Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
370-WN1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów (zarówno studiujących w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym) rozpoczynających studia w formie wykładów (przeprowadzanych metodą klasyczną, uzupełnianą prezentacjami multimedialnymi) w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-WN1-1AO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z problematyką bezpieczeństwa informatycznego.

Sklasyfikowanie i omówienie rodzajów ataków na systemy informatyczne i użytkowników systemów informatycznych. Omówienie podstaw kryptografii oraz jej wykorzystania do: szyfrowania danych, szyfrowania korespondencji, generowania certyfikatów, podpisu elektronicznego. Zasady bezpiecznego korzystania ze stron internetowych (szyfrowanie danych, weryfikacja certyfikatu strony internetowej). Prezentacja przeznaczenia i funkcji: ściany ogniowej, wirtualnych sieci prywatnych VPN, sieci WIFI, oprogramowania antywirusowego.

Strona przedmiotu
370-WN1-1AI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-WN1-1BD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów I roku bezpieczeństwa i prawa z problematyką historyczno-prawną w zakresie instytucji prawa publicznego i

prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ustrojowych i prawnych XX wieku. Celem zajęć jest uzyskanie i

usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa oraz

wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych. Podczas zajęć zostaną przedstawione procesy ewolucji

ustrojów państwowych, kształtowania się instytucji ustrojowych oraz historii prawa sądowego i postępowania sądowego. Szczególna

uwaga zostanie poświęcona rozwiązaniom obowiązujące na ziemiach polskich.

Strona przedmiotu
370-WN1-1LJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego.

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego.

Strona przedmiotu
370-WN1-1LJR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk prawnych związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Strona przedmiotu
370-WN1-1BA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z konstytucyjnym i ustawowym systemem wybranych organów państwa realizujących funkcje ochrony i kontroli prawa w Polsce. Ukazana zostanie też ich rola w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz praktyka ich funkcjonowania.

Strona przedmiotu
370-WN1-1AZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza problematyki bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście wybranych instytucji i regulacji prawa ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
370-WN1-1AA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie pakietu oprogramowania MS-OFFICE (usystematyzowanie, pogłębienie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności). Szczegółowe zapoznanie się z:

1. MS WORD

2. MS EXCEL

3. MS POWERPOINT

Strona przedmiotu
370-WN1-1BB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przybliżenie problematyki teorii naukowej

Prawo jako nauka

Podstawy teorii prawa

Bezpieczeństwo jako nauka

Podstawy teorii bezpieczeństwa

Strona przedmiotu
370-WN1-1AM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych pojęć prawoznawstwa, ukazanie budowy aktu normatywnego z zaznaczeniem różnic pomiędzy przepisem prawnym i normą prawną, wskazanie cech systemu prawa i procesu stosowania prawa oraz problematyki źródeł prawa i znaczenia prawa europejskiego i wspólnotowego. W zakresie podstaw nauki o państwie: omówienie istoty, genezy, funkcji i form państwa oraz zmian w tym zakresie wynikających z procesu globalizacji. Celem wykładu jest także omówienie klasycznego i współczesnego ujęcia zasady podziału władzy (rola partii politycznych i mediów) oraz współczesnego rozumienia demokracji i roli społeczeństwa obywatelskiego.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)