Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
400-IS1-2AS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zaawansowanymi algorytmami i strukturami danych. Zostaną omówione podstawowe algorytmy grafowe oraz algorytmy tekstowe (problem wyszukiwania wzorca), a także zagadnienia dotyczące problemów obliczeniowo trudnych (w tym NP-zupełnych). Student zapozna się z technikami przekształcania przestrzeni atrybutów oraz analizy skupień (grupowania), a także elementami przetwarzania obrazów oraz sieci przepływowych.

Strona przedmiotu
400-IS1-2IO1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania:

- procesami i modelami cyklu życia oprogramowania,

- podejściami do rozwijania oprogramowania i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych

- podstawami obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML.

Strona przedmiotu
400-IS1-2AN4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście życia codziennego jak i w kontekście zawodowym, a także poszerzenie znajomości języka angielskiego i osiągnięcie kompetencji komunikacyjnych na poziomie B2.

Strona przedmiotu
400-IS1-2KCM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów i kształcenie praktycznych umiejętności stopniowego tworzenia i analizy interfejsów systemów informatycznych. Podstawowe tematy - analiza potrzeb użytkowników, tworzenie makiet interfejsów i ich ocena.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PRT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-2PIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu to zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i narzędziami oraz najpopularniejszymi językami stosowanymi do tworzenia oprogramowania i serwisów działających w sieci Internet.

Strona przedmiotu
400-IS1-2RP3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-2SIZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazywanie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności wykonując funkcje zarządzania przedsiębiorstwem stosując docelowe systemy informatyczne.

Strona przedmiotu
400-IS1-2SZI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji oraz wyrobienie umiejętności m.in. dotyczących opisania przestrzeni problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach przestrzeni stanu; dobierania algorytmu przeszukiwania do specyfiki problemu; zastosowania regresji, klasyfikacji oraz sieci neuronowych. W ramach przedmiotu znajduje się rozdział dotyczący metod reprezentacji wiedzy. Zajęcia obejmują prezentację i dyskusje wybranych zastosowań sztucznej inteligencji. Zajęcia praktyczne zapoznają studenta się z wybranymi metodami i algorytmami sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
400-IS1-2TPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest udoskonalenie warsztatu komunikacyjnego Studentów i rozwinięcie Ich sprawności w zakresie prezentacji wizualnej jak i słownej.

Podstawowe tematy - prezentacja dokumentu, zgłoszenie referatu, wystąpienia publiczne.

Strona przedmiotu
400-IS1-2TAM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie studentom wiedzy teoretycznej a w większości praktycznej dla tworzenia aplikacji mobilnych. W ciągu kursu będzie tworzona Android aplikacja posiadająca elementy prostego interfejsu i wprowadzenia danych.

Strona przedmiotu
400-IS1-2ITP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Projekt - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazywanie podstawowych umiejętności prowadzenia projektów u ujęciu znanych metodyk zarządzania projektami informatycznymi.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)