Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WWR_rozkład_2rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: WWR_rozkład_2rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
380-SPW-3JHC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy o istocie, celach i zadaniach wobec dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem i jego rodziną z zaburzeniami wzroku.

Strona przedmiotu
380-SPW-3JGZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami audiologicznymi oraz zasad ich profilaktyki

Strona przedmiotu
380-SPW-1BIH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-4JHH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-4JHG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2AIY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-1JAE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dydaktyka specjalna jest modułem podejmującym zagadnienia ogólne dotyczące kształcenia, wychowania i organizacji warunków edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).Moduł zapoznaje słuchaczy z teorią dydaktyki specjalnej, paradygmatami; uwarunkowaniami procesu dydaktycznego, wychowawczego i terapeutycznego uczniów o SPE; odnosi się do metod i technik nauczania się, uczenia, terapii w pedagogice specjalne; organizacji przestrzeni edukacyjno-terapeutycznej; wykorzystania TIK w pracy z uczniami o SPE; dostosowania warunków edukacyjnych w oparciu o diagnozę;

Strona przedmiotu
380-SPW-2JGJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy o istocie, celach i zadaniach wobec dzieci ze schorzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem i jego rodziną oraz doskonalenie tych umiejętności poprzez edukację dziecka i jego opiekunów.

Strona przedmiotu
380-SPW-2JGK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentowi z zakresu: monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży, etiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i leczeniem zaburzeń psychiatrycznych wieku rozwojowego oraz zasad ich profilaktyki.

Strona przedmiotu
380-SPW-3JHK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia warsztatowe - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia warsztatowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JGY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia warsztatowe - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia warsztatowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istotą przedmiotu jest przyjrzenie się rozwojowi dziecka od momentu narodzin z punktu widzenia uzyskiwania coraz większej sprawności całego ciała oraz sprawności kończyn górnych. Rozwój człowieka następuje zgodnie z ruchem cefalokaudalnym i proksymodystalnym. Zgodnie z tymi kierunkami powinno odbywać się też usprawnianie, uwzględniając kolejność pojawiających się naturalnie sprawności. Studenci w sposób praktyczny mają możliwość doświadczyć od czego zależy sprawność dłoni oraz wziąć udział w wybranych aktywnościach stymulujących ich rozwój.

Poznają też ergoterapię: jej założenia, zasady stosowania oraz sposoby wdrażania jej w pracy terapeutycznej z dziećmi.

Strona przedmiotu
380-SPW-2JGL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JHA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JHD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2JGM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw genetyki klinicznej i elementów poradnictwa genetycznego. Poznanie podstawowych informacji dotyczących zmian genetycznych, ich rozpoznawanie i zapoznanie się z opieką interdyscyplinarną nad rodzinami i ich dziećmi. Rola zespołu terapeutycznego w promocji akceptacji społecznej dziecka z zaburzeniami genetycznymi i rodzin z niepowodzeniami ciążowymi - znajomość form ich wspierania

Strona przedmiotu
380-SPW-3JGW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JHL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności w zakresie opracowania programu terapeutycznego w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i dobrania odpowiednich metod i technik terapeutycznych.

Strona przedmiotu
380-SPW-3JHE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istotą przedmiotu jest zapoznanie z trudnościami w funkcjonowaniu dzieci, wynikającymi z niepełnosprawności wzrokowej oraz wskazanie sposobów wsparcia w poszczególnych obszarach rozwojowych Celem niniejszego przedmiotu jest ponadto kształtowanie umiejętności adaptacji materiałów i przestrzeni do potrzeb dzieci niewidomych i słabowidzących oraz przedstawienie programów rehabilitacyjnych i wskazań metodycznych do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością wzrokową.

Strona przedmiotu
380-SPW-4JHO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie realizacji zadań tego przedmiotu student pozna poziomy i etapy rozwoju integracji percepcyjno-motorycznej, jej rolę w procesie uczenia, metody wspomagania rozwoju percepcyjno-motorycznego dziecka.

Strona przedmiotu
380-SPW-3JHB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-3JGX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-1JGH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w wymiarze 20 godziny dydaktycznych skierowane do słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Wsparcia Rodziny. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, gdzie NAKŁAD PRACY STUDENTA wynosi:

- 20 godzin - udział w ćwiczeniach

- 3 godziny przeprowadzenie wywiadu RBI

- 3 godziny opracowanie wyników wywiadu.

Każdy student, który przedstawi uzupełniony kwestionariusz wywiadu RBI wraz z opracowaniem uzyskuje zaliczenie przedmiotu.

Strona przedmiotu
380-SPW-2JGI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia warsztatowe - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia warsztatowe - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis: warsztat dotyczy opieki pediatrycznej nad małym dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem okresu prenatalnego oraz pierwszych lat życia dziecka. Cele:

- zapoznanie studentów z zasadami, standardami opieki nad kobietą w ciąży,

- przedstawienie studentom zadań opieki neonatologicznej,

- zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami wcześniactwa,

- omówienie studentom zadań i roli położnej środowiskowej (położnej podstawowej opieki zdrowotnej),

- omówienie uczestnikom studiów pierwszych niepokojących sygnałów w rozwoju dziecka.

Strona przedmiotu
380-SPW-2IAS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami organizacji i strukturami medycyny ratunkowej, zasadami udzielania

niekwalifikowanej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego i środowiskowego

Strona przedmiotu
380-SPW-2JGR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istotą przedmiotu jest zapoznanie z psychopedagogicznymi i społecznymi teoriami rozwoju dziecka oraz nabycie umiejętności projektowania na ich podstawie działań wspierających dziecko i jego rodzinę. Ponadto celem niniejszego przedmiotu jest wyposażenie Studentów w wiedzę dotyczącą strategii postępowania nauczycielskiego wspomagających rozwój dziecka jak również umiejętności budowania spersonalizowanej przestrzeni edukacyjnej oraz płaszczyzny inkluzji społecznej.

Strona przedmiotu
380-SPW-4JHN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2JHJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-2JGS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-SPW-4JHM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia warsztatowe - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia warsztatowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istotą przedmiotu jest nabycie przez Studentów umiejętności oceny funkcjonowania dziecka i rodziny z wykorzystaniem ekomapy; określania mocnych i słabych stron dziecka oraz szans i zagrożeń; nabycie umiejętności formułowania celów WWR oraz projektowania na tej podstawie kompleksowego wsparcie dziecka i jego rodziny.

Strona przedmiotu
380-SPW-3JHF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)