Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS2-1FLK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z filozofii kultury mają na celu uświadomienie złożoności zjawisk kulturowych w świecie przyspieszonych przemian cywilizacyjnych. Powyższe zmiany dotyczą głównie przeobrażeń wartościowania, detradycjonalizacji, narodzin "tradycji wynalezionej", kompresji czasoprzestrzennej w badaniach kulturoznawczych. Celem przedmiotu jest próba dookreślenia możliwej hybrydyzacji, kreolizacji, dekonstrukcji kultury współczesnej biorąc pod uwagę odrębność między Wschodem a Zachodem. .

Strona przedmiotu
520-KS2-1FLK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1KON26 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma ukazać nurty i doktryny filozoficzne, które odegrały istotną rolę w debatach intelektualnych w ciągu ostatnich dwustu lat w zachodnim kręgu kulturowym. Inaczej mówiąc, celem przedmiotu jest ukazanie związków między ideami (filozoficznymi, humanistycznymi, intelektualnymi) a realnymi strukturami życia publicznego, podlegającymi procesom ewolucyjnych przemian. Dodatkowym aspektem zajęć jest kontekst technologiczny - czyli wpływ osiągnięć technicznych na postać sfery publicznej i kultury.

Strona przedmiotu
520-KS2-1KON26 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1HPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują informacje na temat najważniejszych artefaktów, prądów, kierunków i szkół kina polskiego na przestrzeni jego istnienia. Zdobywają umiejętności osadzenia poszczególnych kierunków i prądów filmowych na tle szerszej kultury danego okresu historycznego i środowiska kulturowego, a także umiejscowienia ich w tendencjach sztuki polskiej, europejskie i światowej.

Strona przedmiotu
520-KS2-1HPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. angielskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczenia w przeprowadzaniu debaty w j. obcym. Wybrana szczegółowa terminologia. Kultura państw obszaru anglojęzycznego (filozofia nowych mediów, marketing, reklama/public relations w mediach cyfrowych, praca w sektorze kreatywnym, sztuki wizualne i performatywne). Kulturowe znaczenie Podlasia w kontekście Polski i Europy.

Strona przedmiotu
520-KS2-1LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. angielskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczenia w przeprowadzaniu debaty w j. obcym. Wybrana szczegółowa terminologia. Kultura państw obszaru anglojęzycznego (filozofia nowych mediów, marketing, reklama/public relations w mediach cyfrowych, praca w sektorze kreatywnym, sztuki wizualne i performatywne). Kulturowe znaczenie Podlasia w kontekście Polski i Europy.

Strona przedmiotu
430-KS2-1LEKN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk o kulturze.

Strona przedmiotu
520-KS2-1LEKN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1LEKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego z dziedziny nauk o kulturze.

Strona przedmiotu
520-KS2-1LEKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1KON22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1KON22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1KSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z trzema wymiarami komunikacji: technicznym, politycznym i religijnym. Celami pobocznymi zajęć są: zapoznanie studentów z podstawowymi, metodologicznymi aspektami w antropologicznych badaniach nad komunikacją, a następnie zastosowanie wypracowanych w antropologii metod do analizy historycznych przemian dyskursu publicznego na przykładzie zmian dominującego znaczenia pojęcia natury: od starożytności, przez klasyczne ujęcia oświecenia, po czasy współczesne oraz ukazanie metafizyczno-religijnego wymiaru praktyk kulturowych jak w swej teorii kultury przedstawia je Paweł Florenski.

Strona przedmiotu
520-KS2-1KSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1KON27 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z trzema, tytułowymi wymiarami komunikacji. Celami pobocznymi zajęć są: zapoznanie studentów z podstawowymi, metodologicznymi aspektami w antropologicznych badaniach nad komunikacją; przedstawienie studentom modelowego przykładu zastosowania tych metod w analizie zarówno wczesno-nowożytnych, jak i starożytnych, teoretycznych koncepcji politycznych poprzez analizę przemian w rozumieniu pojęcia ‘natury’ oraz ukazanie metafizyczno-teligijnego wymiaru praktyk kulturowych jak w swej teorii kultury przedstawia je Paweł Florenski.

Strona przedmiotu
520-KS2-1KON27 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1KON29 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z kulturą religijną w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas zajęć ukazany zostanie wpływ kultury bizantyjskiej i łacińskiej na życie religijne mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Realizacja zajęć pozwoli ukazać formy i praktyki życia religijnego oraz rolę instytucji kościelnych. Poprzez konkretne przykłady zostanie omówiona specyfika życia religijnego na terenie pogranicza cywilizacyjnego i jego implikacji na współczesne oblicze kulturowo-religijne mieszkańców tego regionu Europy.

Strona przedmiotu
520-KS2-1KON29 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1MIT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu funkcjonowania marketingu internetowego jako metody komunikacji

i sprzedaży produktów, usług, czy też idei. Ponadto studenci powinni posiąść umiejętność kreowania kampanii komunikacyjnej imprez

kulturalnych poprzez Internet. W związku z czym przedmiot będzie zawierał treści wyjaśniające istotę marketingu, zwłaszcza w środowisku

Internetu, a także charakterystykę podstawowych narzędzi komunikacji internetowej, takich jak strony WWW, e-mail, portale

społecznościowe oraz metody e-handu.

Strona przedmiotu
520-KS2-1MIT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu funkcjonowania marketingu internetowego jako metody komunikacji i sprzedaży produktów, usług, czy też idei. Ponadto studenci powinni posiąść umiejętność kreowania kampanii komunikacyjnej imprez kulturalnych poprzez Internet. W związku z czym przedmiot będzie zawierał treści wyjaśniające istotę marketingu, zwłaszcza w środowisku Internetu, a także charakterystykę podstawowych narzędzi komunikacji internetowej, takich jak strony WWW, e-mail, portale społecznościowe oraz metody e-handu.

Strona przedmiotu
430-KS2-1MMS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot w formie ćwiczeń i dyskusji analitycznych, w oparciu o wybrane lektury teoretyczne, łączy wiedzę o mediach mobilnych i społecznościowych osadzoną w kontekstach poszczególnych typów kultury popularnej, wizualnej, audiowizualnej, digitalnej (Web 2.0) i algorytmicznej ze strategiami zarządzania instytucjami kultury za pomocą mediów mobilnych i społecznościowych. Przedmiot przedstawiony w formie ćwiczeń, ilustrowanych konkretnymi przykładami z obszaru mediów mobilnych i społecznościowych ma zainspirować studentów do krytycznej analizy działań podejmowanych w tych mediach oraz ich skutków, a także do tworzenia kreatywnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych w kulturze współczesnej.

Strona przedmiotu
520-KS2-1MMS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1MBK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza z zakresu antropologicznych podstaw kulturoznawstwa i socjologii kultury.

Metody dydaktyczne: wykład problemowy z elementami dyskusji, wykład informacyjny, lektura monograficzna, praca zbiorowa, praca indywidualna, prezentacje, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 15 godzin;

– udział w ćwiczeniach – 15 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 9 godzin;

– przygotowanie do egzaminu – 20;

– egzamin -1;

– udział w konsultacjach – 10 godzin;

– przygotowanie projektu - 30 godzin.

Razem 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 60 godzin, co odpowiada 2,4 punktu ECTS

Strona przedmiotu
520-KS2-1MBK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza z zakresu antropologicznych podstaw kulturoznawstwa i socjologii kultury.

Metody dydaktyczne: wykład problemowy z elementami dyskusji, wykład informacyjny, lektura monograficzna, praca zbiorowa, praca indywidualna, prezentacje, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 15 godzin;

– udział w ćwiczeniach – 15 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 9 godzin;

– przygotowanie do egzaminu – 20;

– egzamin -1;

– udział w konsultacjach – 10 godzin;

– przygotowanie projektu - 30 godzin.

Razem 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 60 godzin, co odpowiada 2,4 punktu ECTS

Strona przedmiotu
430-KS2-1MNR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1MNR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1MNE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

prezentacje kultur Podlasie: białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, romskiej, żydowskiej, tatarskiej, litewskiej, niemieckiej, kurpiowskiej

analiza przeszłości i wskazanie kierunków rozwoju kultur mniejszościowych

przedstawienie kultur Podlasie na tle innych kultur mniejszościowych Europy

Strona przedmiotu
520-KS2-1MNE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)