Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
330-MS2-2KON brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu badania konkurencyjności międzynarodowej gospodarek i przedsiębiorstw, determinant międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, wykształcenie umiejętność analizy i oceny czynników konkurencyjności oraz określania sposobów jej poprawy w poszczególnych krajach. Student nabędzie umiejętności analizy konkurencyjności międzynarodowej wybranego kraju w oparciu o statystyki organizacji międzynarodowych.

Strona przedmiotu
330-MS2-2MOS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom pogłębionej wiedzy o głównych globalnych problemach ekologicznych, ich istocie, przyczynach, skutkach (konsekwencjach) i sposobach rozwiązania.

W trakcie zajęć będzie kształtowana umiejętność formułowania i analizowania problemów oraz prezentacji wyników, umiejętność wykorzystania różnorodnych źródeł informacji oraz umiejętność pracy w zespole.

Strona przedmiotu
330-MS2-2MRK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu zagadnień związanych z rynkiem kapitału ludzkiego w aspekcie międzynarodowym. Główna uwaga skoncentrowana jest na takich zagadnieniach jak: systematyzacja podejść do definiowana kapitału ludzkiego na poziomie gospodarki, inwestycje w kapitał ludzki na poziomie gospodarki, wpływ kapitału ludzkiego na konkurencyjność państw UE, przepływ kapitału ludzkiego w krajach UE.

Strona przedmiotu
330-MS2-2PRO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, zagadnień dotyczących prognozowania i symulacji, a także przedstawienie metod prognozowania zjawisk ekonomicznych, dotyczących w szczególności handlu zagranicznego.

Strona przedmiotu
330-MS2-2SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta, w pogłębionym stopniu, ze specyfiką badań w dziedzinie nauk społecznych,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy magisterskiej i jej formalnymi aspektami,

- przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce

Strona przedmiotu
330-MS2-2SFG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta, w pogłębionym stopniu, w problematykę związaną z systemami fiskalnymi funkcjonującymi w najważniejszych gospodarkach światowych. Student, w pogłębionym stopniu, zapozna się z poszczególnymi obciążeniami podatkowymi, które tworzą poszczególne systemy podatkowe, zakresem ich stosowania, stosowanymi konstrukcjami podatkowymi, stawkami oraz podstawowymi zasadami opodatkowania przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
330-MS2-2TEW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy dotyczącej specyfiki, przebiegu i efektów transformacji krajów Europy Wschodniej. Omówione zostaną: teoretyczne aspekty analizy transformacji gospodarczej, przyjęte programy reform rynkowych w poszczególnych krajach, programy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz wpływ transformacji na sytuację gospodarczej krajów oraz ich pozycję w systemie międzynarodowego podziału pracy.

Strona przedmiotu
330-MS2-2WEW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy dotyczącej relacji Polski z państwami Europy Wschodniej. Omówione zostaną główne przesłanki i bariery tej współpracy, aktualny poziom rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej oraz możliwości jej intensyfikacji, w tym przez pryzmat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej oraz funkcjonowania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Dokonana zostanie ponadto charakterystyka potencjału gospodarczego państw Europy Wschodniej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)