Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-TN1-1AMR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu oraz mediacji.

Strona przedmiotu
370-TN1-1LJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w języku obcym, a także rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów obcojęzycznych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku obcym, w tym również przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
370-TN1-1LJR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny prawa podatkowego i biznesu.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo -administracyjnego, w tym w szczególności organów i ich właściwości, stron postępowania, czynności podejmowanych w postępowaniu, środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, rodzajów rozstrzygnięć

w sprawach administracyjnych, kosztów postępowania, a także

ustroju, właściwości i składu sądu, czynności sądu, stron i uczestników

postępowania, jego przebiegu, orzeczeń i środków zaskarżenia.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych instytucji prawa pracy oraz wybranych zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest szczegółowe omówienie zasad i reguł dotyczących podejmowania działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności zostaną zdefiniowane podstawowe pojęcia tej gałęzi prawa m.in. działalność gospodarcza, przedsiębiorca. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia dotyczące form reglamentacji i kontroli przedsiębiorców.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PUE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu pozostaje przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności specyfiki UE, źródeł prawa unijnego, rozpoznawania zależności między prawem UE a prawem krajowym, systemu instytucjonalnego UE oraz unijnych procedur decyzyjnych i systemu ochrony prawnej w UE a także identyfikowania problemów praktycznych we wskazanym zakresie

Strona przedmiotu
370-TN1-1SPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 34 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 34 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 34 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć przewiduje się przedstawienie systematyki podatków państwowych. Zostaną omówione poszczególne podatki, w tym m.in.: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek akcyzowy oraz zryczałtowane formy opodatkowania. W ramach omawiania podatków państwowych szczególna uwaga zostanie zwrócona na podmioty podatku, przedmiot opodatkowania, ulgi i zwolnienia podatkowe, zasady rozliczeń podatkowych.

Strona przedmiotu
370-TN1-1ZAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat istoty zamówień publicznych oraz wyjaśnienie roli i znaczenia zamówień publicznych dla finansów publicznych oraz

gospodarki w Polsce i UE, w tym w szczególności przedstawienie organizacji i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i UE oraz procedur i zasad udzielania zamówień publicznych

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)