Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1 rok 2 stopnia sem. zimowy Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1 rok 2 stopnia sem. zimowy Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
420-IS2-2PGK-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
420-IS2-2GWR-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z pojęciami grafiki komputerowej wektorowej i rastrowej.

Treści kształcenia: Najważniejsze pojęcia związane z tworzeniem i przetwarzaniem grafiki wektorowej i rastrowej. Barwy, modele i palety kolorów. Tworzenie i przekształcanie grafiki wektorowej i rastrowej. Wykorzystanie deformacji i filtrów. Przekształcanie obiektów wektorowych. Mapy bitowe i ich przechowywanie. Standardy plików graficznych.

Strona przedmiotu
420-IS2-1JA1-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji zawodowej, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej, rozumienia tekstów specjalistycznych i naukowych, umiejętności rozmowy z profesjonalistami z wybranej dziedziny oraz umiejętności prezentacji i autoprezentacji

Strona przedmiotu
420-IS2-1MAI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przestrzeń liniowa, przestrzeń rzutowa. Odległość, geometria nieeuklidesowa. Długość, objętość. Generatory liczb pseudolosowych. Zbieżność symulacji Monte Carlo. Miary probabilistyczne, funkcje tworzące, transformacja Fouriera. Geometria analityczna w grafice komputerowej: Przestrzenie liniowe skończonego wymiaru, odwzorowania liniowe. Geometria sfery – liczby zespolone – kwaterniony. Przestrzeń rzutowa, dwustosunek, odległości. Aproksymacja wielomianami Bernsteina.

Strona przedmiotu
420-IS2-1MASI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności studentów z zakresu inżynierii oprogramowania, poprzez ich zapoznanie z

- praktycznymi metodami analizowania, modelowania i projektowania systemu informatycznego pod kątem optymalizowania jego architektury, implementacji i wdrożenia,

- wybranymi metodami oceniania i optymalizowania systemów pod względem wydajności, niezawodności oraz wykorzystania zasobów,

- zaawansowanymi sposobami wykorzystania UML i SysML do opisywania i rozwijania systemów.

Strona przedmiotu
420-IS2-1MKIP-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami modelowania krzywych i powierzchni w grafice komputerowej. Treści przedmiotu: parametryczny opis krzywych i powierzchni, reprezentacja figur geometrycznych przy pomocy krzywych i powierzchni

parametrycznych.

Strona przedmiotu
420-IS2-1OWI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym wykazanie znaczenia prawa własności intelektualnej w rozwoju przyszłej kariery naukowej i działalności gospodarczej. W przypadku każdego z modułów akcentowana będzie problematyka programów komputerowych lub specyfika prawa w Internecie.

Strona przedmiotu
420-IS2-1OG-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiadomości z zakresu teorii optymalizacji globalnej oraz przedstawienie niedeterministycznych metod przeszukiwania wraz z przykładami ich praktycznych zastosowań w zagadnieniach optymalizacji (m.in zadanie komiwojażera). Algorytm genetyczny. Zadanie komiwojażera. Strategie ewolucyjne. Probabilistyczne algorytmy „samotnego

poszukiwacza”; symulowane wyżarzanie; tabu-search; algorytmy mrówkowe; optymalizacja rojem cząsteczek; sztuczne systemy immunologiczne; selekcja klonalna; zastosowania algorytmów ewolucyjnych.

Strona przedmiotu
420-IS2-1PAI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Wpoić podstawowe zasady projektowania aplikacji internetowych w oparciu o standardy i popularne konwencje internetowe. Nauczyć wykorzystania metod i narzędzi projektowania pod kątem największej użyteczności aplikacji.

Strona przedmiotu
420-IS2-2PIG-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami projektowania interfejsów graficznych.

Treści kształcenia: Zasady projektowania interfejsu użytkownika. Interakcja z

użytkownikiem. Prezentacja informacji. Pomoc dla użytkownika. Ocena interfejsu. Prototypowanie. Przegląd narzędzi. Projektowanie nawigacji. Projektowanie funkcjonalności, dostępności i wydajności. Projektowanie treści.

Strona przedmiotu
420-IS2-1TWK-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z informacjami z zakresu wirtualizacji i konteneryzacji systemów operacyjnych i oprogramowania. Treści kształcenia: podstawy wirtualizacji, metody wirtualizacji, systemy operacyjne wykorzystywane jako systemy gospodarza i gościa, instalacja i konfiguracja wybranego oprogramowania do konteneryzacji, instalacja systemów operacyjnych gościa, tworzenie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi.

Strona przedmiotu
420-IS2-1ZBD-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi możliwościami programowania baz danych na przykładzie SZBD Oracle. Treści przedmiotu: zasady języka PL/SQL: typy danych, bloki anonimowe, zmienne, instrukcje warunkowe i iteracyjne; zaawansowane możliwości języka PL/SQL: rekordy, kursory, kolekcje, wyjątki, procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze; dynamiczny język SQL; obiekty w PL/SQL.

Strona przedmiotu
420-IS2-1ZPO-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zaawansowanymi mechanizmami programowania obiektowego. Umiejętność stosowania refleksji w Javie. Programowanie generyczne. Programowanie aspektowe.

Strona przedmiotu
420-IS2-1ZPJ-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zaawansowanymi mechanizmami programowania obiektowego w Javie. Umiejętność stosowania refleksji w Javie. Programowanie generyczne. Programowanie aspektowe - AspectJ.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)