Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
340-HF1-1LS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatury porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu francuskiego. Studenci poznają pojęcie literaturoznawstwa i komparatystyki literackiej oraz historię i charakter związków literatury i innych sztuk; następnie poznają i wspólnie analizują wybrane utwory literackie inspirowane lub stanowiące inspirację dla dzieł plastycznych, filmowych, muzycznych.

Strona przedmiotu
340-HF1-1WFJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną i zdrowie oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących współpracy grupowej.

Strona przedmiotu
340-HF1-2WFI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-2WTP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie uwarunkowań rozwoju refleksji nad przekładem. Kompetencja tłumaczeniowa a kompetencja językowa. Składniki kompetencji tłumaczeniowej. Przedstawienie rodzajów tłumaczenia, etapów przekładu, strategii translatorskich i trudności w tłumaczeniu, ilustrowanych przykładami z literatury i z doświadczenia prowadzącego. Typologia tekstów tłumaczonych ustnie i pisemnie. Podstawowe pojęcia analizy dyskursu i pragmatyki w służbie przekładu. Role oraz status tłumacza ustnego wczoraj i dziś.

Strona przedmiotu
340-HF1-1ILGO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstęp do językoznawstwa jest przedmiotem wprowadzającym do studiów z zakresu lingwistyki. Omawiane są podstawowe pojęcia i teorie

językoznawcze. Przedstawione są też najważniejsze etapy i prądy refleksji nad językiem. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z

dziedziną wiedzy jaką jest lingwistyka, w jej podstawowym zakresie.

Strona przedmiotu
340-HF1-2LHO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie najważniejszych osiągnięć w poezji, prozie hiszpańskiej oraz hispanoamerykańskiej od czasów nowożytnych do współczesnych w celu pokazania specyfiki kulturowej i literackiej tego obszaru językowego.

Przedstawienie trendów i motywów literackich w w aspekcie ich ciągłości kulturowej oraz ich obecności we współczesnym świecie filmowym i muzycznym.

Umiejscowienie dzieł i twórców w kontekście historycznym epoki.

Rozwijanie umiejętności studentów określenia wzajemnych relacji i przeprowadzania analizy najważniejszych dzieł literackich.

Strona przedmiotu
340-HF1-1WRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-1TIC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-1UCZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci potrafią:

- rozpoznać indywidualne style i strategie uczenia się,

- wdrażać nowe obszary działań strategicznych do dotychczas stosowanych,

- oceniać skuteczność stosowanych przez siebie strategii uczenia się,

- podejść refleksyjnie do procesu uczenia się,

- przeprowadzić analizę zastosowanych strategii odnośnie danego działania językowego,

- rozróżniać strategie zgodnie z typologią Oxford;

Strona przedmiotu
340-HF1-3SEM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl obowiązkowych zajęć, na których studenci zdobywają umiejętności, niezbędne do napisania pracy licencjackiej w wybranej dziedzinie. Studenci prezentują referaty z przeczytanych lektur, referują fragmenty pisanej pracy, dyskutują nad problemami merytorycznymi, związanymi z poruszanym tematem.

Strona przedmiotu
340-HF1-3SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-3SEM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach seminarium licencjackiego odbywają się konwersatoria oraz konsultacje indywidualne.

Strona przedmiotu
340-HF1-3SEM4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-3SEM5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-3PRFs
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z elementami prawa, słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w dokumentach prawnych oraz zdobycie ogólnej wiedzy na temat francuskiego i europejskiego systemu prawnego

Strona przedmiotu
340-HF1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-3PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-3JNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-2JNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-1JNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 180 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 180 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs rozwija umiejętności oraz kompetencje językowe i kulturowe na poziomie A1/A1+.

Strona przedmiotu
340-HF1-3PNF3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-2PNF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-1PNF1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-2PWTL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wykształcenie u studentów umiejętności krytycznej oceny przekładu, także własnego, umiejętności zidentyfikowania

trudności gramatycznych i leksykalnych w tłumaczeniu oraz doboru odpowiednich technik tłumaczeniowych.

Strona przedmiotu
340-HF1-3JNHUN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują 30 godzin w drugimm semestrze i przeznaczone są dla studentów trzeciego roku.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B2.

Zakres przedmiotu obejmuje:

- pogłębianie percepcji / rozumienia materiału językowego, emitowanego za pośrednictwem nauczyciela, nagrań audio i wideo, itp.;

- doskonalenie sprawności imitacyjno-odtwórczych studentów, dotyczących poprawnej reprodukcji fonetycznej określonego materiału językowego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia szybkości produkowanych sekwencji zdaniowych;

- pogłębianie sprawności w zakresie gramatyki hiszpańskiej;

- poszerzanie i utrwalanie słownictwa.

Strona przedmiotu
340-HF1-3JNHMP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student stosuje poprawna ortografię i pisownię, odpowiednie tryby i czasy, mowę zależną i niezależną oraz styl formalny i nieformalny w redagowaniu prac pisemnych o następujących formach: list formalny, tekst argumentacyjny, opis miejsca, osoby, informacja, wiadomość sms, mail, recenzja książki, filmu.

Wyraża własny sąd i wymienia opinie, mówi o doświadczeniach osobistych i odczuciach w związku z różnymi tematami.

Strona przedmiotu
340-HF1-3JNHG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B2, określonego według skali ESOKJ.

Założenia:

-Zdobycie umiejętności płynnej i poprawnej wypowiedzi na różne tematy

-Poprawne użycie słownictwa w odpowiednim kontekście

-Analiza błędów językowych

-Wychwytywanie informacji z tekstu i informacji mówionych

-Uczestnictwo w dyskusjach, negocjacjach, organizowanie debaty oraz wyrażanie własnych opinii

-Praktyczne użycie słownictwa i konstrukcji gramatycznych w wypowiedzi pisemnej i ustnej

Strona przedmiotu
340-HF1-2JNHU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętności łączone:

Sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Studenci zaczynają naukę od poziomu A1+ / A2 wg skali ESKOJ.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych we wszystkich sprawnościach na poziomie B1.

Strona przedmiotu
340-HF1-2JNHG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B1, określonego według skali

ESOKJ.Zapoznanie studentów z gramatyką języka hiszpańskiego na danym poziomie.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)