Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
420-IS1-3BIO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu przedstawione będą podstawy wiedzy dziedzinowej i pokazanie w jaki sposób metody informatyczne są stosowane do pogłębiania wiedzy na fundamentalne poznanie wiedzy w naukach o życiu i medycynie. W szczególności przedstawione zostaną algorytmy wykorzystywane w analizie sekwencji biologicznych oraz zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego analizie wielkoskalowych danych generowanych przez wysokoprzepustowe metody biologii molekularnej.

Ćwiczenia laboratoryjne będą poświęcone implementacjom podstawowych algorytmów bioinformatycznych a także zastosowaniu wybranych metod uczenia maszynowego do analizy danych wysokoprzepustowych.

Strona przedmiotu
510-IS1-3BIO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
420-IS1-3TAJF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teorii automatów i języków formalnych: języki i gramatyki, gramatyki regularne, bezkontekstwe, kontekstowe, automaty skończone, automaty ze stosem, maszyny Turinga, niedeterminizm, hierarchia Chomskyego, charakteryzacja przestrzeni problemów ze względu na nierozstrzygalność i złożoność.

Strona przedmiotu
510-IS1-3TAJF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teorii automatów i języków formalnych: języki i gramatyki, gramatyki regularne, bezkontekstwe, kontekstowe, automaty skończone, automaty ze stosem, maszyny Turinga, niedeterminizm, hierarchia Chomskyego, charakteryzacja przestrzeni problemów ze względu na nierozstrzygalność i złożoność.

Strona przedmiotu
420-IS1-3EI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu zostanie zaprezentowana mapa aktualnych problemów z zakresu etyki informatycznej. Oprócz wiedzy z tego zakresu student wykaże się umiejętnościami w zakresie identyfikowania aktualnych problemów na przecięciu zastosowań informatyki i różnorodnych obszarów życia społecznego.

Strona przedmiotu
510-IS1-3EI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
420-IS1-3IM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Akwizycja i przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych. Systemy komputerowe i oprogramowanie dla różnych szczebli opieki zdrowotnej (gabinet lekarski, przychodnia, ambulatorium, szpital, standardy przesyłania dokumentacji pacjenta). Telemedycyna i telematyka zdrowia. Internet w medycynie.

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnymi metodami analizy sygnałów i obrazów, systemami komputerowymi i oprogramowaniem na różnych szczeblach opieki zdrowotnej, telemedycyną i medycyną w internecie oraz możliwością praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Strona przedmiotu
510-IS1-3IM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Akwizycja i przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych. Systemy komputerowe i oprogramowanie dla różnych szczebli opieki zdrowotnej (gabinet lekarski, przychodnia, ambulatorium, szpital, standardy przesyłania dokumentacji pacjenta). Telemedycyna i telematyka zdrowia. Internet w medycynie.

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnymi metodami analizy sygnałów i obrazów, systemami komputerowymi i oprogramowaniem na różnych szczeblach opieki zdrowotnej, telemedycyną i medycyną w internecie oraz możliwością praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Strona przedmiotu
420-IS1-3IO2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania

- zaawansowanymi metodami obiektowego modelowania złożonych systemów z wykorzystaniem wzorców projektowych,

- wybranymi zagadnieniami dotyczącymi architektury systemu, infrastruktury sprzętowej i infrastruktury sieciowej,

- podstawami zarządzania projektem informatycznym.

Strona przedmiotu
510-IS1-3IO2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania

- zaawansowanymi metodami obiektowego modelowania złożonych systemów z wykorzystaniem wzorców projektowych i architektonicznych,

- wybranymi zagadnieniami dotyczącymi architektury systemu, infrastruktury sprzętowej i infrastruktury sieciowej,

- testowaniem i zapewnieniem jakości,

- podstawami zarządzania projektem informatycznym: konfiguracją, kosztami i innymi.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PD1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy licencjackiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu pracy dyplomowej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Strona przedmiotu
510-IS1-3PD1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy licencjackiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu pracy dyplomowej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PRR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka programowania równoległego i rozproszonego. Architektura komputerów, modele i algorytmy obliczeń. Programowanie współbieżne w Javie: wątki, sekcje krytyczne, interakcja pomiędzy wątkami. Klasyczne problemy programowania równoległego: wzajemne wykluczanie, producent-konsument, problem pięciu filozofów. Programowanie z użyciem pamięci wspólnej, interfejs OpenMP. Programowanie z przesyłaniem

wiadomości, biblioteka MPI. Programowanie z przesyłaniem wiadomości na przykładzie modelu obliczeń MPI. Elementy programowania kart graficznych GPGPU. Programowanie procesorów graficznych w języku CUDA na bazie klastra obliczeniowego Google colaboratory. Wykorzystanie procesorów graficznych w środowisku Google colaboratory do akceleracji obliczeń na przykładzie zagadnień sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
510-IS1-3PRR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka programowania równoległego i rozproszonego. Architektura komputerów, modele i algorytmy obliczeń. Programowanie z użyciem pamięci wspólnej, interfejs OpenMP. Programowanie z przesyłaniem wiadomości, biblioteka MPI. Elementy programowania kart graficznych GPGPU.

Strona przedmiotu
420-IS1-3PTN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawić założenia i charakterystykę platformy .NET oraz technik jej pochodnych. Nauczyć implementacji programów pod .NET wykorzystujących silnik WPF.

Strona przedmiotu
510-IS1-3PTN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
420-IS1-3SD1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi sposobów prezentacji własnych osiągnięć i komunikatywnego przekazywania wiedzy.

Treść przedmiotu: referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą licencjacką - przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
510-IS1-3SD1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi sposobów prezentacji własnych osiągnięć i komunikatywnego przekazywania wiedzy. Treści przedmiotu: referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą licencjacką -- przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
510-IS1-3WP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomić z genezą wzorców projektowych. Zaznajomić z zastosowaniami wzorców projektowych oraz przykładami ich wykorzystywania w praktyce. Nauczyć rozpoznawania możliwości stosowania wzorców projektowych w projektach informatycznych. Nauczyć poprawnego projektowania i implementacji projektów z wykorzystaniem wzorców projektowych na przykładzie języka Java.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)