Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1 rok 2 stopnia sem. zimowy Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1 rok 2 stopnia sem. zimowy Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
420-IS2-1JA1-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji zawodowej, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej, rozumienia tekstów specjalistycznych i naukowych, umiejętności rozmowy z profesjonalistami z wybranej dziedziny oraz umiejętności prezentacji i autoprezentacji

Strona przedmiotu
420-IS2-1MAI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przestrzeń liniowa, przestrzeń rzutowa. Odległość, geometria nieeuklidesowa. Długość, objętość. Generatory liczb pseudolosowych. Zbieżność symulacji Monte Carlo. Miary probabilistyczne, funkcje tworzące, transformacja Fouriera. Zajęcia wspomagane systemem obliczeń symbolicznych (CAS).

Strona przedmiotu
420-IS2-1MASI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności studentów z zakresu inżynierii oprogramowania, poprzez ich zapoznanie z

- praktycznymi metodami analizowania, modelowania i projektowania systemu informatycznego pod kątem optymalizowania jego architektury, implementacji i wdrożenia,

- wybranymi metodami oceniania i optymalizowania systemów pod względem wydajności, niezawodności oraz wykorzystania zasobów,

- zaawansowanymi sposobami wykorzystania UML i SysML do opisywania i rozwijania systemów.

Strona przedmiotu
420-IS2-1OWI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym wykazanie znaczenia prawa własności intelektualnej w rozwoju przyszłej kariery naukowej i działalności gospodarczej. W przypadku każdego z modułów akcentowana będzie problematyka programów komputerowych lub specyfika prawa w Internecie.

Strona przedmiotu
420-IS2-1OG-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu:

Algorytm genetyczny. Zadanie komiwojażera. Strategie ewolucyjne. Probabilistyczne algorytmy „samotnego poszukiwacza”; symulowane wyżarzanie; tabu-search; algorytmy mrówkowe; optymalizacja rojem cząsteczek; sztuczne systemy immunologiczne; selekcja klonalna; zastosowania algorytmów ewolucyjnych.

Celem wykładu jest przekazanie wiadomości z zakresu teorii optymalizacji globalnej oraz przedstawienie niedeterministycznych metod przeszukiwania wraz z przykładami ich praktycznych zastosowań w zagadnieniach optymalizacji (m.in zadanie komiwojażera).

Strona przedmiotu
420-IS2-1PAI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Wpoić podstawowe zasady projektowania aplikacji internetowych w oparciu o standardy i popularne konwencje internetowe. Nauczyć wykorzystania metod i narzędzi projektowania pod kątem największej użyteczności aplikacji.

Strona przedmiotu
420-IS2-1TWK-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z informacjami z zakresu wirtualizacji i konteneryzacji systemów operacyjnych i oprogramowania. Treści kształcenia: podstawy wirtualizacji, metody wirtualizacji, systemy operacyjne wykorzystywane jako systemy gospodarza i gościa, instalacja i konfiguracja wybranego oprogramowania do konteneryzacji, instalacja systemów operacyjnych gościa, tworzenie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi.

Strona przedmiotu
420-IS2-1ZBD-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do PL/SQL. Zasady języka. Typy danych. Bloki.

Zmienne i ich zasięg. Instrukcje warunkowe. Pętle. SQL w PL/SQL. Rekordy. Kursory. Kolekcje. Wyjątki. Tworzenie i używanie procedur, funkcji i pakietów. Wyzwalacze. Dynamiczny język SQL: NDS i DBMS_SQL. Wprowadzenie do obiektów w PL/SQL.

Strona przedmiotu
420-IS2-1ZPO-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zaawansowanymi mechanizmami programowania obiektowego. Umiejętność stosowania refleksji w Javie. Programowanie generyczne. Programowanie aspektowe.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)