Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia polska 1 rok sem.zimowy 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia polska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-PS1-1ADLS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zjawisk kulturowych i historycznoliterackich polskiego średniowiecza, renesansu i baroku.

Strona przedmiotu
340-PS1-1GOPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-1HLS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zjawisk kulturowych i historycznoliterackich, sylwetek twórczych autorów polskiego średniowiecza, renesansu i baroku:

1. Literatura średniowiecza – kierunki i okresy rozwoju

2. Literatura polskiego średniowiecza – piśmiennictwo polskie i łacińskie, gatunki literackie, tematyka, przedstawiciele

3. Renesans – podstawowe pojęcia kultury i literatury

4. Renesans w Polsce – rozkwit, przedstawiciele, gatunki literackie

5. Między renesansem a barokiem – twórcy przełomu

6. Barok jako epoka przeciwieństw w kulturze i literaturze

7. Barok polski – główne nurty w literaturze, gatunki, przedstawiciele

Strona przedmiotu
340-PS1-1LATE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską.

Cele przedmiotu:

- wykształcenie umiejętności samodzielnego czytania i tłumaczenia

prostych tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych

wiadomości gramatycznych oraz w oparciu o słowniki łacińsko-

polskie

- zapoznanie z podstawowym zasobem słownictwa niezbędnego przy

pracach tłumaczeniowych

- zapoznanie z sentencjami i zwrotami łacińskimi funkcjonującymi w

dzisiejszym świecie

- wykształcenie umiejętności dostrzegania analogii między językiem

łacińskim a językiem polskim i innymi językami nowożytnym

Strona przedmiotu
340-PS1-1LEK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu kształcenie na poziomie biegłości językowej A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Tematyka oraz słownictwo związane życiem rodzinnym, społecznym, spędzaniem wolnego czasu. Materiał gramatyczny: formy czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, szyk zdania pytającego.

Strona przedmiotu
340-PS1-1LEK2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-1LEK4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk humanistycznych.

Strona przedmiotu
340-PS1-1LPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi utworami literatury i piśmiennictwa regionu Polski Północno-Wschodniej w kontekście dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, jej cechami swoistymi (jako literatury pogranicza) i przemianami historycznymi (zadania, gatunki, tematy, bohaterowie, języki) oraz ukazanie jej na tle współczesnego dyskursu regionalistycznego w humanistyce.

Strona przedmiotu
340-PS1-1KLAE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia wprowadzające podstawowe wiadomości na temat form literatury antycznej – greckiej i rzymskiej, niezbędne w procesie polonistycznego kształcenia.

Strona przedmiotu
340-PS1-1MIT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zajęcia organizacyjne

2. Mit a religia. Mity i mitologie w kulturze chrześcijańskiej

3. Mezopotamia (mitologia sumeryjska i babilońsko-asyryjska). Mitologie Mezopotamii – sumeryjska, babilońska i asyryjska

4. Europejskie „potopy”. Gilgamesz

5. Persja (mitologia irańska). Kosmologia i religie irańskie - mazdaizm, zoroastryzm, zurwanizm

6. Grecja. Bogowie i herosi

7. Mitologia grecka w kulturze europejskiej

8. Rzym. Panteon – elementy helleńskie i rdzennie italskie (etruskie i rzymskie)

9. Mitologia Celtów. Kosmologia i bogowie. Legendy arturiańskie

10. Mitologia skandynawska (nordycka). „Ludzcy” bogowie…

11. Mitologia słowiańska. Panteon słowiański

12. Słowianie w kulturze europejskiej

13. Mitologia fińska

14. Mitologia ludów Syberii lub mitologia starożytnego Egiptu

Strona przedmiotu
340-PS1-2MIT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zajęcia organizacyjne

2. Mit a religia. Mity i mitologie w kulturze chrześcijańskiej

3. Mezopotamia (mitologia sumeryjska i babilońsko-asyryjska). Mitologie Mezopotamii – sumeryjska, babilońska i asyryjska

4. Europejskie „potopy”. Gilgamesz

5. Persja (mitologia irańska). Kosmologia i religie irańskie - mazdaizm, zoroastryzm, zurwanizm

6. Grecja. Bogowie i herosi

7. Mitologia grecka w kulturze europejskiej

8. Rzym. Panteon – elementy helleńskie i rdzennie italskie (etruskie i rzymskie)

9. Mitologia Celtów. Kosmologia i bogowie. Legendy arturiańskie

10. Mitologia skandynawska (nordycka). „Ludzcy” bogowie…

11. Mitologia słowiańska. Panteon słowiański

12. Słowianie w kulturze europejskiej

13. Mitologia fińska

14. Mitologia ludów Syberii

Strona przedmiotu
340-PS1-1NP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany dla I roku filologii polskiej, prowadzony w formie ćwiczeń. Zajęcia przygotowują studentów do korzystania ze źródeł bibliograficznych oraz edycji tekstu na podstawowym poziomie akademickim.

Strona przedmiotu
340-PS1-1POEW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu: poetyka dzieła literackiego w zakresie wersyfikacji i stylistyki w ujęciu synchronicznym i diachronicznym;

cel: wykształcenie umiejętności analizy funkcjonalnej tekstów literackich na płaszczyźnie wersyfikacyjnej i stylistycznej

Problematyka zajęć:

• swoistość poetyki jako dyscypliny badawczej;

• kategoria literackości;

• podstawowe pojęcia z zakresu genologii;

• instancje nadawcze i odbiorcze w komunikacji literackiej;

• kategorie opisu wiersza, wersyfikacja polska;

• pojęcie stylu, stylistyczne wybory na różnych poziomach organizacji tekstu.

Strona przedmiotu
340-PS1-1WKUL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza o kulturze ma na celu wypracowanie narzędzi (kategorii teoretycznych, pojęć, metod) pozwalających na samodzielną analizę i interpretację dawnych i współczesnych zjawisk zachodzących w kulturze. W ramach przedmiotu student powinien zapoznać się z historycznymi przemianami modelu kultury, od feudalnej - przez plebejską, szlachecką, mieszczańską - do masowej. W zakresie szeroko rozumianej antropologii kultury ważnym tematem jest kulturotwórcza rola pamięci (jednostkowej i zbiorowej), jak też przemiany w sferze obyczajowości, związane między innymi z przekształcającym się w dziejach stosunkiem do ludzkiego ciała.

Strona przedmiotu
340-PS1-1WFI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)