Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Resjestracja na przedmioty monograficzne ( 1rok HS2) 470-4HS_hs2-2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
470-HS2-1PM6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS2-1PM4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS2-1PM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS2-1PM5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS2-1PM7
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie różnorodnej roli jaką odgrywały kobiety na przestrzeni dziejów. Wskazane zostaną czynniki warunkujące aktywność kobiet na różnych płaszczyznach ich działalności. Omówiona zostanie m.in. droga kobiet do nauki, polityki czy pracy zawodowej. Student zapozna się z wpływem kobiet na poszczególne wydarzenia historyczne.

Strona przedmiotu
470-HS2-1PM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia kultury materialnej to zajęcia oferowane studentom I i II roku studiów historycznych II stopnia. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami kultury materialnej Europy od czasów prehistorycznych do końca epoki nowożytnej oraz wybranymi elementami historii kultury materialnej Polski od średniowiecza do schyłku epoki nowożytnej.

Profil ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Przedmiot monograficzny. Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych. Dyscyplina: historia. Rok studiów: I r st II. (1 semestr) lub II r. st II (3 semestr).

30 h, wykład, w sali. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja.

Strona przedmiotu
470-HS2-1PM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia religii jest traktowana jako część dyscypliny naukowej: religioznawstwo. Jednocześnie powinna ujmować w pewne, naukowe ramy dzieje poszczególnych religii. Klasyczna historia religii dotyczy wszystkich znanych i opisanych religii światowych poza chrześcijaństwem,które wyodrębnia się jako oddzielny obszar. Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju historycznego religii poczynając od religii prymitywnych, poprzez religie politeistyczne, aż do wielkich religii monoteistycznych, czy wręcz religii będącymi - do pewnego

przynajmniej stopnia - systemami etycznym. Na zajęciach zostaną też przedstawione formy kultowe i, o ile to możliwe doktryny religijne.

Zajęcia w sali. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)