Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II st. studia filologii obcej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II st. studia filologii obcej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-ON2-1ADA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami analizy dyskursu głównie przez pryzmat jego cech suprasegmentalnych.

Przedmiotem zajęć będą wybrane zagadnienia dotyczące prozodycznej analizy wypowiedzi ustnych, fonetycznych czynników

stylotwórczych. Do szczegółowych zagadnień, które będą przedmiotem kursu należą między innymi: elementarne jednostki prozodyczne,

ich modyfikacje w zależności od rodzaju dyskursu i języka komunikacji (analiza porównawcza dyskursu w języku angielskim i w języku

polskim na poziomie prozodii).

Po ukończeniu kursu student potrafi zanalizować dowolnie wybrany tekst pod kątem jego prozodii z zastosowaniem teorii Functional

Sentence Perspective oraz przy użyciu systemu transkrypcji ToBI.

Strona przedmiotu
340-ON2-1ADR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1SJR1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone poszerzenia wiedzy z zakresu różnych dziedzin

językoznawstwa w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W trakcie zajęć

studenci zdobywają wiedzę na temat nowych technologii w doskonaleniu językowym, czy też gramatyki w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.

Strona przedmiotu
340-ON2-2SJR1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone interferencji językowej w zakresie fonetyki pomiędzy językiem rosyjskim i polskim, zagadnieniom z zakresu praktycznej fonetyki języka rosyjskiego (artykulacja i akcentuacja) oraz różnicom fonetycznym pomiędzy j. polskim i rosyjskim. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat nowych technologii w doskonaleniu językowympod kątem nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SJA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są wybranym zagadnieniom z językoznawstwa ogólnego i stosowanego.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SJR2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-2SJR2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie językoznawstwa stosowanego, a zwłaszcza w zakresie możliwości i sposobów wykorzystania osiągnięć językowych w różnych dziedzinach życia związanych z językiem, dotyczących oddziaływania językiem na innych, udoskonalania kodów do przekazywania informacji w interakcji społecznej, doskonalenia procesu uczenia się języka rosyjskiego, a w szczególności poprawności językowej, umiejętności tłumaczenia, rozumienia ze słuchu, wykorzystywania języka w nowoczesnych technikach komunikacji.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SLR1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1SLA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1SLR2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1DP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

• problematyki diagnozy pedagogicznej, diagnozy problemów wych.,społ.

• analizy etapów diagnozowania, diagnoz cząstkowych,

• metod stawiania diagnoz,

• rozpoznania potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych.

Strona przedmiotu
340-ON2-2DNR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy na lekcji języka rosyjskiego jako obcego w szkole.

Studenci rozwijają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcji języka rosyjskiego, zdobywają doświadczenie niezbędne do krytycznej samooceny własnych umiejętności.

Strona przedmiotu
340-ON2-2EDR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie sposobów mierzenia jakości pracy szkoły.

Strona przedmiotu
340-ON2-1KEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest pogłębienie wiedzy, nabycie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych, takich jak: 1. kultura, 2. różnice międzykulturowe, 3. szok kulturowy, 4.akulturacja, 5. tolerancja, 6. stereotypy, 7. edukacja międzykulturowa z perspektywy ujęć teoretycznych i badawczych. Cel przedmiotu realizowany jest poprzez analizy kanonu kultur narodowych, sens zwyczajów i obyczajów grupowych – dla przestrzeni kultur etnicznych. Wprowadzenie do problematyki komunikacji międzykulturowej w warunkach pogranicza.

Analizowana będzie sytuacja komunikacji między reprezentantami odmiennych zbiorowości kulturowych analizowanych zwłaszcza w wymiarach religijnym, narodowym i regionalnym.

Zajęcia rozwijają teoretyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji i edukacji międzykulturowej. Studenci poszerzają wiedzę na temat dynamiki kontaktu międzykulturowego oraz zjawisk występujących na styku kultur, poznają narzędzia stosowane w edukacji międzykulturowej.

Strona przedmiotu
340-ON2-1NLR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Strona przedmiotu
340-ON2-1PO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Strona przedmiotu
340-ON2-1PPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych mechanizmów i teorii psychologicznych przydatnych w praktyce pedagogicznej. Zajęcia obejmują główne psychologiczne koncepcje człowieka (psychoanaliza, behawioryzm, podejście humanistyczne i poznawcze) oraz procesy przez nie opisywane. Dodatkowo szczegółowo omawiane są klasyczne mechanizmy uczenia się (warunkowanie sprawcze i klasyczne), emocje i motywacja, biopsychologia (wpływ neuroprzekaźników na funkcjonowanie psychiczne) oraz elementy metodologii badań psychologicznych (konstrukcja testów) i inteligencja.

Strona przedmiotu
340-ON2-2PSR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest omówieniu i planowaniu działań edukacyjnych niezbędnych w sytuacji, gdy w klasie uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zaburzenia typu: dysleksja, dysgrafia, niedowidzenie, niedosłuch, autyzm, zespół ADHD); projektowaniu wsparcia, konstruowaniu indywidualnych programów, a także zapoznaniu się z zasadami dokonywania diagnozy nauczycielskiej i technikami diagnostycznymi w pedagogice oraz dobór właściwych metod, technik, środków dydaktycznych i form pracy na zajęciach językowych

Strona przedmiotu
340-ON2-1PMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami pragmatyki językowej w ujęciu między- i interkulturowym oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy w zakresie kulturowych uwarunkowań grzeczności językowej, różnic w rozumieniu zasad grzeczności językowej w krajach angielskiego obszaru językowego i w Polsce. Po zakończeniu cyklu zajęć studenci powinni znać terminologię używaną w pragmatyce językowej, teorię aktów mowy, teorię skryptów kulturowych; powinni być także świadomi znaczenia różnic w sposobach pojmowania grzeczności językowej w komunikacji interkulturowej

Strona przedmiotu
340-ON2-1PZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1PZR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 120 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych na podstawie tematyki związanej z kulturą rosyjską (do wieku XX), wynikająca z realizowanego programu nauczania. W ramach zajęć studenci w sposób praktyczny wprowadzani są warsztat nauczyciela poprzez przygotowywanie konspektów zajęć czy prowadzenie fragmentów zajęć. Celem zajęć jest także powtórzenie i systematyzowane zdobytej już wiedzy z zakresu gramatyki i ortografii rosyjskiej.

Strona przedmiotu
340-ON2-2PZR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych na podstawie tematyki związanej z problemami współczesnego społeczeństwa jak Rosji, Polski, tak i na świecie, wynikająca z realizowanego programu nauczania. W ramach zajęć studenci w sposób praktyczny wprowadzani w warsztat nauczyciela poprzez przygotowanie konspektów zajęć czy prowadzenie fragmentów zajęć. Celem zajęć jest także powtórzenie i systematyzowanie zdobytej już wiedzy z zakresu gramatyki o ortografii rosyjskiej.

Strona przedmiotu
340-ON2-1PZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki stanowią integralną część studiów w ramach specjalizacji filologii obcej nauczycielskiej. Celem praktyk nauczycielskich jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zapoznanie studenta z wymaganiami stawianymi nauczycielom języka angielskiego. W pierwszym roku studiów magisterskich studenci odbywają praktyk pedagogicznych, których celem jest zapoznanie się z kwestiami wychowawczymi uczniów ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Drugą część praktyk stanowią praktyki dydaktyczne, które ułatwiają zebranie doświadczeń prowadzenia lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach praktyk dydaktycznych należy obserwacja, przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie lekcji języka angielskiego w klasach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
340-ON2-2PZRR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki stanowią integralną część studiów na specjalizacji filologia obca nauczycielska, moduł specjalizacyjny_2 filologia rosyjska. Umożliwiają studentom konfrontację zdobytej w czasie studiów wiedzy z rzeczywistością empiryczną oraz wymaganiami stawianymi nauczycielom języka rosyjskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Praktyki są realizowane zgodnie zobowiązującymi efektami uczenia się dla kierunku i trwają 120 godzin (30 godzin w semestrze III i 90 godzin w semestrze IV).

Strona przedmiotu
340-ON2-2PNR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu podjęte zostaną następujące tematy:

1. Zagadnienia związane z programem nauczania – analiza, modyfikacja, ocena, dobór; analiza rozkładu materiału;

2. Zasady projektowania procesu kształcenia,

3. Zagadnienia związane z projektowaniem zadań językowych w ramach różnych umiejętności językowych (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, nauczanie gramatyki),

4. Konstruowanie konspektów lekcji języka rosyjskiego,

5. Metody i techniki skutecznego uczenia się,

6. Warsztat pracy nauczyciela.

Strona przedmiotu
340-ON2-1PR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia. Modele rozwoju i ich wyznaczniki. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych w wymiarze fizycznym, psychomotorycznym, psychoseksualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Norma rozwojowa, rozwój i kształtowanie osobowości. Zadania rozwojowe poszczególnych okresów rozwojowych. Znaczenie wiedzy z psychologii rozwoju człowieka dla praktyki edukacyjnej. Teorie integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, szczególnych uzdolnień, zaburzeń funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji, krystalizowania się tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, a także kształtowania się stylu życia.

Strona przedmiotu
340-ON2-1PJS1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A general Integrated Skills course.

Strona przedmiotu
340-ON2-1PJS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A general Integrated Skills course.

Strona przedmiotu
340-ON2-2SEMR1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia badań glottodydaktycznych zorientowanych na budowanie wiedzy o procesie nauczania / uczenia się języka obcego i zjawiskach z tym procesem związanych. Student-badacz będzie dążył do rozbudowy i systematyzowania istotnych dla glottodydaktyki informacji opisujących i/lub wyjaśniających dane zjawiska.

Student powinien zdobyć umiejętność samodzielnego sformułowania problemu badawczego, analizowania zjawisk i problemów językowych, dydaktycznych i społecznych, przeprowadzenia stosunkowo prostych badań empirycznych, wyciągania wniosków z rezultatów tych badań i samodzielnego przygotowania pisemnej pracy magisterskiej spełniającej kryteria metodologiczne, merytoryczne i formalne (poprawny język, właściwe korzystanie ze źródeł itp.).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)