Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka i ekonometria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka i ekonometria
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021
420-ES1-3EK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy teoretyczne modelowania ekonometrycznego. Studenci będą zapoznawani z kolejnymi etapami budowy modelu jednorównaniowego modelu liniowego tj.: konstrukcja modelu, dobór zmiennych, estymacja parametrów, weryfikacja merytoryczna i statystyczna oraz podstawami modelowania nieliniowego. Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawione zostaną powyższe metody.

Strona przedmiotu
420-ES1-3IFE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami instrumentów finansowych, modelami ich wyceny oraz metodami szacowania ryzyka.

Strona przedmiotu
420-ES1-3IO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania:

- procesami i modelami cyklu życia oprogramowania,

- podejściami do rozwijania oprogramowania i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych,

- podstawami obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML.

Strona przedmiotu
420-ES1-3PSI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- technicznymi problemami i rozwiązaniami dotyczącymi projektowania systemów informatycznych,

- metodami i narzędziami powszechnie wykorzystywanymi do modelowania i badania właściwości systemów (wydajności, niezawodności, jakości)

Strona przedmiotu
420-ES1-3SD1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy w wybranej dziedzinie, przygotowywania wystąpień, przedstawiania prezentacji oraz prowadzenia dyskusji.

Strona przedmiotu
420-ES1-3UMP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia uczenia maszynowego. Podstawy uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego. Przegląd metod grupowania obiektów. Przegląd metod

klasyfikacji. Zastosowanie wybranych metod grupowania obiektów do analizy danych ekonomicznych w języku Python. Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy danych ekonomicznych w języku Python. Metody walidacji modeli. Metody wyboru zmiennych do konstrukcji modeli.

Strona przedmiotu
420-ES1-3WMN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami metod obliczeniowych. Celem praktycznym jest udoskonalanie umiejętności programowania na przykładach algorytmów metod obliczeniowych. Treści przedmiotu: ocena niepewności obliczeń, interpolacja, aproksymacja, całkowanie numeryczne, iteracyjne rozwiązywanie równań nieliniowych i układów równań liniowych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)