Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ERASMUS sem.Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ERASMUS sem.Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-PS5-4ERAAH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The acquaintance of the students with the basic concepts of the budget law, fiscal policy management, budget institutions, budget control. Presentation of the role of legislative bodies in the budgeting process, the principles of open, transparent and inclusive budgeting, performance budgeting and public-private partnership.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course the student will be acquainted with the construction and functioning of basic institutions in the field of general parts,

property rights and obligations of Polish Civil Law. As far as possible, Polish solutions will be compared with solutions functioning in the countries from which the participants of the classes come.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course the student will be acquainted with the construction and functioning of basic institutions in the field of civil trial, appeals, cost of civil process, security proceedingsexecution in Polish Civil Procedure. As far as possible, Polish solutions will be compared with solutions functioning in the countries from which the participants of the classes come.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakłada się przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Celem przedmiotu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych oraz orzecznictwa z zakresu rynku wewnętrznego, w tym w szczególności złożoności zagadnień swobód rynku wewnętrznego (swobody przepływu osób, towarów, usług, kapitału i płatności), jak również unijnych reguł konkurencji.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa konstytucyjnego, w tym również jego genezy, ewolucji, obecnych źródeł oraz podstawowych instytucji. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim organizację i funkcjonowanie władzy ustawodawczej (Sejmu i Senatu), status prawny i konstytucyjne zadania Prezydenta RP, skład, kompetencję i zasady egzekwowania politycznej odpowiedzialności Rady Ministrów, organizację sądownictwa oraz organizację i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to provide an overview of the European Union Law. The course will take a theoretical-practical approach, providing students with the opportunity to examine EU legal texts and official documents as well as EU case law. Special attention will be put on the relation between EU law and national legal systems. Apart from that issue students will be also given knowledge in areas such as EU competences, conditions for membership in the EU (and withdrawal from the Union), EU institutional structure and decision-making as well as legal protection in the Union

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

nabycie wiedzy z zakresu wprowadzenia do współczesnych systemów politycznych. Przyswojenie wiedzy na temat podziału systemów politycznych oraz ustrojów państwowych wybranych krajów.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAFF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione kryminologiczne aspekty patologii społecznych takich jak:

1) alkoholizm,

2) narkomania,

3) prostytucja,

4) samobójstwa,

5) przemoc,

6) nowe formy patologii społecznych, np. uzależnienia od elektronicznych środków przekazu, pracoholizm, uzależnienie od seksu, zakupoholizm.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi różnych aspektów patologii społecznych i ich konsekwencji - w szczególności tych, które są istotne z punktu widzenia kryminologii.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is dedicated to diplomatic and consular law. It is divided into two parts.

The first one covers introduction and general problems of diplomatic law, basics of international law in the field of diplomatic law, the role of customary law and diplomatic etiquette.

The second one focuses on consular law in international law and specificity of consular assistance.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAFE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In many casual respects, artificial intelligence (AI) makes our daily lives easier. This is particularly true with our time spent online, and also extends to smart appliances and other devices at home. Employers, too, can benefit from using AI to assist with hiring and even managing their employees. Algorithms can predict who will be a productive employee, and once hired, what types of workplace behavior will be more desirable (from the company’s point of view) than others. At the same time, these same algorithms may tend to harm women, minorities, older workers and disabled people in various ways. In many instances, they may violate applicable non-discrimination law. This class will explain how the use of AI by an employer or employment recruiter can be illegal.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAED brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to indicate selected issues related to entrepreneurs. It is an introductory course providing students with basic information concerning entrepreneurs in Poland and the EU. The aim of the course is to introduce the students to the main ideas, knowledge, and trends of the legal aspects of entrepreneurship in Poland and the EU. The course identifies rules for starting, conducting, and terminating economic activity within the territory of the Republic of Poland, including the rights and obligations of entrepreneurs.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEX brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to make students familiar with the fundamental issues concerning etiology of criminal behavior – definitions, scope

of interest, principles as well as legal and technical aspects

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course deals with the basics of the administrative law of the European Union. It starts with general presentation of EU law and its relation towards national law. Then, it refers to the following issues: basic characteristics, concepts and sources of EU administrative law, direct (includin organisational aspects and the problem of legal forms of action) and indirect implementation of EU law as well as challenges and perspectives of EU administrative law development.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is dedicated on international human rights law. It is divided into two parts.

The first one covers introduction and general information about the definition of human rights, protection systems of the human rights in the world.

The second one focuses on the specifics of state obligations, monitoring, mechanisms and procedure protection of human rights in international human rights, the judicial acticity of the European Court of Human Rights and other regional international court, the types of complaints lodged before this court and the impact of the case law on the national law of the States.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAFA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Principles of Environment Protection Law

2. Environmental regulatory framework

3. ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN POLAND

4. The new Polish Act on Waste of 2012

5. Enhancing waste management at the local level: challenges and best practices for delivering high quality service.

6. Counteracting Animal Homelessness and Providing Care for Stray Animals as a Task of a Commune

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad polskiego prawa podatkowego oraz przekazanie studentom wiedzy zarówno o ogólnym, jak i szczegółowym polskim prawie podatkowym. Początkowo kurs będzie poświęcony przedstawieniu pojęć prawnych dotyczących analizowanej tematyki, tj. podatku, podatnika, organu podatkowego. Studenci zapoznają się z ogólnymi instytucjami prawnymi dotyczącymi systemu podatkowego, tj. obowiązek podatkowy i odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Omówione zostaną również poszczególne podatki funkcjonujące w Polsce. Ich analiza zostanie zrealizowana poprzez przedstawienie cech zmiennych najważniejszych podatków.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject consists of two basic parts concerning criminological and legal aspects of terrorism. The first one discusses the definition problems of the phenomena, tactics of action and the structure of terrorist groups. Particular attention is paid to the analysis of suicide attacks and the financing of terrorism. The second part deals with legal aspects of terrorism and its aim is to acquaint students with applicable international and Polish law and standards in this area. In addition, the issue of applying the latest technologies to combat terrorism will be presented.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERADC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is an attempt to approximate the regulation of press law, ranging from the provisions of the European Convention on Human Rights on freedom of expression and access to information, through the provisions of the Press Act defining the concept of the press, legal and organizational forms in which press activities may be conducted, the obligations of journalists, editors and publishers, and ending with current challenges of media law.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Social psychological knowledge is crucial in understanding the process of crime and exploring questions of criminal motivation. Course show crime in deep social contexts and allows a better understanding of many of the processes examined by criminologists.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad polskiego prawa podatkowego oraz przekazanie studentom wiedzy zarówno o ogólnym, jak i szczegółowym polskim prawie podatkowym. Początkowo kurs będzie poświęcony przedstawieniu pojęć prawnych dotyczących analizowanej tematyki, tj. podatku, podatnika, organu podatkowego. Studenci zapoznają się z ogólnymi instytucjami prawnymi dotyczącymi systemu podatkowego, tj. obowiązek podatkowy i odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Omówione zostaną również poszczególne podatki funkcjonujące w Polsce. Ich analiza zostanie zrealizowana poprzez przedstawienie cech zmiennych najważniejszych podatków.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)