Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Informatyki)

Jednostka: Instytut Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
420-IS2-2BDSI-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot porusza zagadnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w szerokim kontekście: stacji roboczych, urządzeń mobilnych, telefonów komórkowych, serwisów internetowych, urządzeń i infrastruktury sieciowej, protokołów szyfrowania i kodowania informacji.

Strona przedmiotu
510-IS2-2BDSI-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot porusza zagadnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w szerokim kontekście: stacji roboczych, urządzeń mobilnych, telefonów komórkowych, serwisów internetowych, urządzeń i infrastruktury sieciowej, protokołów szyfrowania i kodowania informacji.

Strona przedmiotu
420-IS2-1GUM-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja głębokich sieci neuronowych jako specyficznego

paradygmatu uczenia maszynowego, optymalizacji i modelowania. Definicja parametrów i hiperparametrów modeli. Omówienie modułowych charakterystyk modeli głębokich. Opis najważniejszych i najczęściej używanych elementów głębokich sieci neuronowych, w tym warstw gęstych, splotowych, agregujących, fałdujących, redukujących i resztkowych. Komponenty nieliniowe i normalizujące. Funkcja straty i charakterystyka najczęściej stosowanych funkcji straty. Uczenie się poprzez hetero- i autoasocjację. Implementacja algorytmów głębokich sieci neuronowych. Głębokie modele uczenia się bez nadzoru, w szczególności do analizy skupień. Modele generatywne (GAN).

Strona przedmiotu
420-IS2-2SM1-CS-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi sposobów prezentacji własnych osiągnięć i komunikatywnego przekazywania wiedzy.

Treść przedmiotu: referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą magisterską - przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
510-IS2-2SM1-CS-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi sposobów prezentacji własnych osiągnięć i komunikatywnego przekazywania wiedzy.

Treści przedmiotu: referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą magisterską - przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
420-IS2-1MAL-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane metody algebraiczne mające zastosowania informatyczne, w szczególności w teorii kodowania i kryptografii. Podstawowe struktury algebraiczne i twierdzenia z zakresu algebry wykorzystywane w algorytmach kryptograficznych.

Strona przedmiotu
420-IS2-1MASI-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności studentów z zakresu inżynierii oprogramowania, poprzez ich zapoznanie z

- praktycznymi metodami analizowania, modelowania i projektowania systemu informatycznego pod kątem optymalizowania jego architektury, implementacji i wdrożenia,

- wybranymi metodami oceniania i optymalizowania systemów pod względem wydajności, niezawodności oraz wykorzystania zasobów,

- zaawansowanymi sposobami wykorzystania UML i SysML do opisywania i rozwijania systemów.

Strona przedmiotu
420-IS2-1MOR-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w zagadnienia nowoczesnych obliczeń naukowych realizowanych przy pomocy akceleratorów opartych na procesorach graficznych.

W ramach wykładu zostaną omówione podstawy teoretyczne a w trakcie ćwiczeń studenci zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie analizy algorytmów obliczeniowych, wyodrębniania kerneli obliczeniowych i ich przenoszenia na koprocesor graficzny z wykorzystaniem języka CUDA.

Strona przedmiotu
420-IS2-1OWI-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym wykazanie znaczenia prawa własności intelektualnej w rozwoju przyszłej kariery naukowej i działalności gospodarczej. W przypadku każdego z modułów akcentowana będzie problematyka programów komputerowych lub specyfika prawa w Internecie.

Strona przedmiotu
420-IS2-1OG-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu:

Algorytm genetyczny. Zadanie komiwojażera. Strategie ewolucyjne. Probabilistyczne algorytmy „samotnego poszukiwacza”; symulowane wyżarzanie; tabu-search; algorytmy mrówkowe; optymalizacja rojem cząsteczek; sztuczne systemy immunologiczne; selekcja klonalna; zastosowania algorytmów ewolucyjnych.

Celem wykładu jest przekazanie wiadomości z zakresu teorii optymalizacji globalnej oraz przedstawienie niedeterministycznych metod przeszukiwania wraz z przykładami ich praktycznych zastosowań w zagadnieniach optymalizacji (m.in zadanie komiwojażera).

Strona przedmiotu
420-IS2-1MSR-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu:

Zbiory rozmyte, rozmytość a przypadkowość, rodzaje funkcji przynależności zbiorów rozmytych, działania arytmetyczne na liczbach rozmytych, zasada rozszerzania, podstawowe modele rozmyte, rozmyte modele neuronowe, sterowanie rozmyte z wykorzystaniem modeli rozmytych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z modelowaniem rozmytym.

Strona przedmiotu
420-IS2-2PM1-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu pracy magisterskiej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Strona przedmiotu
510-IS2-2PM1-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu pracy magisterskiej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Strona przedmiotu
420-IS2-2PM2-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dalsze ukierunkowywanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Tematy zajęć są adekwatne do tematów prac dyplomowych. Treści przedmiotu: opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, kontynuacja pracy badawczej i naukowej, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Strona przedmiotu
510-IS2-2PM2-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dalsze ukierunkowywanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu

pracy dyplomowej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Treści dobierane są do tematyki realizowanych prac dyplomowych.

Strona przedmiotu
420-IS2-2SM2-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu:

referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą magisterską - przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
510-IS2-2SM2-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy prezentacji własnych osiągnięć naukowych studentów, nauce komunikatywnego przekazywania wiedzy, przygotowania i prezentacji zagadnień z listy zagadnień egzaminacyjnych. Treść przedmiotu stanowią referaty związane z tematyką seminarium i z opracowywaną pracą dyplomową oraz prezentacje opracowanych zagadnień. Zakres tematów jest adekwatny do tematów przygotowywanych prac dyplomowych.

Strona przedmiotu
420-IS2-1SE-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Reprezentowanie wiedzy oraz wnioskowanie i podejmowanie decyzji z użyciem reguł i faktów. Architektura i zasada działania systemu wykorzystującego silnik regułowy. Zastosowania podejścia regułowego. Systemy eksperckie-ekspertowe i oparte na wiedzy a systemy reguł biznesowych i oprogramowanie BRMS. Przegląd technologii do tworzenia systemów regułowych i eksperckich. Metody pozyskiwania wiedzy, konstruowania reguł i faktów. Problemy w przetwarzaniu reguł: rozstrzyganie konfliktów i modelowanie niepewności. Hybrydowe systemy sztucznej inteligencji wykorzystujące jawne reprezentowanie wiedzy.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z

- zasadami działania systemów ekspertowych (opartych na wiedzy) i systemów informatycznych wykorzystujących reguły,

- obszarami zastosowań systemów opartych na wiedzy/regułach biznesowych,

oraz rozwinięcie umiejętności projektowania i implementowania praktycznych systemów wykorzystujących reguły, z użyciem wybranych technologii.

Strona przedmiotu
420-IS2-2ZASD-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- Pogłębienie wiedzy studenta z zakresu algorytmów, struktur danych oraz technik algorytmiki.

- Rozwinięcie umiejętności studenta związanych z opracowywaniem i badaniem algorytmów.

Strona przedmiotu
510-IS2-2ZASD-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- Pogłębienie wiedzy studenta z zakresu algorytmów, struktur danych oraz technik algorytmiki.

- Rozwinięcie umiejętności studenta związanych z opracowywaniem i badaniem algorytmów.

Strona przedmiotu
420-IS2-1ZBD-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do PL/SQL. Zasady języka. Typy danych. Bloki.

Zmienne i ich zasięg. Instrukcje warunkowe. Pętle. SQL w PL/SQL. Rekordy. Kursory. Kolekcje. Wyjątki. Tworzenie i używanie procedur, funkcji i pakietów. Wyzwalacze. Dynamiczny język SQL: NDS i DBMS_SQL. Wprowadzenie do obiektów w PL/SQL.

Strona przedmiotu
420-IS2-2ZPI-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu:

Cykl życia, ocena sukcesu i plan projektu. Podział zadań i dobór członków zespołu. Zarządzanie: wymaganiami użytkownika, ryzykiem i budżetem. Budowa harmonogramu. Śledzenie postępów, metoda Earned Value. Dokumentacja. Testowanie. Wdrożenie projektu. Szkolenie użytkowników. Gwarancja i konserwacja.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zarządzaniem projektami informatycznymi.

Strona przedmiotu
510-IS2-2ZPI-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu:

Cykl życia, ocena sukcesu i plan projektu. Podział zadań i dobór członków zespołu. Zarządzanie: wymaganiami użytkownika, ryzykiem i budżetem. Budowa harmonogramu. Śledzenie postępów, metoda Earned Value. Dokumentacja. Testowanie. Wdrożenie projektu. Szkolenie użytkowników. Gwarancja i konserwacja.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zarządzaniem projektami informatycznymi.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)