Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
380-AS1-3ART brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do umiejętnego wykorzystania sztuk wizualnych (plastycznych) i artystycznego procesu twórczego w praktyce oddziaływań terapeutycznych o różnorodnym charakterze.

Strona przedmiotu
380-OS1-2ART brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pracy arteterapeutycznej w zakresie terapii przez plastykę oraz przygotowanie ich do opracowania i przeprowadzenia autorskiego warsztatu arteterapeutycznego.

Strona przedmiotu
380-AS1-3AJU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-OS1-2AJU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą biblioterapii oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii. Zajęcia mają także na celu zdobycie lub udoskonalenie dodatkowych umiejętności m.in. komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem przy wykorzystaniu odpowiedniej literatury pięknej

Strona przedmiotu
380-AS1-2DKO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący sposobów i praktyk uczestniczenia w kulturze współczesnej. Wśród poruszanych zagadnień teoretycznych omawiane są między innymi przeszłe i nowe praktyki postrzegania i diagnozowania potrzeb kulturalnych. Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badawczymi niezbędnymi w diagnozowaniu warunków animacji społeczno-kulturowej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie wielowymiarowych badań diagnostycznych.

Strona przedmiotu
380-OS1-3DDR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie przez studentów głównych pojęć z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, poznanie zasad i schematu poznania diagnostycznego oraz podstawowych metod i narzędzi wykorzystywanych w diagnozie.

Strona przedmiotu
380-OS1-3GOZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawami dotyczącymi poznania diagnostycznego, badaniami psychospołecznych problemów ucznia na terenie klasy szkolnej, technikami projekcyjnymi w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej. Projektowanie treningów dla uczniów mających na celu rozwój umiejętności społecznych, twórczego myślenia oraz integracji. Omówienie zawodu pedagoga szkolnego w procesie wspomagania edukacji, socjalizacji i wychowania dziecka oraz zawodu pedagoga społecznego w pracy z rodziną.

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3GOJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zasadami diagnozy, wspierania rozwoju i postępowania pedagogiczno-terapeutycznego, rozwijanie umiejętności konstruowania i realizacji programów wspomagania rozwoju, programów terapeutycznych oraz organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także kształtowanie świadomości etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i kl. I-III.

Strona przedmiotu
380-OS1-3BEP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z diagnozą wielu obszarów funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Ważnym elementem zajęć będzie analiza relacji pomiędzy wychowankami a wychowawcami, czy jednostką i instytucją. Istotnym elementem zajęć będzie diagnoza instytucji opieki zastępczej zarówno instytucjonalnej jak i rodzinnej.

Strona przedmiotu
380-ZS1-3AIY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ZS1-2GNZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS1-2DRA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS1-2BAO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie metod pracy kulturalnej w instytucjach kulturalnych w Polsce: Galeriach sztuki, instytucjach edukacyjnych, domach kultury.

Umiejętność recenzowania wystaw artystycznych w galeriach sztuki

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3EMM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o psychopedagogicznych podstawach edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych, umiejętności projektowania procesu nabywania pojęć i umiejętności matematycznych przez uczniów klas I-III, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju, oraz kompetencji społecznych związanych z pełnieniem roli organizatora procesu uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3EPM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 380-PIWS1-3EPM

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot specjalnościowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów /semestr drugi rok/czwarty semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Wskazana wiedza z zakresu nauki o języku i języka polskiego (na poziomie szkoły średniej), psychopedagogicznych podstaw edukacji, psychologii rozwojowej, pedagogiki wczesnoszkolnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zaję 20 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Strona przedmiotu
380-OS1-3AHO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaprezentowanie wiedzy o regionie jako elementu tożsamości społeczno-kulturowej i regionalizmu jako wartości

Zaprezentowanie wybranych elementów dziedzictwa regionalnego północnego Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku jako stolicy regionu Północnego Podlasia.

Wskazanie na złożoność dziedzictwa kulturowego regionu z podkreśleniem kontekstu etnicznego i konfesyjnego.

Strona przedmiotu
380-PIWS1-3ESP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest stworzenie warunków do zdobycia przez studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i przyrodniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej i przyrodniczej klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich, rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności obserwacji i analizy zjawisk przyrodniczych; organizacji edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku; rozwijania kompetencji dziecka w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody; edukacji ekologicznej.

Strona przedmiotu
380-AS1-3AJE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci realizują symulacje procesów wydawniczych różnych typów publikacji, a także poznają narzędzia do składu tekstu, programy graficzne, fotograficzne i malarskie, programy do realizacji dźwięku, narzędzia do prezentacji multimedialnych oraz służące przygotowaniu publikacji internetowych.

Zajęcia połączone są z realizacją zadań edytorskich – od ćwiczeń logotypicznych przez projekty wydawnicze zawierające elementy redakcji i składu tekstu po projekty multimedialne i hipermedialne.

Strona przedmiotu
380-OS1-3GPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS1-2EST brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom wybranych zagadnień z zakresu estetyki oraz zestawienie ich z wybranymi przykładami dzieł sztuki.

Podczas wykładów i ćwiczeń przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z obecnością wartości w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy wartościami estetycznymi a etycznymi w życiu współczesnego człowieka. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętność krytycznego postrzegania estetycznego wymiaru praktyk kulturowych późnej nowoczesności

Strona przedmiotu
380-AS1-3BBI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta na temat możliwości finansowania działalności w obszarze kultury środkami

zewnętrznymi w szczególności pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
380-AS1-3ALC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AS1-2ALA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z formami ekspresji plastycznej/wizualnej oraz z podstawowym warsztatem plastycznym wykorzystywanym w edukacji.

Strona przedmiotu
380-ZS1-3HCI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wychowawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu w perspektywie dziejowej pozwoli jednocześnie wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk spatologizowanych oraz zaobserwować zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne inspiracje zmiany.

Strona przedmiotu
380-AS1-3HIS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami historii sztuki europejskiej. Wykłady poświęcone są wybranym problemom historii sztuki jednak z uwzględnieniem podstawowych zagadnień teorii sztuki - sposobom rozumienia sztuki w różnych epokach historycznych. Ćwiczenia z kolei, oprócz zaznajomienia studentów z podstawowymi zagadnieniami sztuk plastycznych, są także prezentacją praktycznego zastosowania historii sztuki w działaniach animatora kultury. Wykłady i ćwiczenia mają dać studentom podstawy wiedzy o historii sztuki, niezbędne w pracy animatora kultury. Są one jednocześnie tak pomyślane, aby dać studentom bazę do samodzielnego studiowania historii sztuki w przyszłości.

Strona przedmiotu
380-OS1-3GOW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Strona przedmiotu
380-AS1-3BBK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny:

1. Sztuka i arteterapia w życiu człowieka

2. Filmoterapia jako samodzielny rodzaj filmoterapii

3. Film jako narzędzie terapeutyczne

4. Analiza i interpretacja wybranych dzieł filmowych o potencjale terapeutycznym

Cele przedmiotu:

- zapoznanie z teorią filmoterapii jako samodzielnego rodzaju arteterapii oraz możliwościami praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu filmoterapii podczas działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych

i innych

- zrozumienie i nabycie umiejętności określania terapeutycznych właściwości dzieł filmowych

- rozwijanie umiejętność dyskusji, umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtowania własnej opinii na temat oglądanych obrazów filmowych

Strona przedmiotu
380-ZS1-2GOH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot kryminologii, pojęcie i działy.

Charakterystyka przestępczości w Polsce.

Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości w Polsce.

Związki patologii społecznych z przestępczością

Etiologia i determinanty przestępczości

Zapobieganie przestępczości

Strona przedmiotu
380-AS1-3AKP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z najbardziej charakterystycznym zjawiskami wpływającymi na kształt współczesnego kina i osadzenia go w kulturze. Omawiając poszczególne zjawiska zawsze zostają one osadzone w szerszym, kulturowym kontekście. na przykład mówiąc o neomodernizmie w kinie zostaje zarysowana również problematyka slow life, slow reading, fomo, modernizmu, zmian jakie zachodzą w przypadku recepcji dzieła filmowego. Studenci zapoznają się również z metodami interpretacji dzieła filmowego jako tekstu kultury nasączonego znaczeniami.

Strona przedmiotu
380-AS1-3AKS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie i poszerzenie wiedzy o wybranych elementach dawnej i współczesnej kultury literackiej, najnowszej literaturze polskiej, a także wykształcenie umiejętności analizowania i interpretowania zjawisk i wydarzeń cechujących kulturę literacką w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego życia literackiego, przygotowanie do świadomego kształtowania kultury literackiej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)