Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria i proseminaria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria i proseminaria
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
370-PN5-4PROPOK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami polskiego procesu karnego, zarówno jego statyki, jak i

dynamik; przygotowanie studentów do dokonywania samodzielnej interpretacji przepisów prawa karnego procesowego, analizy

stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka, Sądu Najwyższego

oraz sądów powszechnych. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa karnego procesowego. W trakcie przedmiotu zakłada się kształtowanie zapoznanie studentów z prawidłowym formułowaniem przedmiotu badań, wyboru tematu, określenia tez i hipotez, a także sposobu prezentacji wyników. Ponadto, zajęcia proseminaryjne obejmą organizację procesu badawczego, zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz techniki pisania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PROPCO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium ma na celu zapoznanie studentów z zasadami pisania prac magisterskich. W związku z tym konieczne jest: 1) przybliżenie studentom poszczególnych obszarów prawa cywilnego, które mogłyby się stać przedmiotem analizy w ramach pracy magisterskiej; 2) przedstawienie zasad formalnych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej, w szczególności struktury i układu pracy oraz zasad sporządzania odsyłaczy; 3) zapoznanie studentów z zasadami pisania prac naukowych w kontekście wymogów autorskoprawnych.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PROPFP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-4PROPPA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PROPKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności

poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy

magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu

pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PROPKO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu

pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PROPPS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-5SEMPOK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami polskiego procesu karnego, zarówno jego statyki, jak i

dynamik; przygotowanie studentów do dokonywania samodzielnej interpretacji przepisów prawa karnego procesowego, analizy

stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka, Sądu Najwyższego

oraz sądów powszechnych. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa karnego procesowego. W trakcie przedmiotu zakłada się kształtowanie zapoznanie studentów z prawidłowym formułowaniem przedmiotu badań, wyboru tematu, określenia tez i hipotez, a także sposobu prezentacji wyników. Ponadto, zajęcia seminaryjne obejmą organizację procesu badawczego, zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz techniki pisania pracy magisterskiej. Efektem prac seminaryjnych będzie przygotowanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPOK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej. W tym celu student zostanie nauczony

poprawnego doboru i analizy opracowań naukowych, przede wszystkim o charakterze prawnym i kryminologicznym i wykorzystania ich w

celu przygotowania pracy dyplomowej.

Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej obejmuje:

1. Weryfikacja założeń wstępnej koncepcji pracy i założeń metodologicznych.

2. Weryfikacja doboru źródeł i kwerendy bibliotecznej.

3. Krytyczna analiza badanych problemów.

4. Weryfikacja pierwszego rozdziału opracowania.

5. Weryfikacja opracowania zagadnień na egzamin dyplomowy

Strona przedmiotu
370-PN5-5SEMPCO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPCO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium na IV roku studiów ma na celu dalsze zapoznawanie studentów z zasadami pisania prac magisterskich. W związku z tym konieczne jest w szczególności: 1) omawianie ze studentami wybranych obszarów prawa cywilnego, które stały się przedmiotem zainteresowania w ramach przygotowywanych prac magisterskich; 2) podjęcie pracy nad przygotowaniem pierwszego rozdziału pracy magisterskiej; 3) zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia rozważań naukowych; 4) weryfikacja poszczególnych fragmentów pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPFP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium na IV roku studiów ma na celu dalsze zapoznawanie studentów z zasadami pisania prac magisterskich. W związku z tym konieczne jest w szczególności: 1) omawianie ze studentami wybranych obszarów prawa cywilnego, które stały się przedmiotem zainteresowania w ramach przygotowywanych prac magisterskich; 2) podjęcie pracy nad przygotowaniem pierwszego rozdziału pracy magisterskiej; 3) zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia rozważań naukowych; 4) weryfikacja poszczególnych fragmentów pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-5SEMPPA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy magisterskiej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej,

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej,

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPPA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentom w przedmiocie pisania pracy magisterskiej, której efektem będzie napisanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-5SEMPKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-5SEMPKO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPKO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-5SEMPPS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca nad poszczególnymi rozdziałami pracy magisterskiej i przygotowanie ostatecznej wersji pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPPS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)