Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka i ekonometria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka i ekonometria
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021
420-ES1-3EKF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności interpretowania modeli równowagi na rynku finansowym, identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych. Tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz oceny ich efektywności.

Strona przedmiotu
420-ES1-3EK2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu zajęć studenci powinni posiąść umiejętność zastosowania metod ekonometrycznych do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych, szeregów przekrojowych oraz do prognozowania. Ponadto powinni posiąść umiejętność samodzielnego prowadzenia badań z wykorzystaniem tych metod.

Strona przedmiotu
420-ES1-3PD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
420-ES1-3PJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Laboratorium - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z kluczowymi pojęciami i technikami programowania w języku Python. Zdobycie umiejętności tworzenia własnych programów w w/w języku.

Strona przedmiotu
420-ES1-3SD2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student powinien przygotować i przedstawić prezentacje ustne i multimedialne dotyczące zagadnień z listy zagadnień na egzamin dyplomowy oraz pokazujące postępy w przygotowaniu swojej pracy dyplomowej. Zajęcia wdrażają też uczestników do brania czynnego udziału w dyskusji nad prezentowanymi treściami. Dzięki pozyskiwaniu i integrowaniu informacji z różnych źródeł, w tym literatury i baz danych, dotyczących rozmaitych zagadnień z informatyki, ekonometrii i matematyki, uczestnicy systematyzują i pogłębiają swoją wiedzę.

Strona przedmiotu
420-ES1-3SZI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Laboratorium - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Przedstawienie krótkiej historii, głównych kierunków rozwoju i ograniczeń sztucznej inteligencji. Wprowadzenie do wybranych zagadnień badanych w sztucznej inteligencji, np. reprezentacja wiedzy, maszynowe uczenie czy przeszukiwanie przestrzeni stanów. Podanie podstaw teoretycznych technik i metod sztucznej inteligencji. Nauczenie wybranych technik i metod w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie w praktyce.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)