Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
530-ZN1-3XARM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanej wiedzy dotyczącej standardowych metod matematycznych, statystycznych oraz narzędzia informatycznych mających zastosowanie w gromadzeniu, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3SECO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie aplikacji internetowych i technik multimedialnych w zakresie przekazów reklamowych i marketingowych oraz kreowania wizerunku firmy. W ramach przedmiotu studenci nabywają umiejętności kreowania i kompleksowej realizacji przedsięwzięć biznesowych w obszarze e-commerce z wykorzystaniem technologii internetowych i technik multimedialnych. W trakcie przedmiotu zdobędą kompetencje w zakresie uczestniczenia w przygotowaniu projektów oraz zrozumienia potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3SECO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie aplikacji internetowych i technik multimedialnych w zakresie

przekazów reklamowych i marketingowych oraz kreowania wizerunku firmy. W ramach przedmiotu studenci nabywają umiejętności

kreowania i kompleksowej realizacji przedsięwzięć biznesowych w obszarze e-commerce z wykorzystaniem technologii internetowych i

technik multimedialnych. W trakcie przedmiotu zdobędą kompetencje w zakresie uczestniczenia w przygotowaniu projektów oraz

zrozumienia potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3XEKP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania.

W ramach wykładu zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków przyczyn sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z cyklem życia, procesem inwestycyjnym i konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3XEKP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania.

W ramach wykładu zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków przyczyn sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z cyklem życia, procesem inwestycyjnym i konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3SETR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy związane z ekonomiką transportu.

Zadaniem studenta będzie umiejscowienie transportu w nauce i gospodarce (teoretyczne i praktyczne). Cykl zajęć pozwoli na zrozumienie

roli jaką pełni transport w gospodarce XXI w. W toku kolejnych spotkań studenci będą pracować nad organizacją i pomiarem transportu,

omówią popyt i podaż w poszczególnych gałęziach transportu, a także zajmą się kosztami, w tym środowiskowymi transportu. Ważnym

zagadnieniem będzie również cena usługi transportowej i zapewnianie efektywności przedsiębiorstwu transportowemu.

Student zdobędzie podstawowa wiedzę o roli ekonomiki transportu w systemie nauk, zna podstawowa terminologie w odniesieniu do

ekonomiki transportu W szczególności celem przedmiotu jest:

1. Poznanie czynników kształtujących rynek transportowy: popyt, podaż, koszty, cena

2. Poznanie i analiza rynków gałęziowych w transporcie

3. Poznanie procesów, zjawisk, podmiotów i struktur transportowych.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3SETR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy związane z ekonomiką transportu.

Zadaniem studenta będzie umiejscowienie transportu w nauce i gospodarce (teoretyczne i praktyczne). Cykl zajęć pozwoli na zrozumienie

roli jaką pełni transport w gospodarce XXI w. W toku kolejnych spotkań studenci będą pracować nad organizacją i pomiarem transportu,

omówią popyt i podaż w poszczególnych gałęziach transportu, a także zajmą się kosztami, w tym środowiskowymi transportu. Ważnym

zagadnieniem będzie również cena usługi transportowej i zapewnianie efektywności przedsiębiorstwu transportowemu.

Student zdobędzie podstawowa wiedzę o roli ekonomiki transportu w systemie nauk, zna podstawowa terminologie w odniesieniu do

ekonomiki transportu W szczególności celem przedmiotu jest:

1. Poznanie czynników kształtujących rynek transportowy: popyt, podaż, koszty, cena

2. Poznanie i analiza rynków gałęziowych w transporcie

3. Poznanie procesów, zjawisk, podmiotów i struktur transportowych.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3XFMN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej funkcjonowania międzynarodowego rynku finansowego oraz jego

ewolucji. Studenci nabywają umiejętność analizowania zjawisk zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych i ich wpływu na poszczególne gospodarki narodowe. W szczególności poznają znaczenie kursów walutowych, zasady prowadzenia polityki kursowej, mechanizm międzynarodowych przepływów kapitału, równoważenia bilansu płatniczego, mechanizm integracji walutowej.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3XFMN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej funkcjonowania międzynarodowego rynku finansowego oraz jego

ewolucji. Studenci nabywają umiejętność analizowania zjawisk zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych i ich wpływu na

poszczególne gospodarki narodowe. W szczególności poznają znaczenie kursów walutowych, zasady prowadzenia polityki kursowej,

mechanizm międzynarodowych przepływów kapitału, równoważenia bilansu płatniczego, mechanizm integracji walutowej.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3XFMP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań i form finansowania międzynarodowej działalności gospodarczej oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie instrumentów i instytucji finansów międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3XMRZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu związana jest z zagadnieniami prowadzeniem działań marketingowych na rynkach zagranicznych. Obejmuje min. ewolucję marketingu na rynkach zagranicznych, formy wejścia na rynki zagraniczne, zagadnienie badań marketingowych, internacjonalizację zachowania konsumentów i cechy marketingu mix na rynku zagranicznym.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3XMRZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu związana jest z zagadnieniami prowadzeniem działań marketingowych na rynkach zagranicznych. Obejmuje min. ewolucję marketingu na rynkach zagranicznych, formy wejścia na rynki zagraniczne, zagadnienie badań marketingowych, internacjonalizację zachowania konsumentów i cechy marketingu mix na rynku zagranicznym.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3SMER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z podłożem, zasadami i technikami merchandisingu. Dokładnie zaprezentowane będą działania w zakresie merchandisingu w przedsiębiorstwach handlowych reprezentujących różne kategorie produktowe. W sposób szczegółowy przedstawione zostaną techniki wizualizacji, organizacji i zagospodarowania hali sprzedażowej oraz metody odpowiedniej prezentacji produktów w ramach poszczególnych działów.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3SMER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z podłożem, zasadami i technikami merchandisingu. Dokładnie zaprezentowane będą działania w zakresie merchandisingu w przedsiębiorstwach handlowych reprezentujących różne kategorie produktowe. W sposób szczegółowy przedstawione zostaną techniki wizualizacji, organizacji i zagospodarowania hali sprzedażowej oraz metody odpowiedniej prezentacji produktów w ramach poszczególnych działów.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3NHA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Negocjacje handlowe jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przygotowania oraz przeprowadzenia skutecznych negocjacji w ramach działalności handlowej. Wskazane zostaną podstawowe działania, które musi podjąć negocjator oraz przeanalizowane będą zasady, których należy przestrzegać.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3NHA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Negocjacje handlowe jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przygotowania oraz

przeprowadzenia skutecznych negocjacji w ramach działalności handlowej. Wskazane zostaną podstawowe działania, które musi podjąć

negocjator oraz przeanalizowane będą zasady, których należy przestrzegać.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3PSO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje przedstawienie zagadnień podstawowych z zakresu socjologii uwzględniający rozszerzony kontekst dynamiki funkcjonowania organizacji i instytucji.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3PSO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach charakteryzowane są pojęcia istotne dla dyscypliny w zakresie obejmującym możliwości samodzielnego wyjaśniania

zjawisk społecznych. Wiedza obejmuje też zakres procesów społecznych uwzględniających szczególnie kontekst organizacji, instytucji i

rynków.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3XSD1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
530-ZN1-3XSD1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i

dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Strona przedmiotu
450-ZN1-3SSD1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
530-ZN1-3SSD1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Strona przedmiotu
450-ZN1-3REZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konsultacje - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
450-ZN1-3SSPH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych. Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii. W procesie dydaktycznym studenci zaznajomieni zostają z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw handlowych różnych branż, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji i przeobrażeń struktury handlu.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3SSPH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych. Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii. W procesie dydaktycznym studenci zaznajomieni zostają z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw handlowych różnych branż, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji i przeobrażeń struktury handlu.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3SZDS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student wszechstronnie zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi planowania, organizacji i prowadzenia działalności sprzedażowej w

przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotu obejmuje zarówno funkcjonowanie działu sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych,

produkcyjnych i usługowych. Połączenie teorii zarządzania sprzedażą z praktyką w oparciu rozwiązania stosowane przez określone

przedsiębiorstwa i analizy przypadków pozwalają nabyć realne kompetencje i wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej działalności

handlowej.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3SZDS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student wszechstronnie zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi planowania, organizacji i prowadzenia działalności sprzedażowej w

przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotu obejmuje zarówno funkcjonowanie działu sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych,

produkcyjnych i usługowych. Połączenie teorii zarządzania sprzedażą z praktyką w oparciu rozwiązania stosowane przez określone

przedsiębiorstwa i analizy przypadków pozwalają nabyć realne kompetencje i wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej działalności

handlowej.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3SZFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Zarządzanie finansami przedsiębiorstw zajmuje się szeroko pojętą organizacją zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Traktuje o działalności w wymiarze - planistycznym, organizacyjnym, decyzyjnym i kontrolnym.

Strona przedmiotu
530-ZN1-3SZFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Zarządzanie finansami przedsiębiorstw zajmuje się szeroko pojętą organizacją zasobów finansowych przedsiębiorstwa.

Traktuje o działalności w wymiarze - planistycznym, organizacyjnym, decyzyjnym i kontrolnym. Celem przedmiotu jest zrozumienie i opanowanie zaawansowanej terminologii stosowanej w teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zaawansowanych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa, oraz praktyczne poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
450-ZN1-3XZAP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o procesach zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach. Przeanalizowane zostaną podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem produkcją. Uwaga zostanie zwrócona m.in. na planowanie produkcji, proces produkcyjny, jego organizację i przebieg, wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w procesie produkcji. Przybliżone zostaną także wybrane nowoczesne koncepcje i metody organizacji i zarządzania produkcją.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)