Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka medyczna - I stopień stacjonarne - obow (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fizyka medyczna - I stopień stacjonarne - obow
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
390-FM1-2AIFC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
390-FM1-3ADT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z działaniem i wykorzystaniem aparatury przeznaczonej do diagnostyki i terapii medycznej.

Strona przedmiotu
390-FM1-3BUM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel zajęć:

Wprowadzenie do:

• mechaniki kwantowej,

• fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych,

• fizyki atomu i cząsteczki,

• fizyki ciała stałego,

• podstawowych oddziaływań występujących w przyrodzie.

Strona przedmiotu
390-FM1-3DOB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami wykonywania badań metodą rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej, tomografii komputerowej i ultrasonografii, nauka analizy danych i interpretacji obrazów dla wybranych jednostek chorobowych, nauka skutecznej komunikacji z pracownikami ochrony zdrowia oraz pacjentami.

Strona przedmiotu
390-FM1-2EIM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu (realizowanego w formie wykładu, konwersatorium oraz laboratorium) jest zapoznanie studentów z: (i) podstawowymi pojęciami oraz z formalizmem związanym z opisem źródeł pola elektrycznego, i magnetycznego; (ii) podstawowymi zjawiskami elektromagnetycznymi; (iii) podstawami optyki geometrycznej i falowej. Studenci mają możliwość zapoznania się z tymi zjawiskami poprzez ich prezentacje na wykładzie oraz w trakcie własnoręcznie wykonanych doświadczeń w laboratorium. Wykład jest ilustrowany materiałami multimedialnymi. Na konwersatorium wykonywane są ćwiczenia rachunkowe umożliwiające jakościową i ilościową analizę wybranych praw z elektryczności, magnetyzmu i optyki.

Strona przedmiotu
390-FM1-1ECH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
390-FM1-2EEK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje następujące części:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami.

Analiza wektorowa w 3-wymiarach.

Pola elektrostatyczne.

Pola magnetostatyczne.

Prawa indukcji elektromagmetycznej

Równania Maxwella.

Fale elektromagnetyczne.

Promieniowanie elektromagnetyczne.

Strona przedmiotu
390-FM1-3EHI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
390-FM1-3EMK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elementy mechaniki kwantowej są jednosemestralnym kursem przedmiotu, obejmującym 30 godzin wykładu i 30 godzin konwersatorium.

Treść nauczania obejmuje:

1. Eksperymentalne podstawy mechaniki kwantowej.

2. Rola pomiaru w mechanice kwantowej.

3. Operatory w mechanice kwantowej i równanie Schrodingera.

4. Funkcja falowa.

5. Funkcje własne i wartości własne w mechanice kwantowej.

6. Zasada nieoznaczoności.

7. Atom wodoru.

8. Oscylator harmoniczny.

Strona przedmiotu
390-FG1-2EPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma łączyć wybrane wątki historyczne w informatyce z jej współczesną problematyką. W trakcie wykładu studenci zapoznają się z różnymi dylematami implikowanymi postępem. Systemy normatywne i ich rola

w społeczeństwie; prawo a moralność. Etyka jako dział filozofii; pojęcie aksjologii, etyka opisowa, etyka normatywna, etyka stosowana, główne koncepcje etyczne. Zawody informatyków i około-informatyczne jako zawody zaufania publicznego; normy w informatyce: podstawy prawne i pozaprawne ich wykonywania. Rys historyczny etyki w informatyce i współczesne standardy. Współczesne dylematy moralno-prawne implikowane postępem informatyki i biotechnologicznym.

Strona przedmiotu
390-FM1-2EPM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma łączyć wybrane wątki historyczne w medycynie z jej współczesną problematyką. Tradycyjna refleksja etyczna - sięgająca czasów Hipokratesa - staje się tłem dla obecnych problemów etycznych i prawnych, które pojawiają się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii medycznych. W trakcie wykładu studenci zapoznają się z różnymi dylematami implikowanymi postępem.

Strona przedmiotu
390-FM1-2FKH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia struktury i funkcjonowania komórek jako podstawowej jednostki strukturalnej i funkcjonalnej organizmów żywych. W trakcie zajęć student poznaje budowę komórki, strukturę i funkcje poszczególnych organelli oraz podstawowe procesy fizjologiczne na poziomie komórkowym. Zajęcia mają na celu również przybliżenie struktury, właściwości i funkcjonowania tkanek zwierzęcych

Strona przedmiotu
390-FM1-3FWM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią i wykorzystania tego promieniowania w diagnostyce i terapii medycznej. Omawiane są fizyczne aspekty metod diagnostycznych takich jak SPEC, PET, CT i NMR. Omawiane są również zagadnienia wpływu środowiska na człowieka.

Strona przedmiotu
390-FM1-1MECH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład, kowersatorium i laboratorium z MECHANIKI maja na celu poznanie przez studentów podstawowych pojęć, zasad i teorii fizycznych funkcjonujących na gruncie fizyki klasycznej. Poznanie struktury fizyki jako dyscypliny naukowej. Zrozumienie znaczenia eksperymentu fizycznego jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych. Umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów fizycznych z wykorzystaniem podstawowych praw fizycznych. Treści przekazywane podczas wykładu dotyczą:

1) mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej,

2) podstawowych zasad zachowanie w przyrodzie,

3) oddziaływań grawitacyjnych,

4) statyki i dynamiki płynów,

5) Fale sprężyste.

Strona przedmiotu
390-FM1-1NKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Narzędzia komputerowe omawiane w czasie zajęć:

-pakiet biurowy LibreOffice: edytor tekstu Writer i arkusz kalkulacyjny Calc

-system operacyjny Linux

-program do rysowania wykresów i analizy danych Gnuplot

-program do edycji grafiki wektorowej Inkscape

Strona przedmiotu
390-FM1-3PPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości.

W trakcie seminarium analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w wybranej branży, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto omówione zostaną m. in. zagadnienia związane z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstwa, formami prawno-organizacyjnymi przedsiębiorstw czy pozyskiwaniem kapitałów i kształtowaniem ich struktury w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
390-FM1-1PRO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do programowania w C++.

Strona przedmiotu
390-FM1-2PRO2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie sztuki programowania poprzez pracę z obiektami. Do wyboru programowanie w języku java, C++ lub programowanie robotyki w języku C/C++ (Arduino, Raspberry Pi, prosta elektronika).

Strona przedmiotu
390-FM1-1RNP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel zajęć:

• wprowadzenie do współczesnych metod opracowywania wyników pomiarów i oszacowania niepewności wyników z uwzględnieniem

elementów statystycznej analizy danych,

• zapoznanie z metodami przedstawiania wyników pomiarów,

• wprowadzenie do metod testowania hipotez statystycznych.

Wykład w formie prezentacji multimedialnej z wieloma przykładami i symulacjami w arkuszu kalkulacyjnym (do rozszerzonej analizy na

zajęciach laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
390-FM1-1RRC1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunek różniczkowy i całkowy I stanowi pierwszy semestr dwusemestralnego kursu rachunku różniczkowego i całkowego i obejmuje 30 godzin wykładu oraz 30 godzin konwersatorium.

Treść nauczania obejmuje: funkcje elementarne i ich własności,

ciągi i szeregi liczbowe oraz rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.

Strona przedmiotu
390-FM1-1RRC2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunek Różniczkowy i Całkowy II stanowi drugą część dwu-semestralnego kursu rachunku różniczkowego i całkowego i obejmuje dwie godziny wykładu oraz dwie godziny konwersatorium tygodniowo.

Przedmiot obejmuje rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych, w tym analizę wektorową, oraz wprowadzenie do teorii równań różniczkowych zwyczajnych (z naciskiem na równania pierwszego rzędu i równania liniowe o stałych współczynnikach).

Strona przedmiotu
390-FM1-3RWM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące zastosowania radionuklidów w medycynie. W trakcie realizacji przedmiotu student poznaje podstawy zastosowania technik radioizotopowych, diagnostyki radioizotopowej i radioterapii w medycynie. Zapoznaje się również z mechanizmami transportu i akumulacji radiofarmaceutyków w komórkach, metodami dozymetrycznymi i technikami radioterapii.

Strona przedmiotu
390-FM1-2SAD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozszerzenie wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej zdobytych na wcześniejszych etapach edukacji i na wstępie do matematyki. Wykład połączony z zajęciami laboratoryjnymi, na których student rozwiązuje zadania rachunkowe oraz przeprowadza analizy symulowanych oraz prawdziwych danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Strona przedmiotu
390-FM1-2TER brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje podstawowych pojęć; Zerowa zasada termodynamiki, temperatura, praca, energia wewnętrzna; Pierwsza zasada termodynamiki, druga zasada termodynamiki, entropia; Cykl Carnota, sprawność, praca dostępna, nieodwracalne zmiany układów; Własności entropii, statystyczna interpretacja entropii; Połączenie I i II zasady termodynamiki, trzecia zasada termodynamiki; Funkcje termodynamiczne, równania termodynamiczne Maxwella; Kinetyczna teoria gazów, emisja termoelektronowa; Rozkład Maxwella; Kinetyczna teoria promieniowania, wzór Rayleigh’a-Jeans’a, prawo Wiena; Hipoteza kwantowa Plancka, prawo promieniowania Stefana, ciśnienie promieniowania; Teoria kinetyczna ciepła właściwego, ciepło właściwe wg Einsteina, ciepło właściwe wg Debye’a; Procesy spontaniczne pod stałym ciśnieniem i w stałej temperaturze, energia swobodna Gibbsa i potencjał chemiczny; Przejścia fazowe w czystych substancjach, klasyfikacja przejść fazowych, warunek równowagi faz;

Strona przedmiotu
390-FM1-2WDB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki, fizycznych podstaw procesów biologicznych i fizjologicznych oraz zależności pomiędzy prawami fizyki a ich wpływem na układy biologiczne.

Podczas realizacji przedmiotu student zapoznaje się z podstawą działania aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych i technik zastosowanych w medycynie a także mechanizmów oddziaływania czynników fizycznych na organizm.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)