Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
420-IS1-3FBI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mikrosuługami, frameworkami, szablonami internetowymi i technikami mapowania relacja-obiekt.

Strona przedmiotu
420-IS1-3MO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami optymalizacji. Treści przedmiotu: Formułowanie funkcji celu z ograniczeniami i bez ograniczeń. Warunki ekstremum konieczne i wystarczające. Metody numeryczne poszukiwania ekstremum funkcji celu. Metody gradientowe. Optymalizacja nieliniowa z ograniczeniami. Programowanie kwadratowe. Metoda sympleksowa w optymalizacji liniowej.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PD2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy licencjackiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu pracy dyplomowej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 120 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Praktyka zawodowa z informatyki powinna obejmować zagadnienia związane z opanowaniem umiejętności i nabyciem kompetencji w zakresie: konfiguracji sprzętu komputerowego, pracę w różnych systemach operacyjnych (np. Windows, Linux) oraz korzystanie z oprogramowania użytkowego. Poznanie infrastruktury sieci komputerowych w przedsiębiorstwie oraz ochrony danych, programów i procesów przetwarzania i archiwizacji. Znajomość podstawowych zasad współpracy w zespole, wspólna praca nad projektami w zespołach programistycznych przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z lambda rachunkiem, paradygmatem programowania funkcyjnego. Zapoznanie z wybranym językiem funkcyjnym.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Projekt - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Po ukończeniu kursu studenci powinni: posiadać wiedzę wystarczającą do tworzeniu prostych aplikacji w niedużym zespole; powinni umieć wybrać odpowiedni model tworzenia aplikacji; umieć - w ramach zespołu - dokonać podziału zadań na poszczególne osoby; umieć stworzyć harmonogram realizacji pracy; umieć napisać i przetestować stworzoną przez siebie aplikację; umieć przygotować dokumentację projektową.

Strona przedmiotu
420-IS1-3SD2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi sposobów prezentacji własnych osiągnięć i komunikatywnego przekazywania wiedzy.

Treść przedmiotu: referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą licencjacką - przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
420-IS1-3SPL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Konstruowanie plików źródłowych różnego rodzaju publikacji. Stosowanie podstawowych pakietów systemu LaTeX. Tworzenie dynamicznych prezentacji.

Strona przedmiotu
420-IS1-3SZI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Przedstawienie krótkiej historii, głównych kierunków rozwoju i ograniczeń sztucznej inteligencji. Wprowadzenie do wybranych zagadnień badanych w sztucznej inteligencji, np. reprezentacja wiedzy, maszynowe uczenie czy przeszukiwanie przestrzeni stanów. Podanie podstaw teoretycznych technik i metod sztucznej inteligencji. Nauczenie wybranych technik i metod w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie w praktyce.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)