Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024 2025
530-ZS2-2XDIM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Marketing cyfrowy wiąże się z wykorzystaniem różnych platform internetowych do nawiązywania kontaktu z docelowymi odbiorcami, w tym witryn internetowych, mediów społecznościowych i poczty elektronicznej, głównie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Przedmiot stanowi pogłębione studium współczesnego marketingu, odnoszące się do środowiska cyfrowego, które ze względu na swoje przewagi komunikacyjne staje się bardzo ważnym kanałem kontaktu z klientami. Pełne zrozumienie istoty wyzwań, możliwości i przeszkód w realizacji marketingu w Internecie, stanowi warunek właściwego posługiwania się wyselekcjonowanym zestawem narzędzi marketingowych, prowadzącym do osiągania zamierzonych rezultatów.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PKKO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarządzanie w organizacji dotyczy relacji interpersonalnych i międzyorganizacyjnych. Aby zarządzanie było skuteczne wymaga wiedzy o mechanizmach powstawania i przebiegu sytuacji konfliktowych i kryzysowych. W związku z tym wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem stanowią wyzwanie dla studentów jako przyszłych menedżerów. Przedmiot pozwala poznać przyczyny sytuacji konfliktowych i kryzysowych w organizacji. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania przyczyn sytuacji konfliktowych i kryzysowych w organizacji oraz umiejętności radzenia sobie z konfliktem i kryzysem.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PKKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, w zakresie etiologii i diagnozowania konfliktów organizacyjnych, przeciwdziałania nim, ale także sposobów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2MOP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej dokonanie oceny planowanych do realizacji, realizowanych oraz zakończonych projektów inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej; umiejętność kalkulacji wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych oraz interpretacji analizowanych wskaźników. Są gotowi do podejmowania decyzji dotyczących wyboru wariantu realizacji inwestycji.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2MOP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej dokonanie oceny planowanych do realizacji, realizowanych oraz zakończonych projektów inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej; umiejętność kalkulacji wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych oraz interpretacji analizowanych wskaźników. Są gotowi do podejmowania decyzji dotyczących wyboru wariantu realizacji inwestycji.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2XMOB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie istoty modelu biznesowego, zasad tworzenia i analizy modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XNKO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w zaawansowanym stopniu, wiedzy dotyczącej nadzoru korporacyjnego i jego znaczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i gospodarki. Omówione zostaną podstawy teoretyczne, elementy systemu nadzoru korporacyjnego (mechanizmy wewnętrzne i zewnętrzne), systemy nadzoru korporacyjnego w wybranych krajach oraz specyfika systemu nadzoru korporacyjnego w Polsce.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PGO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu w zaawansowanym stopniu pojęcia i specyfiki prawa gospodarczego, regulujących go aktów prawnych, relacji prawnych zachodzących między podmiotami prawa gospodarczego. W trakcie wykładu stosowane są metody aktywizujące studentów - dyskusje, pytania, rozstrzyganie przykładowych problemów praktycznych.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PGO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu w zaawansowanym stopniu pojęcia i specyfiki prawa gospodarczego, regulujących go aktów prawnych, relacji prawnych zachodzących między podmiotami prawa gospodarczego. W trakcie wykładu stosowane są metody aktywizujące studentów - dyskusje, pytania, rozstrzyganie przykładowych problemów praktycznych.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XPWB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu przywództwo w biznesie jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją roli lidera w przedsiębiorstwie. Studenci poznają podstawowe teorie oraz style przywództwa, a także podstawowe kompetencje zarówno intra- jak i interpersonalne. Zajęcia pozwalają na uświadomienie przez słuchaczy poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu przewodzenia innym oraz określenie obszarów wymagających dalszego rozwoju. Ponadto rozumieją znaczenie inspirowania innych do uczenia się i rozwoju.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2XPWB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu przywództwo w biznesie jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją roli lidera w przedsiębiorstwie. Studenci poznają podstawowe teorie oraz style przywództwa, a także podstawowe kompetencje zarówno intra- jak i interpersonalne. Zajęcia pozwalają na uświadomienie przez słuchaczy poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu przewodzenia innym oraz określenie obszarów wymagających dalszego rozwoju. Ponadto rozumieją znaczenie inspirowania innych do uczenia się i rozwoju.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PPKO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z procesami postrzegania konsumenta, wpływem emocji, motywów , postaw na jego decyzja, a także procesem analizy zachowań nabywców w oparciu o podstawy psychologii

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PPKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z procesami postrzegania konsumenta, wpływem emocji, motywów , postaw na jego decyzja, a także procesem analizy zachowań nabywców w oparciu o podstawy psychologii

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PPSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie uwarunkowań podstawowych mechanizmów życia społecznego, poznanie procesu kształtowania postaw społecznych i ich wpływ na tworzenie relacji międzyludzkich oraz mechanizmów wpływu grupy społecznej na jednostkę i jednostki na grupę społeczną.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XRFI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia ogólną charakterystykę i klasyfikację rynków finansowych. Studenci poznają rynek finansowy: jego strukturę, uczestników, instrumenty oraz możliwości inwestowania w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PSM3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach doskonalone będą zasady pisania pracy magisterskiej, dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak i formalnych. Ukończone zostanie pisanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XSM3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PSM3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wsparcie studentów w przygotowaniu ostatecznej wersji pracy magisterskiej

- pogłębienie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- pogłębienie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i

dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

-- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

Strona przedmiotu
530-ZS2-2XSM3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i

dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PTAS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dotarcie do ewentualnych przyczyn powodujących podejmowanie zachowań nieasertywnych (uległych, manipulujących, agresywnych) i podjęcie osobistych działań zmierzających do zamiany ich na zachowania asertywne.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PZRO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pełniejsze poznanie siebie. Swoich słabości, aby nad nimi pracować i swoich mocnych stron, aby je wykorzystywać w realizacji swojego potencjału.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XZTC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu przedmiotu innowacja i transferu technologii w poszczególnych gospodarkach,

-zapoznanie studenta z pojęciem innowacja i aktualnymi czynnikami warunkującymi innowacje,

-przedstawienie zakresu zarządzania transferem technologii i jej znaczenia.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2XZFN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące finansowania aktywności gospodarczej. Program przedmiotu obejmuje przedstawienie i omówienie tradycyjnych i nowoczesnych źródeł finansowania aktywności gospodarczej wraz ze wskazaniem praktycznego ich wykorzystania.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)