Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoła doktorska SDNH 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Szkoła doktorska SDNH 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
260-SDF3-2DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs „dydaktyka szkoły wyższej” adresowany jest do doktorantów - studentów I oraz II roku studiów III stopnia. Przygotowuje studentów do pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego, stanowiąc wsparcie teoretyczne dla praktyki dydaktycznej. Program przedmiotu obejmuje podstawy dydaktyki ogólnej oraz wiedzy psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej do kształtowania kompetencji nauczyciela akademickiego. Zakres tematyczny koncentruje się wokół nowoczesnych tendencji dydaktycznych, zastosowania rozwiązań metodycznych, projektowania i ewaluacji różnego typu zajęć akademickich.

Strona przedmiotu
260-SDJ3-2DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDL3-2DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDF3-2FNS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja, dyskusja i analiza problemów dotyczących relacji filozofii do nauk szczegółowych - ścisłych, przyrodniczych i społeczno-humanistycznych. Student uzyskuje wiedzę oraz umiejętności pozwalające na identyfikację problemów filozoficznych w nauce oraz uczy się wykorzystywać wiedzę naukową do analizy i rozwiązywania problemów filozoficznych.

Strona przedmiotu
260-SDF3-2JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDJ3-2JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wykształcenie u uczestników kompetencji w zakresie pracy z tekstem specjalistycznym z dziedziny językoznawstwa w języku angielskim. W ramach prowadzonych zajęć przyswajana będzie terminologia lingwistyczna, frazeologia naukowej odmiany angielszczyzny oraz typowe struktury składniowe. Konwersatorium ma na celu zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy z tekstami naukowymi w języku obcym, zarówno w zakresie ich recepcji, jak i tworzenia oraz uwrażliwienie ich na potencjalne problemy, np. transfer negatywny, asymetria terminologii czy terminy lakunarne.

Strona przedmiotu
260-SDL3-2JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z językiem angielskim z zakresu literaturoznawstwa (przyswajanym w kontekście zajęć z literatury, ćwiczeń słownikowych itp.).

Strona przedmiotu
260-SDJ3-2KTJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje najważniejsze koncepcje i metody badań kognitywnej nauki o języku jako teorii interdyscyplinarnej, przyjmującej podstawowe założenie o ścisłym związku kompetencji językowej z innymi zdolnościami poznawczymi.

Treść wykładu koncentruje się na ukazaniu związków języka z myśleniem oraz teorii i badań lingwistycznych z innymi naukami o człowieku i jego umyśle: filozofią, psychologią poznawczą, neurobiologią, antropologią, teorią komunikacji i pracami nad sztuczną inteligencją.

Strona przedmiotu
260-OS3-2KOBAN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie uczestnika Szkoły Doktorskiej z zagadnieniami dotyczącymi z procesem komercjalizacji wyników badań naukowych i know-how związanych z tymi wynikami oraz podstawowymi mechanizmami związanymi z obrotem własnością przemysłową. Przedstawione zostaną dwa podstawowe rodzaje komercjalizacji: 1) komercjalizacja bezpośrednia i 2) komercjalizacja pośrednia.

Strona przedmiotu
260-SDH3-2MNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach realizacji przedmiotu doktorant zapozna się z ewolucją postaw metodologicznych. Omówiona też zostanie dyskusja nad metodologią wykształconą w ramach modernistycznyego paradygmatu nauki (historii) i jej współczesne, wykształcone w świecie, alternatywy/uzupełnienia. Przedstawiona zostanie, ujęta od strony praktycznej, dominująca w Polsce metodologia badań historycznych. W każdej z tych części uwzględnione będą filozoficzne uwarunkowania postaw i zasad metodologicznych

Strona przedmiotu
260-SDL3-2PWL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest polskiej literaturze współczesnej. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie beletrystyki, literatury faktu, eseistyki, które powstały po przełomowym 1989 roku. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej. Na zajęciach zostaną postawione pytania, dotyczące tematów podejmowanych przez współczesnych autorów, właściwości stylu poszczególnych pisarzy, charakterystycznych dla nich form i strategii pisarskich, wreszcie kontekstów kulturowych, a także publikacji teoretycznych, które można przywołać rozmawiając o wybranych tekstach.

Strona przedmiotu
260-SDF3-2PRZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDF3-2PRZ2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDF3-2PRZ3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2PRZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2PRZ2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2PRZ3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2PRZ4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2PRZ5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2PRZ6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2PRZ7
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-2PRZ8
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDJ3-2PRZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doktorant poznaje specyfikę dydaktyki uniwersyteckiej, uczestnicząc jako słuchacz i prowadząc zajęcia ze studentami.

Strona przedmiotu
260-SDJ3-2PRZ2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDJ3-2PRZ3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDL3-2PRZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach praktyki doktorant powinien przeprowadzić 15 godzin zajęć ze studentami.

Strona przedmiotu
260-SDL3-2PRZ2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDL3-2PRZ3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doktorant nabywa umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej. Przygotowuje i przeprowadza (lub współprowadzi) zajęcia ze studentami pierwszego bądź drugiego stopnia studiów filologicznych, obejmujących tematy z zakresu poetyki i pragmatyki różnych typów wypowiedzi (w tym literackich) oraz zagadnień historii literatury polskiej XIX wieku, zgodnych z szeroko pojętą problematyką jego rozprawy doktorskiej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)