Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
420-IS2-1AISM-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją indywidualizacji kształcenia w systemach internetowych, a także kształcenie umiejętności projektowania i budowania systemów uczących adaptujących się do potrzeb użytkownika.

Strona przedmiotu
420-IS2-1GAGK-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przestrzenie liniowe skończonego wymiaru, odwzorowania liniowe. Geometria sfery - liczby zespolone - kwaterniony. Przestrzeń rzutowa, dwustosunek, odległości. Aproksymacja wielomianami Bernsteina. Przykłady w: PostScript (Ghostscript), gnuplot (wspierane przez CAS).

Strona przedmiotu
420-IS2-1IMSU-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i budową inteligentnego systemu uczącego oraz indywidualizacją kształcenia w systemach internetowych, wg potrzeb uczącego się z podziałem na style uczenia się i strategie nauczania.

Strona przedmiotu
420-IS2-1MAI-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przestrzeń liniowa, przestrzeń rzutowa. Odległość, geometria nieeuklidesowa. Długość, objętość. Generatory liczb pseudolosowych. Zbieżność symulacji Monte Carlo. Miary probabilistyczne, funkcje tworzące, transformacja Fouriera. Zajęcia wspomagane systemem obliczeń symbolicznych (CAS).

Strona przedmiotu
420-IS2-1TMUL-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów najpopularniejszymi aplikacjami wspomagającymi tworzenie aplikacji multimedialnych. Założenia przedmiotu umożliwiają również zdobycie i poszerzenie wiedzy z zagadnień sprzętowej i programowej konfiguracji systemów do zastosowań multimedialnych oraz zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych i demonstracyjnych.

Multimedia jako forma komunikowania się - zastosowania multimediów. Urządzenia multimedialne. Internetowy przekaz obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym - wideokonferencje. Kompresja danych multimedialnych.

Entropia. Redundancja. Kompresja stratna – standard JPEG, MPEG Video, MPEG Audio. Kompresja bezstratna - metoda Huffmana, budowa drzewa Huffmana. Metody słownikowe (LZ). Systemy kodowania grafiki, audio, wideo - formaty. Cyfrowy zapis i obróbka dźwięku, sekwencji wideo. Animacje komputerowe, „video capturing”. Aplikacje multimedialne, tutoriale.

Strona przedmiotu
420-IS2-1ZPO-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zaawansowanymi mechanizmami programowania obiektowego. Umiejętność stosowania refleksji w Javie. Programowanie generyczne. Programowanie aspektowe.

Strona przedmiotu
420-IS2-1ZPC-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zaawansowanymi mechanizmami programowania obiektowego w C++. Programowanie generyczne. Programowanie aspektowe - AspectC++.

Strona przedmiotu
420-IS2-1ZPJ-22
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zaawansowanymi mechanizmami programowania obiektowego w Javie. Umiejętność stosowania refleksji w Javie. Programowanie generyczne. Programowanie aspektowe - AspectJ.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)