Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

4 rok PiW SJ sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 4 rok PiW SJ sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
380-DS5-4XJJD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki związanej z planowaniem i organizowaniem edukacji prozdrowotnej dzieci w przedszkolu.

W ramach przedmiotu studenci pedagogiki będą mieli okazję do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności w zakresie rozwijania postaw prozdrowotnych dzieci w przedszkolu (w tym rozwijania świadomości zdrowego stylu życia, niesienia pomocy innym, rozwijania poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim).

Strona przedmiotu
380-DS5-4DPD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki, studia niestacjonarne przedmiot kierunkowy,

• 20 godzin wykładu

• 10 godzin ćwiczeń

5 punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach = 20 godz.

Udział w ćwiczeniach = 10 godz.

Konsultacje = 30 godz.

RAZEM 60 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godz.

Przygotowanie diagnozy 35 godz.

Strona przedmiotu
380-DS5-4XJKX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie z teoretycznymi i organizacyjno-prawnymi podstawami edukacji inkluzyjnej oraz przedstawienie roli nauczyciela i rodzica w procesie włączania edukacyjnego. Ponadto celem niniejszego przedmiotu jest wyposażenie Studentów w wiedzę dotyczącą strategii postępowania nauczycielskiego w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz umiejętności oceny poziomu ich funkcjonowania i projektowania wsparcia tych dzieci.

Strona przedmiotu
380-DS5-4JFS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie złożoności problematyki kształcenia zintegrowanego. Cele edukacji wczesnoszkolnej. Zasady projektowania działań edukacyjnych. Wiedza filozoficzna, psychologiczna, społeczna i pedagogiczna jako podstawa projektowania działań edukacyjnych w szkole. Koncepcje integracji różnych obszarów wiedzy. Style i techniki pracy z uczniem związane z łączeniem różnych obszarów wiedzy, stymulowanie partycypacyjnego, proaktywnego, refleksyjnego, wspólnego, kooperatywnego uczenia się uczniów - projektowanie zajęć. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - projektowanie zajęć. Krytyczna ocena tworzonej praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem posiadanej wiedzy

Strona przedmiotu
380-DS5-4XJMJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) 4 rok PiW SJ sem.letni

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-4XJCE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przewiduje zapoznanie studentów z założeniami i sposobami pracy z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami wychowawczymi. Uczy identyfikacji problemów wychowawczych, analizowania sytuacji wychowawczych i praktycznego stosowania adekwatnych do sytuacji metod oddziaływań, pracy w grupie i z grupą. Przedmiot przygotowuje również do: identyfikacji i analizy sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym i rodzinnym ucznia, rozpoznawanie przyczyn trudności w adaptacji, socjalizacji, praktycznego stosowania technik komunikacji w sytuacjach trudnych wychowawczo, stosowania w praktyce alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR); organizowania i realizacji działań mediacyjnych adekwatnie do sytuacji wychowawczej oraz współpracy z rodziną i otoczeniem społecznym szkoły w przezwyciężaniu trudności wychowawczych uczniów.

Strona przedmiotu
380-DS5-4JEE2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie do realizowania zadań zawodowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z roli nauczyciela, kształtowanie kompetencji zawodowych oraz gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela przedszkola.

Student będzie miał możliwość obserwacji działań nauczyciela i aktywności dzieci, skonfrontowania nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym, dokonania diagnozy indywidualnych potrzeb dzieci oraz interpretacji sytuacji pedagogicznych.

Realizacja przedmiotu będzie okazją do projektowania działań pedagogicznych, wykorzystania dostępnych środków i metod pracy w celu realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych, analizy przeprowadzonych diagnoz dzieci, planowania wsparcia dla dzieci go potrzebujących.

Głównym założeniem przedmiotu jest refleksyjne prowadzenie działań dydaktyczno-wychowawczych przez studentów w przedszkolu.

Strona przedmiotu
380-DS5-4SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-4XADF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-4XADK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)