Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2 rok SPC SJ sem.zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2 rok SPC SJ sem.zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
380-RS5-2DPD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia obejmują nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy

(tzn. stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania i opieki) za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania oddziaływania zapobiegawczego (profilaktycznego) lub korekcyjnego jak też podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
380-RS5-2JAN3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia zakładają korzystanie ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku.

Strona przedmiotu
380-RS5-2JRO3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest przede wszystkim rozwijanie sprawności mówienia na tematy związane z dziedziną nauk pedagogicznych.

Strona przedmiotu
380-RS5-2PDY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem wykładów i ćwiczeń z "Podstaw dydaktyki ogólnej" jest zdobycie podstaw wiedzy o współczesnym środowisku edukacyjnym, ukształtowanie podstaw umiejętności projektowania zróżnicowanych strategii dydaktycznych oraz poszerzanie kompetencji społecznych w zakresie działalności dydaktycznej wynikającej z pełnienia w przyszłości roli nauczyciela w edukacji specjalnej.-

Strona przedmiotu
380-RS5-2ICN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komunikacja społeczna rozumiana jako zestaw założeń do komunikowania się pozwala studentom poprzez budowanie wiedzy o strukturze i dynamice oraz zależnościach komunikacji społecznej podwyższać kompetencje komunikacyjne.

Strona przedmiotu
380-RS5-2JAA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest realizacja treści, które umożliwią studentowi zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu opieki i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie teoretycznym i praktycznym, jak też uregulowań prawnych.

Strona przedmiotu
380-RS5-2ICT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot i podstawowe pojęcia z zakresu polityki społecznej. Kwestie społeczne i problemy społeczne w wymiarze lokalnym, ponadlokalnym, krajowym, międzynarodowym i globalnym. Polityka społeczna wobec nierówności społecznych w Polsce i za granicą (metody pracy społecznej, organizacji pozarządowych; rozwój służb społecznych i form pomocy społecznej).

Strona przedmiotu
380-RS5-2PKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii klinicznej, pogłębienie i zrozumienie mechanizmów psychologicznych warunkujących powstanie zaburzeń psychicznych.

Strona przedmiotu
380-RS5-2ICU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie osiągnięć z zakresu psychologii nauczania i uczenia się, które mogą być przydatne w procesie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Strona przedmiotu
380-RS5-2ICW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie pedagoga do pracy w zakresie szeroko ujmowanej psychoprofilaktyki, w tym zachowań problemowych i ryzykownych młodzieży. W trakcie wykładów i ćwiczeń zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące uwarunkowań i zakłóceń rozwoju, uczenia się i nauczania, sposobów wywierania wpływów wychowawczych, psychologicznych konsekwencji zaniedbań środowiskowych oraz diagnozy czynników istotnych dla powstawania zaburzeń zachowania i czynników chroniących przed nimi.

Strona przedmiotu
380-RS5-2JAB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów_ek z aspektami dorosłości osób z niepełnosprawnością, poruszenie tematu jakości życia osób z niepełnosprawnością, poznanie ich potrzeb i możliwości oraz wspólne szukanie sposobów na wsparcie z radzeniem sobie z ograniczeniami, których doświadczają dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Założeniem zajęć jest wykształcenie naturalności w podmiotowym postrzeganiu osób z niepełnosprawnością.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)