Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-KS2-2AOP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu unormowań określających kompetencje organów państwowych zajmujących się ochroną porządku publicznego (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna) oraz zadań wszelkiego rodzaju służb, inspekcji i straż funkcjonujących pod zwierzchnictwem wojewodów i starostów, zadań związanych z zapewnieniem porządku publicznego realizowanych przez podmioty sektora prywatnego (np. świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, organizowanie imprez masowych), uprawnień powyższych organów podczas stanów nadzwyczajnych, a także administracyjnoprawnych regulacji dotyczących wytwarzania, nabywania i używania broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Strona przedmiotu
370-KS2-2AKP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie środków reakcji prawnokarnej na przestępstwo z perspektywy ich skuteczności w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa. Ukazanie dysfunkcji kary pozbawienia wolności. Wskazanie na potrzebę poszukiwanie alternatyw dla kary pozbawienia wolności. Ukazanie roli międzynarodowych standardów dotyczących sankcji alternatywnych w poszukiwaniu alternatyw do kary pozbawienia wolności.Omówienie wolnościowych środków reakcji prawnokarnej i zakresu ich orzekania oraz oceny z perspektywy ich skuteczności w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa. Przedstawienie kierunków reform systemu sankcji karnych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
370-KS2-2BOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z obszaru prawa penitencjarnego. Wskazane omówione zostaną następujące tematy:

- Prawo karne wykonawcze, a prawo penitencjarne

- Główne zadania prawa penitencjarnego

- Nauki pomocnicze prawa penitencjarnego

- Podstawowe zasady prawa penitencjarnego

- Źródła prawa penitencjarnego

- Wykonywanie tymczasowego aresztowania

- Wykonywanie kary pozbawienia wolności

- Środki oddziaływania penitencjarnego

- Udział społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych

- Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz uprawnienia Służby Więziennej.

- Nadzór penitencjarny

- System skargowy osadzonych

- Specyfika ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

- Monitoring miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności

Strona przedmiotu
370-KS2-2BORX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z obszaru prawa penitencjarnego. Wskazane omówione zostaną następujące tematy:

- Prawo karne wykonawcze, a prawo penitencjarne

- Główne zadania prawa penitencjarnego

- Nauki pomocnicze prawa penitencjarnego

- Podstawowe zasady prawa penitencjarnego

- Źródła prawa penitencjarnego

- Wykonywanie tymczasowego aresztowania

- Wykonywanie kary pozbawienia wolności

- Środki oddziaływania penitencjarnego

- Udział społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych

- Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz uprawnienia Służby Więziennej.

- Nadzór penitencjarny

- System skargowy osadzonych

- Specyfika ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

- Monitoring miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności

Strona przedmiotu
370-KS2-2CAZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień prywatnoprawnych związanych z wyrządzeniem szkody czynem niedozwolonym, a w szczególności: kto i przy zachowaniu jakich przesłanek (okoliczności) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za doznaną przez poszkodowanego szkodę, a także w jakim zakresie szkoda podlega naprawieniu i jakie są sposoby naprawienia szkody.

Strona przedmiotu
370-KS2-2GIR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KS2-2GIRX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KS2-2IZM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z obszaru działań podejmowanych przez państwa celem przeciwdziałania i zwalczania migracji o nieuregulowanym statusie (nielegalnej migracji). Student zostanie zapoznany z podstawowymi zagadnieniami terminologicznymi odnoszącymi się do migracji, Irregular migration, nielegalnej migracji itp. Omówione zostaną także przepisy prawa karnego, które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku. Analizie zostaną poddane także zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, które mają charakter penalny i świadczą o kryminalizacji migracji.

Strona przedmiotu
370-KS2-1KRK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii kryminologii kulturowej jako nurtu o orientacji krytycznej (radykalnej), oferującego alternatywne rozumienie przestępstw i przestępczości, wskazującego istotną rolę mediów i kultury w kształtowaniu społecznego obrazu przestępczości, przestępcy i przeciwdziałania przestępczości oraz kulturowych i medialnych mechanizmów wykluczania i marginalizowania pewnych grup społecznych.

Strona przedmiotu
370-KN2-1MSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu rynku medialnego w kontekście społeczno-ekonomicznym ukazującej treści mediów dotyczące przestępców, psychopatów, pedofilów, stalkerów, terrorystów oraz wpływu przekazów medialnych na popularyzację zachowań przestępczych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)