Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji REJESTRACJA MS1-3ROK 1A/1B MS1-3-3PRG/INP_2024

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024
330-MS1-3INP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień związanych z udziałem przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym. Omawiane są wybrane fakty, zjawiska i teorie wyjaśniające zachodzące złożone zależności w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a także ich uwarunkowania o zróżnicowanym charakterze.

Studenci w zaawansowanym stopniu poznają i rozumieją wiedzę z zakresu procesów i motywów internacjonalizacji, globalizacji i jej znaczenia w procesie internacjonalizacji, znaczenia informacji w procesie internacjonalizacji oraz wiedzy, kapitału i umiędzynarodowienia zachowania konsumentów, roli menadżera i jego umiejętności procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a także źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa i ich roli w procesie umiędzynarodowienia, oraz etycznych aspektach procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Potrafią ponadto wykorzystać posiadaną wiedzę teorematyczną do do analiz i formułowania wniosków.

Strona przedmiotu
330-MS1-3PRG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedsiębiorstwo na rynku globalnym jest przekazanie studentom w awansowanym stopniu wiedzy związanej z realizacją strategii globalnych, ich rodzajami i tworzeniem w warunkach konkurencyjności globalnej. Ponadto studenci nabywają wiedzę dotyczącą kształtowania kontaktów biznesowych przedsiębiorstwa globalnego z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Studenci nabywają umiejętności oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa globalnego pryzmat czynników ją determinujących. Studenci rozumieją także potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)