Strona przedmiotu
420-ES1-1MIK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań mikroekonomicznych; istotą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych; mechanizmem rynkowym i czynnikami określającymi podstawowe kategorie rynku (popyt, podaż, cena); prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej

Strona przedmiotu
420-ES1-1OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Opanowanie wiedzy o ogólnych zasadach BHP i prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem prawa obowiązującego w informatyce.

Strona przedmiotu
420-ES1-1PZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych

Strona przedmiotu
420-ES1-1PRG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego w ujęciu właściwym dla prawa publicznego,w tym w szczególności:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- podmioty czynne i podmioty bierne prawa gospodarczego publicznego

- identyfikacja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej

- ogólne obowiązki przedsiębiorców

- ogólne obowiązki państwa na rzecz przedsiębiorców

- legalizacja działalności gospodarczej

- reglamentacja działalności gospodarczej

- działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych w Polsce

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Strona przedmiotu
420-ES1-1REP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
420-ES1-1WDI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość reprezentacji cyfrowej liczb całkowitych i rzeczywistych, wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach; znajomość cyfrowego kodowania i przetwarzania informacji; rozumienie podstawowych zagadnień z dziedziny tworzenia i analizy algorytmów i programów; rozumienie organizacji i budowy komputera; znajomość zagadnień dotyczących systemów operacyjnych, aplikacji użytkowych oraz Internetu.

Strona przedmiotu
420-ES1-1WF1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: podniesienie kultury fizycznej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)