Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
420-IS1-3BIO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu przedstawione będą podstawy wiedzy dziedzinowej i pokazanie w jaki sposób metody informatyczne są stosowane do pogłębiania wiedzy na fundamentalne poznanie wiedzy w naukach o życiu i medycynie. W szczególności przedstawione zostaną algorytmy wykorzystywane w analizie sekwencji biologicznych oraz zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego analizie wielkoskalowych danych generowanych przez wysokoprzepustowe metody biologii molekularnej.

Ćwiczenia laboratoryjne będą poświęcone implementacjom podstawowych algorytmów bioinformatycznych a także zastosowaniu wybranych metod uczenia maszynowego do analizy danych wysokoprzepustowych.

Strona przedmiotu
420-IS1-3TAJF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teorii automatów i języków formalnych: języki i gramatyki, gramatyki regularne, bezkontekstwe, kontekstowe, automaty skończone, automaty ze stosem, maszyny Turinga, niedeterminizm, hierarchia Chomskyego, charakteryzacja przestrzeni problemów ze względu na nierozstrzygalność i złożoność.

Strona przedmiotu
510-IS1-3TAJF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teorii automatów i języków formalnych: języki i gramatyki, gramatyki regularne, bezkontekstwe, kontekstowe, automaty skończone, automaty ze stosem, maszyny Turinga, niedeterminizm, hierarchia Chomskyego, charakteryzacja przestrzeni problemów ze względu na nierozstrzygalność i złożoność.

Strona przedmiotu
420-IS1-3FBI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

tota i przeznaczenie frameworków internetowych. Przegląd najpopularniejszych

frameworków i bibliotek internetowych.

Strona przedmiotu
510-IS1-3FBI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z mikrousługami, frameworkami, szablonami internetowymi i ORM-ami.

Strona przedmiotu
420-IS1-3IM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Akwizycja i przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych. Systemy komputerowe i oprogramowanie dla różnych szczebli opieki zdrowotnej (gabinet lekarski, przychodnia, ambulatorium, szpital, standardy przesyłania dokumentacji pacjenta). Telemedycyna i telematyka zdrowia. Internet w medycynie.

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnymi metodami analizy sygnałów i obrazów, systemami komputerowymi i oprogramowaniem na różnych szczeblach opieki zdrowotnej, telemedycyną i medycyną w internecie oraz możliwością praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Strona przedmiotu
510-IS1-3IM
Informatyka medyczna (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Akwizycja i przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych. Systemy komputerowe i oprogramowanie dla różnych szczebli opieki zdrowotnej (gabinet lekarski, przychodnia, ambulatorium, szpital, standardy przesyłania dokumentacji pacjenta). Telemedycyna i telematyka zdrowia. Internet w medycynie.

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnymi metodami analizy sygnałów i obrazów, systemami komputerowymi i oprogramowaniem na różnych szczeblach opieki zdrowotnej, telemedycyną i medycyną w internecie oraz możliwością praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Strona przedmiotu
420-IS1-3KSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konfiguracja i struktura systemu pomiarowego. Interfejsy pomiarowe. Przetworniki

cyfrowo-analogowe i analogowo cyfrowe. Przetwarzanie sygnałów. Platforma edukacyjna ELVIS II+. Elementy programowania w

środowisku LabVIEW. Wirtualne i bezprzewodowe systemy pomiarowe

Strona przedmiotu
420-IS1-3MKT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia dotyczące modelowania i symulacji komputerowej. Analiza modeli matematycznych. Zagadnienia brzegowe. Metoda różnic skończonych (MRS). Metoda elementów brzegowych (MEB). Metoda

elementów skończonych (MES). Parametryczne układy równań całkowych (PURC) jako metoda komputerowa dla zagadnień 2D i 3D.

Strona przedmiotu
420-IS1-3MKI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczenie podstaw komputerowego systemu weryfikacji dowodów Mizar poprzez prowadzenie i weryfikację różnych rozumowań indukcyjnych.

Strona przedmiotu
420-IS1-3MSK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie etapów modelowania i metod tworzenia modeli wybranych systemów i ich badania z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Nabycie umiejętności: tworzenia modeli matematycznych-deterministycznych systemów (układów), budowy modeli symulacyjnych w wybranym środowisku programistycznym oraz przeprowadzenia symulacji działania systemów (układów).

Strona przedmiotu
420-IS1-3MO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu:

Formułowanie funkcji celu z ograniczeniami i bez ograniczeń. Warunki ekstremum konieczne i wystarczające. Metody numeryczne poszukiwania ekstremum funkcji celu. Metody gradientowe. Optymalizacja nieliniowa z ograniczeniami. Programowanie kwadratowe. Metoda sympleksowa w optymalizacji liniowej.

Strona przedmiotu
510-IS1-3MO
Metody optymalizacji (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
420-IS1-3PF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z lambda rachunkiem, paradygmatem programowania funkcyjnego. Zapoznanie z wybranym językiem funkcyjnym.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PKG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dynamicznie rozwijającym się obszarem informatyki czyli praktycznym wykorzystaniem masywnie równoległych procesorów graficznych. Studenci poznają model programowanie procesorów masywnie równoległych i zastosowania na przykładzie algorytmów uczenia maszynowego.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie wielowarstwowych aplikacji komponentowych na przykładzie technologii. J2EE. Architektura aplikacji w J2EE. Wzorzec projektowy MVC (Model-View-Controller). Technologia Enterprise JavaBeans (EJB).

Strona przedmiotu
420-IS1-3PL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z paradygmatem programowania logicznego. Klauzule Hoare'a. Rezolucja. Zapoznanie z językiem Prolog.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PML brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Środowisko Matlab. Podstawowe typy danych i konstrukcje programistyczne. Grafika 2D i 3D. GUI. Wykorzystanie wybranych toolboksów i wbudowanych funkcji do obliczeń numerycznych i analitycznych. Przetwarzanie i

analiza dużych zbiorów danych. Programowanie równoległe

Strona przedmiotu
420-IS1-3PTN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawić założenia i charakterystykę platformy .NET oraz technik jej pochodnych. Nauczyć implementacji programów pod .NET wykorzystujących silnik WPF.

Strona przedmiotu
420-IS1-3SK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z różnymi metodami statystyki komputerowej z użyciem środowiska R.

Strona przedmiotu
420-IS1-3SPL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Konstruowanie plików źródłowych różnego rodzaju publikacji. Stosowanie podstawowych pakietów systemu LaTeX. Tworzenie dynamicznych prezentacji.

Strona przedmiotu
510-IS1-3SPL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Konstruowanie plików źródłowych różnego rodzaju publikacji. Stosowanie podstawowych pakietów systemu LaTeX. Tworzenie dynamicznych prezentacji.

Strona przedmiotu
420-IS1-3TMGF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawić możliwości tłumaczenia maszynowego oparte na analizie gramatycznej języka oraz przykłady jego zastosowań.

Strona przedmiotu
420-IS1-3WP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zaznajomić z genezą wzorców projektowych. Zaznajomić z zastosowaniami wzorców projektowych oraz przykładami ich wykorzystywania w praktyce. Nauczyć rozpoznawania możliwości stosowania wzorców projektowych w projektach informatycznych. Nauczyć poprawnego projektowania i implementacji projektów z wykorzystaniem wzorców projektowych na przykładzie języka Java.

Strona przedmiotu
510-IS1-3WP
Wzorce projektowe (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)