Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
370-PN5-5EWS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-5PKW
Prawo karne wykonawcze (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPJD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- zapewnienie rozumienia i umiejętności stosowania siatki pojęciowej i przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPOE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest prezentacja celów, funkcji i zasad egzekucji sądowej oraz zapoznanie studentów z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi używanych w egzekucji sądowej.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPNW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące ekonomicznej analizy prawa.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPDR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zakłada przedstawienie kryminalistycznych i prawnych aspektów ekspertyzy kryminalistycznej. Rola biegłych i przygotowywanych przez nich opinii (tak nazywanych z punktu widzenia prawa) ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygania istotnych dla sprawy okoliczności, a które to wymagają wiadomości specjalnych. Skuteczne zastosowanie opinii w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym (nie tylko w sprawach karnych) jest obwarowane szeregiem przepisów prawnych dotyczących osoby biegłego, jak i samej opinii. Kryminalistyka wskazuje, jak te przepisy mogą i powinny być zrealizowane.

Wiedza z tego zakresu na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania lub pracować w wymiarze sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPWA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPIA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z formami organizacyjno - prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPNL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPFF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of the course is to deepen students' knowledge of selected issues related to forensic science. This is to be achieved through the preparation of individual or group presentations on a given topic, which will be subject to substantive evaluation by the instructor in terms of exhaustion of the topic, the form of its presentation, as well as on the basis of a discussion of key problems related to the specific topic of the paper.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the lecture, the student acquires knowledge of the basic concepts related to international commercial law, international economic policy, the structure of international trade and international trade organizations.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPDI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według jednej ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPFM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem ochrony dóbr osobistych. Na zajęciach zostaną omówione cechy dóbr osobistych, okoliczności, w których przysługuje prawna ochrona dóbr osobistych oraz takie okoliczności, które taką ochronę wyłączają lub ograniczają.

Podczas zajęć zostaną szczegółowo omówione kodeksowe dobra osobiste. Zostanie także wyjaśnione, w jaki sposób dobra osobiste uzyskują ochronę prawną. Przeanalizowane zostanie najnowsze orzecznictwo z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPDF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami współczesnych patologii społecznych i ich powiązań z przestępczością, czynnikami determinującymi zachowania patologiczne w społeczeństwie oraz z problemami zapobiegania tym zjawiskom. Celem przedmiotu jest nauka analizy informacji o stanie patologii społecznych, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań patologicznych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawiskom.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPFD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPYT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPEB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami reakcji państwa na demoralizację i czyny karalne popełnione przez nieletnich.

Omówione zostaną przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich statuujące przesłanki wszczęcia postępowania, jego przebieg, katalog środków oraz zasady ich wykonywania. Wykład obejmie także prezentację fenomenu demoralizacji i czynów karalnych nieletnich w Polsce.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPMB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawa pacjenta są częścią prawa medycznego, jego najważniejszą częścią, odpowiadają im bowiem określone obowiązki personelu medycznego. Na konserwatorium zostanie przedstawiona szczegółowo ich treść oraz instrumenty służące ochronie.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPED brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki bezdomności oraz wynikającej z niej jak i warunkującej jej występowanie przestępczości.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPEN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

tematy

I. Filozofia śmierci: Normatywna narracja istnienia świata. Modele myślenia o śmierci. Śmierć w epoce nauki: wyparcie czy nowy sposób myślenia o śmierci? Medykalizacja śmierci.

II. Od samobójstwa do eutanazji: Jakość a świętość życia. Samobójstwo jako problem etyczny i prawny. Aksjologia eutanazji. Eutanazja w prawie europejskim. Zabójstwo eutanatyczne w prawie polskim.

III. Prawo do godnej śmierci: Zasada autonomii woli w prawie polskim. Ewolucja rozwiązań normatywnych co do prawa do godnej śmierci. Testament życia.

IV. Pochówek: kultura pochówku; sekcja zwłok - aspekty etyczne i prawne; humanistyczne rytuały pogrzebowe.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPUX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematy:

1. Pojęcie sztucznej inteligenci (definicja, rodzaje SI, modele SI, uczenie się SI, autonomiczność). Podmiotowość prawna SI. Problem przypisania odpowiedzialności prawnej za szkody związane z działaniem SI (na płaszczyźnie prawa karnego i prawa cywilnego). 3 godz.

2. Regulacja prawna SI (Przepisy prawa cywilnego w odniesieniu do robotyki, Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji, Europejska Strategia na rzecz Sztucznej Inteligencji, koncepcja sztucznej inteligencji godnej zaufania i human centered automation, itp.). 3 godz.

3. Społeczeństwo nadzorowane/społeczeństwo inwigilowane. Ochrona prywatności w dobie nowych technologii opartych na SI. Social Credit System: czy tylko chiński eksperyment? 3 godz.

4. Sztuczna inteligencja a przetwarzanie danych osobowych. Blokchain. 3 godz.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPFC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami związanymi z dostępem do broni palnej w Polsce. W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia dotyczące problemów terminologicznych, warunki i procedura uzyskiwania pozwolenia na broń, a także obowiązki posiadaczy broni. Ponadto zaprezentowane zostaną konsekwencje karnoprawne wyrabiania, handlu i posiadania broni palnej bez zezwolenia, a także udostępniania, przekazywania i utraty broni przez jej legalnego posiadacza. Studenci zapoznają się także ze statystykami policyjnymi dotyczącymi wydawanych pozwoleń i przestępstw związanych z dostępem do broni palnej.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPNB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji z zakresu prawa o notariacie,przedstawienie pozycji prawnej notariusza oraz rodzaju czynności notarialnych dokonywanych przez notariuszy.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPJR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta teorii, zasad oraz instytucji samorządu terytorialnego, w szczególności opanowanie procedur zaskarżania aktów prawa miejscowego oraz aktów stosowania prawa wydawanych przez samorząd terytorialny a także opanowanie wiedzy z zakresu instytucji i najważniejszych zadań realizowanych przez samorząd terytorialny.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPKT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zapoznanie z się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przepisów prawa z zakresu teleinformatyki oraz zagadnieniami prawa telekomunikacyjnego

Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPYN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPEF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego prawa wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto. Główny ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu wykroczeń, w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami odpowiedzialności za wykroczenia oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń, zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSPEY brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie przede wszystkim pogłębić wiedzę studentów z zakresu wybranych zagadnień dotyczących problematyki przestępczości transgranicznej. Ma to zostać osiągnięte poprzez przygotowanie indywidualne lub w grupach prezentacji na zadany temat, które to będą podlegały ocenie merytorycznej przez prowadzącego, pod kątem wyczerpania tematu, formy jego przedstawienia, a także na podstawie dyskusji węzłowych problemów związanych z konkretnym tematem referatu.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PSPDA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza zagadnień dot. wybranych prawnokarnych aspektów przestępczości zorganizowanej.

Student zostanie zapoznany z wybranymi prawnokarnymi aspektami przestępczości zorganizowanej takimi jak:

- rys historyczny i ewolucja kryminalizacji udziału w zorganizowanych strukturach przestępczych w polskim porządku prawnym;

- analiza podstawowych pojęć z zakresu przestępczości zorganizowanej;

- rozwiązania służące zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w ustawodawstwie polskim;

- działalność wybranych służb na rzecz walki z przestępczością zorganizowaną.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)