Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie 1 stopień 2 rok Niestacjonarne lato (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
450-ZN1-2AEK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy finansowej, analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych, składających się z bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych oraz ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Strona przedmiotu
530-ZN1-2AEK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest ocena tej sytuacji przy wykorzystaniu metod deterministycznych oraz analizy finansowej i analizy techniczno-ekonomicznej, a także ocena opłacalności podejmowania krótkoterminowych decyzji typu make or buy. Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym zostanie dokonana ocena m.in. sytuacji majątkowej, kapitałowej, przychodów, kosztów, wyniku finansowego przepływu środków pieniężnych i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy. W ramach analizy techniczno-ekonomicznej zostanie przeprowadzona ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SHZA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z handlem zagranicznym, tj. roli handlu

zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; narzędzi polityki handlowej krajów, wpływu kursu walutowego na rozwój handlu

zagranicznego.

Strona przedmiotu
530-ZN1-2SHZA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z handlem zagranicznym, tj. roli handlu

zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; narzędzi polityki handlowej krajów, wpływu kursu walutowego na rozwój handlu

zagranicznego.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2ANG4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka angielskiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Strona przedmiotu
530-ZN1-2ANG4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 23 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka angielskiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z

języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2XMPA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne otoczenie rynkowe jest na tyle dynamiczne, że wymaga zupełnie nowych relacji budowanych nie tylko na linii dostawca-klient, ale też z szerokim gronem interesariuszy w otoczeniu. Dlatego też szczególne miejsce w działaniach firm zajmuje marketing relacji, określany powszechnie jako marketing partnerski. W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami związanymi z kategorią marketingu partnerskiego, ale też będę mogli podjąć wysiłek opracowania programu lojalnościowego, który jest narządziłem kontaktu z klientami.

Strona przedmiotu
530-ZN1-2XMPA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne otoczenie rynkowe jest na tyle dynamiczne, że wymaga zupełnie nowych relacji budowanych nie tylko na linii dostawca-klient, ale też z szerokim gronem interesariuszy w otoczeniu. Dlatego też szczególne miejsce w działaniach firm zajmuje marketing relacji, określany powszechnie jako marketing partnerski. W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami związanymi z kategorią marketingu partnerskiego, ale też będę mogli podjąć wysiłek opracowania programu lojalnościowego, który jest narządziłem kontaktu z klientami.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2PZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania strategii przedsiębiorstw. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Strona przedmiotu
530-ZN1-2PZS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania strategii

przedsiębiorstw. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SPZA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
450-ZN1-2XPZA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
530-ZN1-2SPZA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Strona przedmiotu
530-ZN1-2XPZA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2SPSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przygotowuje studentów do prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu różnych metod

prognostycznych. Studenci są zapoznawani z zarówno teoretycznymi podstawami metod prognozowania gospodarczego, jak również ich

praktycznym wykorzystaniem. Studenci poznają aspekty prognozowania ze szczególnym uwzględnieniem skali mikroekonomicznej.

Poznają również uwarunkowania i ograniczenia stawiane przez wachlarz dostępnych metod prognostycznych oraz źródeł danych

Strona przedmiotu
530-ZN1-2SPSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
450-ZN1-2SPSE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęcia przedstawione zostaną zasady pisania pracy dyplomowej, dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak i formalnych.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2XPSE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych.

Strona przedmiotu
530-ZN1-2SPSE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
530-ZN1-2XPSE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2XZFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- Zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce finansów przedsiębiorstwa

- Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa

- Poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa

Strona przedmiotu
530-ZN1-2XZFP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Zarządzanie finansami przedsiębiorstw zajmuje się szeroko pojętą organizacją zasobów finansowych przedsiębiorstwa.

Traktuje o działalności w wymiarze - planistycznym, organizacyjnym, decyzyjnym i kontrolnym. Celem przedmiotu jest zrozumienie i opanowanie zaawansowanej terminologii stosowanej w teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zaawansowanych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa, oraz praktyczne poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
450-ZN1-2ZZL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawidłowym podejściem do zasobów ludzkich w organizacji. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Przeanalizowane zostaną poszczególne etapy procesu kadrowego. Wskazane zostaną zasady, które powinny być realizowane w ramach każdego z etapów.

Strona przedmiotu
530-ZN1-2ZZL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawidłowym podejściem do zasobów ludzkich w organizacji. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Przeanalizowane zostaną poszczególne etapy procesu kadrowego. Wskazane zostaną zasady, które powinny być realizowane w ramach każdego z etapów.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)