Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
370-KN1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów (zarówno studiujących w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym) rozpoczynających studia w formie wykładów (przeprowadzanych metodą klasyczną, uzupełnianą prezentacjami multimedialnymi) w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-KN1-1ETK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest dostarczenie podstawowych informacji dotyczących istoty, założeń i głównych zasad etyki. W ramach wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi działami filozofii: metafizyką, epistemologią i etyką. Przyswajają podstawową siatkę terminologiczną tych dyscyplin. Poznają główne koncepcje etyki ogólnej i etyki specjalnej oraz fundamentalne założenia etyki stosowanej i sytuacjonistycznej, a także założenia deontologii zawodowej zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów. Student powinien poznać podstawową terminologię z zakresu siatki pojęciowej etyki i filozofii. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z fundamentalnymi problemami etycznymi współczesności, wypracowanie umiejętności krytycznej analizy wybranych kwestii związanych z istotą i celem ludzkiego życia. Studenci poznają także podstawy etyki stosowanej, ucząc się rozstrzygania dylematów etycznych, które mogą się pojawić w ich przyszłej pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-KN1-1FIL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-1HIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-3KOO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problematyką odpowiedzialności prawnokarnej osób pełniących funkcje publiczne za przestępstwa indywidualne i powszechne oraz regulacjami dotyczącymi ochrony takich osób na płaszczyźnie penalnej.

Strona przedmiotu
370-KN1-1KIN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-3KPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-2KRO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według jednej ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych.

Strona przedmiotu
370-KN1-2MBK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-1MBS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-1PTS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami współczesnych patologii społecznych i ich powiązań z przestępczością, czynnikami determinującymi zachowania patologiczne w społeczeństwie oraz z problemami zapobiegania temu zjawisku. Celem przedmiotu jest nauka analizy informacji o stanie patologii społecznych, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań patologicznych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawiskom.

Strona przedmiotu
370-KN1-1PPK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia obejmują podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej. Celem zajęć jest także zachęcenie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, relacje z posiedzeń Sejmu, Senatu, rozpraw Trybunału Konstytucyjnego, oficjalne strony internetowe centralnych organów państwa, fachowa publicystyka prasowa).

Strona przedmiotu
370-KN1-3PPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów

procesowych; przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią podczas przyszłej

pracy

Strona przedmiotu
370-KN1-1POD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-1POR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-1PPS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-1PDS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-3POK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Polityka kryminalna – miedzy kryminologią a prawem karnym. Zagadnienia definicyjne (2 godz.)

2. Polityka karna, legislacyjna i wykonawcza. Profilaktyka kryminalistyczna, kryminologiczna, penitencjarna (3 godz.)

3. Czynniki kształtujące politykę karną w państwie demokratycznym (2 godz.)

4. Przykłady prowadzonych polityk kryminalnych - USA i wybrane państwa Europy Zachodniej (2 godz.)

5. Instrumenty polityki kryminalnej: kara pozbawienia wolności, alternatywy kary pozbawienia wolności, środki karne (6 godz.)

6. Polityka kryminalna w okresie 20-lecia międzywojennego (2 godz.)

7. Polityka kryminalna PRL (3 godz.)

8. Polityka kryminalna po transformacji systemowej (3 godz.)

9. Polityka kryminalna od 1997 r. po współczesność (4 godz.)

10. Polityka kryminalna w zakresie wybranych rodzajów przestępczości (3 godz.)

Strona przedmiotu
370-KN1-3PWS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami postępowania z osobami nieletnimi, które dopuściły się czynu karalnego bądź przejawiają postawy demoralizacji. W trakcie zajęć zostaną omówione zasady proceduralne wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Omówione zostaną przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich statuujące przesłanki wszczęcia postępowania, jego przebieg, katalog środków oraz zasady ich wykonywania.

Strona przedmiotu
370-KN1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-3PKW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom trybu postępowania zmierzającego do wykonania orzeczonych kar i innych środków reakcji karnej na przestępstwo. Studenci zapoznają się ze źródłami prawa karnego wykonawczego oraz międzynarodowymi standardami dotyczącymi środków reakcji prawnokarnej. Scharakteryzowane zostaną zasady prawa karnego wykonawczego. Student uzyska wiedzę na temat organów postępowania wykonawczego i statusu prawnego skazanego w postępowaniu wykonawczym.

Strona przedmiotu
370-KN1-2PKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienia następujących zagadnień:

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

III. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

IV. Pojęcie przestępstwa i elementy jego struktury.

V. Ustawowe znamiona przestępstwa.

VI. Okoliczności wyłączające winę.

VII. Okoliczności wyłączające bezprawność.

VI. Formy stadialne przestępstwa;

VII. Formy zjawiskowe przestępstwa

VIII. Realny zbieg przestępstw

IX. Zbieg przestępstw pozorny

X. Ciąg przestępstw

XI. Przestępstwo trwałe.

XII. Zbieg przepisów ustawy.

XIII. Analiza znamion wybranych przestępstw.

Strona przedmiotu
370-KN1-2PKK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. System kar w polskim kk.

2. Inne środki prawnokarnej reakcji na czyny zabronione

3. Modyfikacje wymiaru kary

4. Wyłączenie i redukcja odpowiedzialności karnej

Strona przedmiotu
370-KN1-3PRD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, tj. małżeństwa, pokrewieństwa, adopcji, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Strona przedmiotu
370-KN1-1PWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-KN1-1PRW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie o charakterze metodologicznym, a także wprowadzenie do poszczególnych gałęzi prawa. Jego celem jest przybliżenie studentom podstawowych kategorii pojęciowych języka prawnego i prawniczego. Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z typową dla systemów prawa stanowionego zasadą rozdzielności sfer stanowienia i stosowania prawa i specyfiką systemu prawnego w odniesieniu do innych pozaprawnych systemów normatywnych (w szczególności do systemu moralnego), a także przekazanie wiedzy na temat racjonalnego prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa oraz sposobu rekonstruowania norm prawnych z przepisów prawa i roli zasad prawa.

Strona przedmiotu
370-KN1-2PSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-2SKR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zagadnienia terminologiczne z zakresu fenomenologii kryminalnej

2. Przestępczość w Polsce - ogólny zarys

3. Struktura i dynamika wybranych przestępstw

4. Patologie społeczne związane z przestępczością

5. Analiza przestępczości wśród wybranych kategorii sprawców

Strona przedmiotu
370-KN1-1TME brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-1TEI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Złośliwe oprogramowanie; przykłady zagrożeń

2. Komunikacja przez Internet - (m.in.Netykieta)

3. MS WORD. Formatowanie tekstu

4. MS WORD. Tworzenie tabel.

5. MS EXCEL. Ćwiczenie praktyczne: Utworzyć fakturę na podstawie zaimportowanego zamówienia.

6. MS EXCEL. Wykresy.

7. Tworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)