Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Język francuski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-HF1-2FDJ5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czytanie/słownictwo

-Czytanie tekstów z różnych dziedzin w celu wykształcenia czytania ze zrozumieniem

-Rozwiniecie umiejętności rozpoznawania różnych tekstów i

jego parafraza

-Aktywna praca ze słownictwem poprzez czytanie i analizowanie tekstów

-Tworzenie synonimów, antonimów oraz definicji

-Rozwinięcie umiejętności rozumienia nowego słownictwa na podstawie kontekstu

Strona przedmiotu
340-HF1-2LFO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są przeznaczone dla studentów 2. roku filologii "język francuski stosowany z hiszpańskim" (FH).

Trwają przez 1 semestr. Łączna liczba godzin: 30.

Strona przedmiotu
340-HF1-2PGP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF2:

Dalsze pogłębianie i systematyzowanie wiedzy z zakresu systemu morfo-syntaktycznego, fonetyki oraz leksyki języka francuskiego. Doskonalenie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, za pomocą zróżnicowanych struktur zdaniowych. Wzbogacanie zasobu słownictwa oraz pogłębianie umiejętności stosowania w kontekście. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania sprawozdania (compte rendu).

Strona przedmiotu
340-HF1-2PES
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Strona przedmiotu
340-HF1-2PNFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie w sprawozdaniach oraz innych formach wypowiedzi pisemnej.

Strona przedmiotu
340-HF1-2PCE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie słownictwa dotyczącego wybranych dziedzin życia i aktywności życiowych;

Poznanie wyrażeń idiomatycznych związanych z omawianym słownictwem;

Głośne czytanie;

Czytanie i tłumaczenie tekstów z prasy lub innych źródeł związanych z nowo poznanym słownictwem;

Tłumaczenie tekstów z zastosowaniem słownictwa oraz wyrażeń.

Strona przedmiotu
340-HF1-2UL2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Strona przedmiotu
340-HF1-2UL1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter laboratorium i są przeznaczone dla studentów 2. roku filologii francuskich (FAT, FF, FH).

Trwają 1. semestr. Wymiar godzin: 30.

Strona przedmiotu
340-HF1-2JNHC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czytanie/pisanie poziom docelowy A2/B1+ wg skali ESOKJ.

-Rozwijanie umiejętności pracy z tekstem oraz dokonywania jego przekształceń strukturalnych

-Aktywna praca z tekstem poprzez analizowanie słownictwa, udzielanie odpowiedzi, krótkie wypowiedzi ustne

-Rozszerzanie znajomości słownictwa w zakresie realizowanych tematów

-Poznawanie form pisanych takich: prezentacja siebie, charakterystyka, prezentacja upodobań, pasji, zainteresowań, etc, list prywatny, e-mail, charakterystyka (bohater filmowy, literacki), opis, streszczenie narracji, opowiadanie, bajka, sprawozdanie, rozprawka, recenzja, życzenia, list oficjalny.

-Pisanie według wskazanych treści z zachowaniem formy.

Strona przedmiotu
340-HF1-2JNHG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B1, określonego według skali

ESOKJ.Zapoznanie studentów z gramatyką języka hiszpańskiego na danym poziomie.

Strona przedmiotu
340-HF1-2JNHU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętności łączone:

Sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Studenci zaczynają naukę od poziomu A1+ / A2 wg skali ESKOJ.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych we wszystkich sprawnościach na poziomie B1.

Strona przedmiotu
340-HF1-2PWTL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wykształcenie u studentów umiejętności krytycznej oceny przekładu, także własnego, umiejętności zidentyfikowania

trudności gramatycznych i leksykalnych w tłumaczeniu oraz doboru odpowiednich technik tłumaczeniowych.

Strona przedmiotu
340-HF1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-3PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-2LHO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie najważniejszych osiągnięć w poezji, prozie hiszpańskiej oraz hispanoamerykańskiej od czasów nowożytnych do współczesnych w celu pokazania specyfiki kulturowej i literackiej tego obszaru językowego.

Przedstawienie trendów i motywów literackich w w aspekcie ich ciągłości kulturowej oraz ich obecności we współczesnym świecie filmowym i muzycznym.

Umiejscowienie dzieł i twórców w kontekście historycznym epoki.

Rozwijanie umiejętności studentów określenia wzajemnych relacji i przeprowadzania analizy najważniejszych dzieł literackich.

Strona przedmiotu
340-HF1-2WTP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie uwarunkowań rozwoju refleksji nad przekładem. Kompetencja tłumaczeniowa a kompetencja językowa. Składniki kompetencji tłumaczeniowej. Przedstawienie rodzajów tłumaczenia, etapów przekładu, strategii translatorskich i trudności w tłumaczeniu, ilustrowanych przykładami z literatury i z doświadczenia prowadzącego. Typologia tekstów tłumaczonych ustnie i pisemnie. Podstawowe pojęcia analizy dyskursu i pragmatyki w służbie przekładu. Role oraz status tłumacza ustnego wczoraj i dziś.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)