Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

fizyka ogólna 3 rok I stopień sem. letni 2022 /2023 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: fizyka ogólna 3 rok I stopień sem. letni 2022 /2023
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
390-FS1-3HF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia fizyki jest jednosemestralnym kursem przedmiotu, obejmującym 15 godzin wykładu i 45 godzin konwersatorium.

Treść nauczania obejmuje:

1. Początki fizyki, astronomii i matematyki w starożytności.

2. Fizykę średniowieczną.

3. Renesansowy przełom w naukach ścisłych.

4. Fizykę wieku siedemnastego.

5. Oświeceniowe odkrycia w dziedzinie nauk ścisłych.

6. Rozwój przyrodoznawstwa w wieku dziewiętnastym.

7. Pojawienie się nowoczesnej fizyki na przełomie następnego stulecia.

8. Historię zaawansowanej fizyki dwudziestego wieku.

Strona przedmiotu
390-FS1-3PPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone

zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami

finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz instytucje wspierania

przedsiębiorczości.

W trakcie konwersatorium analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w wybranej branży, co

pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto omówione zostaną

m. in. zagadnienia związane z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstwa, formami prawno-organizacyjnymi

przedsiębiorstw czy pozyskiwaniem kapitałów i kształtowaniem ich struktury w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
390-FS1-3PAN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawnej problematyki działalności naukowej i zawodowej.

Strona przedmiotu
390-FU1-3SD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci prezentują zagadnienia związane z tematyką własnej pracy licencjackiej oraz poznają techniki pisania i prezentowania prac dyplomowych z fizyki.

Strona przedmiotu
390-FS1-3STF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawiający zarys dyscypliny fizyka i syntetycznie podsumowujący dotychczasowe kształcenie, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych aspektów badań fizycznych.

Strona przedmiotu
390-FS1-3SPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi układami elektronicznymi: analogowymi i cyfrowymi, ich zasadą działania i wykorzystaniem w technice pomiarowej.

Bierne obwody RC. Złącze p-n. Diody.

Wzmacniacze tranzystorowe (bipolarne i unipolarne).

Wzmacniacze operacyjne (podstawowe konfiguracje pracy).

Komparator.

Zasilacze i stabilizatory napięcia.

Elementy techniki cyfrowej (podstawowe układy stosowane w technice cyfrowej- bramki, przerzutniki, liczniki).

Przetworniki c/a i a/c.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)