Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

fizyka medyczna 1 rok II stopień sem.zimowy 2023/2024 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: fizyka medyczna 1 rok II stopień sem.zimowy 2023/2024
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
390-FM2-1DFI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu:

1. Cele nauczania fizyki

2. Zasady i metody nauczania fizyki

3. Eksperyment pokazowy

4. Eksperyment laboratoryjny

5. Szkolne zadania z fizyki

6. Nauczanie problemowe

7. Nauczanie programowane

8. Organizacja procesu nauczania

9. Konspekt

Strona przedmiotu
390-FM2-1LJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny fizyki medycznej.

Strona przedmiotu
390-FM2-1FFS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Podstawy fizyki fazy skondensowanej obejmuje wykład, konwersatorium i laboratorium. Studenci poznają budowę, sposób opisu oraz metody badań materii skondensowanej.

Strona przedmiotu
390-FM2-1PFJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów podstaw fizyki jądra atomowego. Na wykładzie omawiane są zagadnienia począwszy od podstawowych wielkości fizycznych którymi opisujemy jądra atomowe poprzez procesy jakie mogą w nich zachodzić , modele budowy jądra atomowego, reakcje jądrowe i skończywszy na wykorzystaniu fizyki jądrowej w rożnych aspektach życia człowieka. Na zajęciach laboratoryjnym po wstępnym rozwiązaniu wybranych problemów studenci wykonują doświadczenia z których muszą przygotować sprawozdania.

Strona przedmiotu
390-FM2-1RTR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótki wstęp do analizy zespolonej. Transformata Laplace’a i transformata Z.

Szeregi Fouriera i transformacja Fouriera. Dyskretna transformata Fouriera. Falki. Filtry. Transformata Hougha i transformata Radona.

Strona przedmiotu
390-FM2-1TPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do statystycznej teorii procesów stochastycznych, tzn. do statystycznej analizy funkcji losowych i losowych szeregów czasowych reprezentujących zjawiska losowe występujące w różnych dziedzinach wiedzy i działalności praktycznej człowieka. Wykład wprowadza również elementy statystycznej teorii wykrywania sygnałów w szumie. Wykład jest połączony z zajęciami laboratoryjnymi obejmującymi wykonywanie zadań przy wykorzystaniu narzędzi komputerowych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)