Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021
370-DP3-3SEMPOL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPOK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktoranckie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony

rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium - prawo

karne procesowe) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji.

Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć student pozna podstawowe kwestie związane z metodologią prowadzenia badań, w tym także z :

-Przygotowaniem wstępnej koncepcji pracy, w tym:

-problemami metodologicznymi związanymi z pisaniem rozprawy doktorskiej

-zasadami prowadzenia kwerendy bibliotecznej

-kwestiami technicznymi dotyczącymi pisania rozprawy doktorskiej

-ochroną własności intelektualnej

-wyborem instytucji będącej przedmiotem analizy w rozprawy doktorskiej

-przygotowaniem wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej

Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPGP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktoranckie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium - prawo prywatne międzynarodowe) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji

Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doktorant (absolwent studiów III stopnia) uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej z zakresu prawa karnego i kryminologii.

Omówienie co najmniej dwóch rozdziałów teoretycznych rozprawy doktorskiej.

Nauka prowadzenia badań empirycznych.

Omawianie i ocenianie założeń opracowań naukowych przygotowywanych przez doktoranta do publikacji w periodykach (artykuły, glosy).

Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPPM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktoranckie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium - prawo prywatne międzynarodowe) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji

Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPMP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMRZYM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-3SEMPWI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMFHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPOL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPOK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz

w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu,

hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i

posługiwania się źródłami naukowymi.

Zajęcia polegają na samodzielnej pracy studenta, wspomaganej przez opiekuna naukowego

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.

Zajęcia polegają na samodzielnej pracy studenta, wspomaganej przez opiekuna naukowego.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktoranckie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony

rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium - prawo

europejskie) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPGP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Absolwent studiów III stopnia uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej z zakresu prawa karnego i kryminologii. Celem zajęć jest doprowadzenie do przygotowania przez doktoranta opracowania, które zostałoby opublikowane oraz rozprawy doktorskiej, która będzie przedmiotem późniejszej obrony. Omówienie opracowanej przez Doktoranta części empirycznej rozprawy.

Omówienie złożonej przez Doktoranta rozprawy.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPKO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPPM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla przygotowania pracy doktorskiej studenci powinni posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego/cywilnego/rodzinnego, teorii prawa i terminologii prawniczej. Zakładanym efektem prowadzonych zajęć jest napisanie prac doktorskich przez studenta, zgodnie z ustalonymi wymogami oraz obrona tych prac.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPMP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy magisterskiej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest prowadzone w formie dyskusji z doktorantami nad kolejnymi częściami rozprawy doktorskiej..

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)