Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestr. na przedmi. specjaliz. PRAWO IV-Vr. rok2020/21-stac. sem.zim. PS452020-SP.CYW.P.P.

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
370-PS5-4PSPMZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPNH
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem ochrony dóbr osobistych. Na zajęciach zostaną omówione cechy dóbr osobistych, okoliczności, w których przysługuje prawna ochrona dóbr osobistych oraz takie okoliczności, które taką ochronę wyłączają lub ograniczają.

Podczas zajęć zostaną szczegółowo omówione kodeksowe dobra osobiste. Zostanie także wyjaśnione, w jaki sposób dobra osobiste uzyskują ochronę prawną. Przeanalizowane zostanie najnowsze orzecznictwo z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPNY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i analiza zagadnień związanych z odszkodowaniem w prawie cywilnym. W trakcie zajęć zostanie omówione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do instytucji odszkodowania, w szczególności w zakresie ustalania jego wysokości.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPMB
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawa pacjenta są częścią prawa medycznego, jego najważniejszą częścią, odpowiadają im bowiem określone obowiązki personelu medycznego. Na konserwatorium zostanie przedstawiona szczegółowo ich treść oraz instrumenty służące ochronie.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPMA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy majątkowej sfery stosunków między małżonkami, a więc określonych skutków zawarcia związku małżeńskiego.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPMO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV i V, semestr zimowy

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 9 godzin wykładu (w tym 6 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (9 godz. zdalnie w czasie rzeczywistym oraz 6 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i

egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 26,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin,

co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS, oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPNB
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji z zakresu prawa o notariacie,przedstawienie pozycji prawnej notariusza oraz rodzaju czynności notarialnych dokonywanych przez notariuszy.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPNX
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i analiza zagadnień związanych z rozliczeniami w prawie spadkowym. W trakcie zajęć zostanie omówione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do analizowanych instytucji.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPMF
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo medyczne - to stosunkowo młoda część prawa łącząca elementy prawa publicznego i prywatnego, stale rozwijająca się. Prawo medyczne jest odpowiedzią na węzłowe zagadnienia powstające na styku prawa i medycyny.

W związku z tym w ramach konwersatorium dokonywany jest wybór zagadnień, które będą omawiane, np. dotyczących prokreacji medycznie wspomaganej, statusu prawnego organów ludzkich, początku i końca życia ludzkiego w kontekście praw i obowiązków stron stosunku prawno-medycznego, itp.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)